Sommige computers ontvangen geen updates van de WSUS-server

Technische update: 01 augustus 2008

Microsoft heeft een Microsoft-beveiligingsadvies voor IT-professionals over dit probleem uitgebracht. Dit beveiligingsadvies bevat aanvullende beveiligingsinformatie. Het beveiligingsadvies kunt u vinden op de volgende website van Microsoft:

Symptomen

U gebruikt Microsoft WSUS 3.0 (Windows Server Update Services) om software-updates en hotfixes te implementeren op computers in uw organisatie. Sommige computers ontvangen echter geen updates van de WSUS-server. Dit probleem doet zich voor als op de computers Microsoft Office 2003 of onderdelen van Office 2003 zijn geïnstalleerd.


OpmerkingDit probleem is van invloed op Microsoft Windows Server Update Services 3.0 en op Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 1 (WSUS 3.0 SP1). Onder bepaalde omstandigheden is dit echter ook van invloed op de volgende producten:

 • Windows Small Business Server 2003 (Windows SBS) waarin het WSUS-onderdeel is bijgewerkt van WSUS 2.0 naar WSUS 3.0
 • System Center Essentials 2007
 • System Center Configuration Manager 2007
Zie het adviesbulletin voor meer informatie.

Wanneer dit probleem zich voordoet, wordt er een bericht van de volgende strekking in het logboekbestand van Automatische updates (%windir%\WindowsUpdate.log) op de desbetreffende computer vastgelegd:

Date Time 788 ee4 PT +++++++++++ PT: Synchronizing server updates +++++++++++
Date Time 788 ee4 PT + ServiceId = {3DA21691-E39D-4DA6-8A4B-B43877BCB1B7}, Server URL = http://WSUS Server/ClientWebService/client.asmx
Date Time 788 ee4 PT WARNING: SyncUpdates failure, error = 0x8024400E, soap client error = 7, soap error code = 400, HTTP status code = 200
Date Time 788 ee4 PT WARNING: SOAP Fault: 0x000190
Date Time 788 ee4 PT WARNING: faultstring:Fault occurred
Date Time 788 ee4 PT WARNING: ErrorCode:InternalServerError(5)
Date Time 788 ee4 PT WARNING: Message:(null)
Date Time 788 ee4 PT WARNING: Method:"http://www.microsoft.com/SoftwareDistribution/Server/ClientWebService/SyncUpdates"
Date Time 788 ee4 PT WARNING: ID:c0a7445f-b989-43fa-ac20-11f8ca65fa8c

Dit bericht wordt tijdens de detectiefase vastgelegd.

Er wordt ook een bericht van de volgende strekking in het WSUS-logboekbestand (%ProgramFiles%\Update Services\Log Files\SoftwareDistribution.log) op de WSUS-computer vastgelegd:

Date Time UTC Error w3wp.12 ClientImplementation.SyncUpdates System.ArgumentException: Item has already been added. Key in dictionary: '8862' Key being added: '8862'
at System.Collections.Hashtable.Insert(Object key, Object nvalue, Boolean add)
at System.Collections.Hashtable.Add(Object key, Object value)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.GetSyncInfo(DataAccess dataAccess, Hashtable stateTable, Hashtable deploymentTable, Boolean haveGroupsChanged, Boolean doChunking)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SoftwareSync(DataAccess dataAccess, UnencryptedCookieData cookieData, Int32[] installedNonLeafUpdateIds, Int32[] leafUpdateIds, Boolean haveGroupsChanged, Boolean expressQuery)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SyncUpdates(Cookie cookie, SyncUpdateParameters parameters)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SyncUpdates(Cookie cookie, SyncUpdateParameters parameters)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.Client.SyncUpdates(Cookie cookie, SyncUpdateParameters parameters)
lines removed
Date Time UTC Warning w3wp.12 SoapUtilities.CreateException ThrowException: actor = http://wsusebc/ClientWebService/client.asmx, ID=c0a7445f-b989-43fa-ac20-11f8ca65fa8c, ErrorCode=InternalServerError, Message=, Client=?

Als u naar dit bericht wilt zoeken, zoekt u op de WSUS-server naar de id die van het clientlogboek afkomstig.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor omdat een recente herziening van een update van Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) tot gevolg had dat op sommige WSUS 3.0-servers de herziene update onjuist werd gesynchroniseerd met de goedkeuringen van de update. Wanneer de desbetreffende cliëntcomputers met een dergelijke server communiceren, kan de webservice de goedkeuringen niet verwerken en mislukt de detectie.

Oplossing

Dit probleem oplossen op een server waarop WSUS 3.0 SP1 wordt uitgevoerd

 1. Controleer of de huidige instelling voor de regio en taal op de WSUS-server hetzelfde is als de instelling waaronder WSUS is geïnstalleerd. U moet voordat u deze update installeert de taal wijzigen in Engels (Verenigde Staten) wanneer de huidige instelling bijvoorbeeld Duits (Zwitzerland) is als de WSUS-server op het moment dat WSUS werd geïnstalleerd, was ingesteld op Engels (Verenigde Staten).
 2. Installeer update 954960. Klik op de toepasselijke Microsoft Downloadcentrum-koppeling voor uw server:  Downloaden Het updatepakket voor Windows Server Update Services (WSUS) 3 Service Pack 1 (KB954960) nu downloaden.

