Windows XP Service Pack 3 verwijderen van uw computer

Inleiding

Windows XP Service Pack 3 (SP3) bevat belangrijke updates voor Windows XP. Na installatie van Windows XP SP3 kan bepaalde hardware of een bepaald geïnstalleerd programma anders werken dan verwacht. In dat geval kunt u als onderdeel van een procedure voor het oplossen van dit probleem Windows XP SP3 verwijderen. In dit artikel wordt beschreven hoe u Windows XP SP3 van de computer verwijdert.

Meer informatie

Gebruik een van de volgende methoden om Windows XP SP3 van de computer te verwijderen.

Belangrijk Het is raadzaam om na het verwijderen van Windows XP Service Pack 3 van uw computer naar de volgende Microsoft-webpagina te gaan en vervolgens de nieuwste beveiligingsupdates te installeren:Methode 1: Het onderdeel Software van het Configuratiescherm gebruiken

 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Kopieer en plak de volgende opdracht in het vak Openen en druk op ENTER:
  appwiz.cpl
 3. Schakel het selectievakje Updates weergeven in.
 4. Klik op Windows XP Service Pack 3 en vervolgens op Verwijderen.
 5. Klik zodra het verwijderen is voltooid op Voltooien om de computer opnieuw op te starten.

Methode 2: De verborgen map $NtServicePackUninstall$ gebruiken

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe in het vak Openen en klik op OK.
 2. Wanneer de wizard voor het verwijderen van Windows XP Service Pack 3 wordt gestart, klikt u op Volgende.
 3. Volg de aanwijzingen op het scherm om Windows XP SP3 te verwijderen.

Methode 3: De systeemherstelprocedure gebruiken

Opmerking Voordat u Systeemherstel gebruikt, moet de computer minimaal één keer opnieuw zijn opgestart na installatie van Windows XP SP3. Door de computer opnieuw op te starten, worden eventuele nog lopende processen beëindigd.
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Kopieer en plak de volgende opdracht in het vak Openen en druk op ENTER:
  %systemroot%\System32\restore\rstrui.exe
 3. Klik op Een eerdere status van deze computer herstellen en klik op Volgende.
 4. Klik op de datum waarop u Windows XP SP3 hebt geïnstalleerd en klik op Windows XP Service Pack 3 is geïnstalleerd in het vak Herstelpunt.
 5. Klik op Volgende en volg de aanwijzingen om Windows XP SP3 te verwijderen.

Methode 4: De herstelconsole gebruiken

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Een back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows

Als u Windows XP SP3 niet op een van de voorgaande manieren kunt verwijderen, gaat u als volgt te werk:
 1. Plaats de cd-rom van Windows XP in het cd- of dvd-station en start de computer opnieuw op. Wanneer het volgende bericht wordt weergegeven, drukt u op een toets om de computer op te starten vanaf de cd van Windows XP:
  Druk op een willekeurige toets om vanaf de cd op te starten.
  Opmerking De computer moet zodanig zijn geconfigureerd dat deze opstart vanaf het cd- of dvd-station. Raadpleeg de documentatie bij de computer of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het configureren van de computer zodat deze kan worden opgestart vanaf het cd- of dvd-station. U kunt Windows XP ook starten met een opstartdiskette. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie:
  305595 Een opstartdiskette maken voor een NTFS- of FAT-partitie in Windows XP (Het Engels)
 2. Druk in het scherm Welkom bij Setup op R om de herstelconsole te starten.

  Opmerking Er worden meerdere opties weergegeven.
 3. Selecteer de van toepassing zijnde installatie van Windows XP.

  Opmerking Selecteer een nummer voordat u op Enter drukt, anders start de computer opnieuw op. Alleen keuze 1: C:\Windows is beschikbaar.
 4. Typ een beheerderswachtwoord als daarom wordt gevraagd. Als u het beheerderswachtwoord niet kent, drukt u op Enter. (Het wachtwoord is per definitie leeg.)

  Opmerking U kunt niet doorgaan als u niet over het beheerderswachtwoord beschikt.
 5. Typ cd $ntservicepackuninstall$\spuninst bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
 6. Typ batch spuninst.txt bij de opdrachtprompt en druk op Enter.

  Opmerking Het bestand Spuninstal.txt verschijnt. Terwijl de inhoud van het bestand het scherm vult, ziet u fouten en de bestanden die worden gekopieerd. Dit is gebruikelijk.
 7. Nadat Windows XP SP3 is verwijderd, typt u exit en drukt u op Enter.
 8. Start de computer opnieuw op in de veilige modus. Hiertoe drukt u op F8 wanneer de computer opnieuw wordt opgestart.

  Opmerking Nadat de computer opnieuw is opgestart, reageert de computer mogelijk niet meer en is het scherm zwart. De muis blijft wel werken. Start in dat geval de computer opnieuw op door deze eerst uit en daarna weer in te schakelen. Bij de tweede keer opnieuw opstarten kunt u zich aanmelden.
 9. Wanneer de computer opnieuw opstart, wordt Windows Verkenner (Explorer.exe) niet uitgevoerd en zijn de Windows-pictogrammen en de knop Start niet beschikbaar. Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
  1. Druk op Ctrl+Alt+Del en klik op Taakbeheer in het scherm Windows-beveiliging.
  2. Open het menu Bestand en klik op Nieuwe taak (Uitvoeren).
  3. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
  4. Klik op de volgende registersubsleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. Klik in het detailvenster met de rechtermuisknop op ObjectName, klik op Wijzigen, typ LocalSystem in het vak Waardegegevens en klik op OK.
  6. De computer opnieuw opstarten
 10. Gebruik een van de bovenstaande methoden om Windows XP SP3 van de computer te verwijderen.
Als u meer informatie wilt over het installeren en gebruiken van de herstelconsole, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:

307654 De herstelconsole installeren en gebruiken in Windows XP

Eigenschappen

Artikel-id: 950249 - Laatst bijgewerkt: 20 okt. 2009 - Revisie: 1

Feedback