De installatie van de Exchange Server 2007-rol Hub Transport mislukt op Windows Server 2008-computers

Probleembeschrijving

De installatie van de Microsoft Exchange Server 2007-rol Hub Transport op een Windows Server 2008-computer mislukt. Bovendien wordt de volgende gebeurtenisfout vastgelegd in het toepassingslogboek: Opmerking Dit probleem doet zich voor wanneer de instellingen voor Microsoft Internet Protocol versie 6 (IPv6) worden uitgeschakeld in LAN-verbinding op een Windows Server 2008-computer.

Oorzaak

De oorzaak is dat IPv6 niet wordt uitgeschakeld op tunnelinterfaces wanneer u IPv6 uitschakelt in LAN-verbinding.

IPv6 is standaard ingeschakeld in Windows Server 2008. Als u IPv6 wilt uitschakelen, moet u de Register-editor gebruiken om IPv6 volledig uit te schakelen.

Oplossing

U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen:
 • Activeer IPv6 in LAN-verbinding op een Windows Server 2008-computer.
 • Gebruik de Register-editor om IPv6 volledig uit te schakelen op een Windows Server 2008-computer. Als u het probleem door ons wilt laten oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aan geeft het probleem zelf op te lossen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

  Het probleem voor mij oplossen

  Als u IPv6 automatisch wilt uitschakelen op een Windows Server 2008-computer, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.

  Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.  Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop er sprake is van het probleem.

  Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?

  Dit probleem zelf oplossen

  Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register echter onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
  322756 Procedure: Een back-up van het register maken en het register bewerken en terugzetten in Windows XP en Windows Server 2003

  Ga als volgt te werk om IPv6 volledig uit te schakelen op een Windows Server 2008-computer:
  1. Start de Register-editor.
  2. Ga naar de volgende registersubsleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters
  3. Klik in het detailvenster op Nieuw en klik vervolgens op DWORD (32-bits)-waarde.
  4. Typ DisabledComponents en druk op Enter.
  5. Dubbelklik op DisabledComponents en typ 0xffffffff (hexadecimaal) of 4294967295 (decimaal).

   Opmerking Met de waarde 0xffffffff of 4294967295 worden alle onderdelen van IPv6 uitgeschakeld, behalve de loopback-interface van IPv6.

Is het probleem opgelost?

Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, kunt u dit artikel afsluiten. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuningsservice.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer informatie

Exchange-installatielogboeken

=================
[4/2/2008 9:28:39 AM] [2] Entering CBaseExchangeProtocolAtom::ScFindDefaultInstanceIdOrCreateNew
[4/2/2008 9:28:39 AM] [2] Searching for default instance
[4/2/2008 9:28:39 AM] [2] No default instance found, generating new instance id
[4/2/2008 9:28:40 AM] [2] Failed to generate new instance id
[4/2/2008 9:28:40 AM] [2] CBaseExchangeProtocolAtom::ScFindDefaultInstanceIdOrCreateNew (f:\08.01.0085\sources\dev\admin\src\udog\setupbase\basecomp\baseprotocolatom.cxx:335)
Error code 0X8000500D (20493): The property cannot be found in the cache.
[4/2/2008 9:28:40 AM] [2] Leaving CBaseExchangeProtocolAtom::ScFindDefaultInstanceIdOrCreateNew
[4/2/2008 9:28:40 AM] [2] CAtomSMTP::ScAddDSObjects (f:\08.01.0085\sources\dev\admin\src\udog\exsetdata\components\server\a_smtp.cxx:256)
Error code 0X8000500D (20493): The property cannot be found in the cache.
[4/2/2008 9:28:40 AM] [2] CBaseAtom::ScAdd (f:\08.01.0085\sources\dev\admin\src\udog\setupbase\basecomp\baseatom.cxx:639)
Error code 0X8000500D (20493): The property cannot be found in the cache.
[4/2/2008 9:28:40 AM] [2] Leaving CBaseAtom(SMTP Service)::ScAdd
[4/2/2008 9:28:40 AM] [2] Service = '' CBaseServiceAtom::ScAdd (f:\08.01.0085\sources\dev\admin\src\udog\setupbase\basecomp\basesvcatom.cxx:203)
Error code 0X8000500D (20493): The property cannot be found in the cache.
[4/2/2008 9:28:40 AM] [2] Leaving CBaseServiceAtom(SMTP Service)::ScAdd
[4/2/2008 9:28:40 AM] [2] mode = 'Install' (61953) CBaseAtom::ScSetup (f:\08.01.0085\sources\dev\admin\src\udog\setupbase\basecomp\baseatom.cxx:535)
Error code 0X8000500D (20493): The property cannot be found in the cache.
[4/2/2008 9:28:40 AM] [2] ScSetupAtom (f:\08.01.0085\sources\dev\admin\src\udog\exsetdata\exsetds.cxx:889)
Error code 0X8000500D (20493): The property cannot be found in the cache.
[4/2/2008 9:28:40 AM] [2] Leaving ScSetupAtom
[4/2/2008 9:28:40 AM] [2] [ERROR] An error occurred. error code was 2147504141 message was The property cannot be found in the cache.."
[4/2/2008 9:28:40 AM] [1] The following 1 error(s) occurred during task execution:
[4/2/2008 9:28:40 AM] [1] 0. ErrorRecord: An error occurred. error code was 2147504141 message was The property cannot be found in the cache.."
[4/2/2008 9:28:40 AM] [1] 0. ErrorRecord: Microsoft.Exchange.Management.Deployment.ExsetdataException: An error occurred. error code was 2147504141 message was The property cannot be found in the cache.."
[4/2/2008 9:28:40 AM] [1] [ERROR] An error occurred. error code was 2147504141 message was The property cannot be found in the cache.."
[4/2/2008 9:28:40 AM] [1] Setup is halting task execution because of one or more errors in a critical task.
[4/2/2008 9:28:40 AM] [1] Finished executing component tasks.
[4/2/2008 9:28:40 AM] [1] Ending processing.

Referenties

Ga voor meer informatie over het installeren van de vereisten voor Exchange Server 2007 SP1 in Windows Server 2008 of Windows Vista naar de volgende Microsoft-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 952842 - Laatst bijgewerkt: 25 aug. 2009 - Revisie: 1

Feedback