  Downloaden Het updatepakket voor Windows Server Update Services (WSUS) 3 Service Pack 1 voor x64-systemen nu downloaden.

  Releasedatum: 01 augustus 2008

  Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
  119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
  Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.
 3. Stel wanneer dat van toepassing is, de WSUS-servertaal in op de gewenste instelling.

Dit probleem oplossen op een server waarop WSUS 3.0 RTM wordt uitgevoerd

Voer een van de volgende bewerkingen uit:

Workaround

Het wordt aanbevolen om een upgrade naar WSUS 3.0 SP1 uit te voeren, zodat u update 954960 automatisch ontvangt. Als u momenteel geen upgrade naar WSUS 3.0 SP1 wilt uitvoeren, volgt u de procedure in deze sectie om de goedkeuringen handmatig opnieuw in te stellen, zodat de status overeenkomt met de vereisten voor de WSUS-server.

 1. Ga in de lijst met updates in de WSUS-beheerconsole naar de update van Office 2003 Service Pack 1.
  • Opmerking Er zijn mogelijk meerdere updates voor Office 2003 Service Pack 1 uitgebracht. Het is belangrijk dat u controleert of de desbetreffende versie de specifieke versie van deze update is die is vereist voor deze procedure. Controleer of de volgende update-id onder aan het detailvenster wordt weergegeven:
   D359F493-0AAD-43FA-AF5C-6763326CD98F
  • U moet mogelijk de filters in het updateknooppunt wijzigen om deze update weer te geven. Stel hiertoe Status in op Alle en stel Goedkeuring in op Geweigerd. Als de update nog steeds niet wordt weergegeven, stelt u Goedkeuring in op Alle behalve geweigerd.
 2. Controleer of de update is ingesteld op Geweigerd. Klik als de update nog niet is geweigerd met de rechtermuisknop op de update en klik vervolgens op Weigeren.
 3. Keur de update goed. Klik hiertoe met de rechtermuisknop op de update en klik vervolgens op Goedkeuren en op OK. Breng geen wijzigingen in de instellingen voor goedkeuring aan in het dialoogvenster Updates goedkeuren.
 4. Weiger de update. Klik met de rechtermuisknop op de update en klik op Weigeren.
 5. Computers dienen de detectieprocudure met de WSUS-server nu met succes te voltooien en de toepasselijk updates te ontvangen. Controleren of een computer kan worden gesynchroniseerd:
  1. Open een opdrachtprompt.
  2. Typ de volgende opdracht:
   wuauclt.exe/detectnow
  3. Druk op ENTER.
 6. Controleer het bestand WindowsUpdate.log en ga na of de synchronisatie is gelukt. U moet de opdracht detectnow mogelijk twee keer uitvoeren. Sommige klanten hebben gerapporteerd dat de eerste synchronisatie mislukt, terwijl daaropvolgende synchronisaties wel lukken.
 7. Als u over een hiërarchie met WSUS-servers beschikt, moet u deze procedure op elk van deze servers herhalen. Begin met de server op het hoogste niveau. Als een van de servers een onderliggende replicaserver is, moet u dit eerst wijzigen en van deze server een autonome server maken door gebruik te maken van het dialoogvenster Opties/Bron van update en proxyserver. Volg de procedurestappen en maak vervolgens van de autonome server weer een onderliggende replicaserver.


Meer informatie

Bekende problemen met deze update

 • Wanneer u deze update op een computer installeert waarop WSUS is geïnstalleerd en wanneer de computer tevens als host optreedt voor andere internet-services, zoals HTTP, FTP, NNTP of SMTP, kunnen deze services worden afgesloten en opnieuw worden opgestart tijdens het installeren van de update.
 • Deze update biedt geen ondersteuning voor verwijderen. Als u deze update wilt verwijderen, moet u de installatie ongedaan maken en WSUS opnieuw installeren.

  Als u deze update wilt verwijderen, is het raadzaam dat u de standaardoptie selecteert wanneer u de installatie van WSUS ongedaan maakt. De standaardoptie laat de database en inhoud op het systeem ongewijzigd, zodat de aangepaste instellingen worden bewaard wanneer WSUS opnieuw wordt geïnstalleerd.
 • Nadat u de update hebt geïnstalleerd, wordt de update niet in de lijst van het onderdeel Software van het Configuratiescherm vermeld. U kunt als volgt controleren of de update correct is geïnstalleerd:
  1. Open de volgende map:

   %ProgramFiles%\Update Services\WebServices\ClientWebService\bin\
  2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Microsoft.UpdateServices.WebServices.Client.Dll en klik op Eigenschappen.
  3. Open het tabblad Versie.
   • De bestandsversie is 3.1.6001.66 als de update correct is geïnstalleerd.
   • De bestandsversie is 3.1.6001.65 als de update niet correct is geïnstalleerd.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.
Eigenschappen

Artikel-id: 954960 - Laatst bijgewerkt: 11 jun. 2009 - Revisie: 1

Feedback