U ontvangt een foutbericht als het VIA-protocol is ingeschakeld wanneer u de SQL Server 2008-Service of de SQL Server 2008 R2-service opnieuw opstart of wanneer u een exemplaar van SQL Server 2005 uitvoert naar SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2.


Symptomen


In Microsoft SQL Server 2008 of Microsoft SQL Server 2008 R2 ervaart u een van de volgende problemen:

Probleem 1

Wanneer u het Protocol van Virtual interface adapter (VIA) inschakelt en vervolgens de SQL Server-service opnieuw opstart, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
De aanvraag is mislukt of de service is op een juiste manier niet beantwoord. Raadpleeg het logboek met gebeurtenissen of andere van toepassing zijnde foutenlogboeken voor meer informatie.

Probleem 2

Wanneer u een exemplaar van SQL Server 2005 met een upgrade uitvoert naar SQL Server 2008 of SQL Server 2008 R2, mislukt de upgrade. Daarnaast treden er tijdens de upgrade de volgende problemen op.
 • Het volgende foutbericht wordt weergegeven:
  Wacht op de herstel greep van de database-engine is mislukt. Controleer het foutenlogboek van SQL Server voor mogelijke oorzaken.
  Opmerking Dit foutbericht wordt ook vastgelegd in de logboekbestanden van de installatie. Standaard bevinden zich in de volgende map de logboekbestanden van de installatie:
  %programfiles%\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\LOG
 • Het volgende foutbericht is vastgelegd in het foutenlogboekbestand van SQL Server:
  Server VIA provider is gereed voor clients om verbinding te maken met [QLogic: 10001].
  Opmerking De tekst tussen vierkante haken kan afwijken.
 • Een van de volgende foutberichten wordt in het foutenlogboekbestand van SQL Server vastgelegd:Foutbericht 1
  De parameter is onjuist.
  Foutbericht 2
  Process ProcessID heeft een fataal uitzondering c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION gegenereerd. Dit proces wordt beëindigd door SQL Server.
  Foutbericht 3
  Er is een uitzondering opgetreden in initCM.

Oorzaak


Dit probleem doet zich voor op een van de volgende redenen:
 • Het mask voor verbindings affiniteit is niet ingesteld voor het VIA-protocol.
 • Het masker voor de verbindings affiniteit dat is ingesteld voor het VIA-protocol, komt niet overeen met de configuratie van de computer.

Oplossing


U kunt dit probleem oplossen door een masker voor de verbindings affiniteit in te stellen voor het VIA protocol dat overeenkomt met de configuratie van de computer. Als u meer informatie wilt over het bepalen van het verbindings affiniteit op de computer, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
299641 Meer informatie over hoe u een SQL Server-Mask-Mask voor verbindings affiniteit configureert
Als u een masker voor de verbindings affiniteit wilt instellen, gebruikt u de juiste methode voor uw situatie.

Methode 1

Als dit probleem zich voordoet nadat u het protocol VIA in SQL Server 2008 hebt ingeschakeld, voert u deze stappen uit om het masker voor de verbindings affiniteit voor het VIA-protocol in te stellen:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens alle Programma's, Microsoft SQL Server 2008, Configuratiehulpprogramma'sen klik vervolgens op SQL Server Configuration Manager.
 2. Vouw in het linkerdeelvenster de optie SQL Server-netwerkconfiguratieuit en klik vervolgens op protocollen voor INSTANCENAME.
 3. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op viaen klik vervolgens op inschakelen. Wanneer u hierom wordt gevraagd, klikt u op OK.
 4. Klik met de rechtermuisknop enklik vervolgens op Eigenschappen. Typ in het vak info over de naam van een verbindings affiniteit dat overeenkomt met de configuratie van de computer en klik vervolgens op OK.
 5. Klik in het linkerdeelvenster op SQL Server services.
 6. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op SQL Server INSTANCENAMEen klik op opnieuw starten.

Methode 2

Voer de volgende stappen uit om het probleem te voorkomen wanneer u een upgrade uitvoert naar SQL Server 2008 wanneer u een upgrade van SQL Server 2005 hebt ingeschakeld, maar u geen Mask met verbindings affiniteit opgeeft voor het VIA protocol of als u een mask voor verbindings affiniteit opgeeft die niet overeenkomt met de configuratie van de computer.
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens alle Programma's, Microsoft SQL Server 2005, Configuratiehulpprogramma'sen klik vervolgens op SQL Server Configuration Manager.
 2. Vouw in het linkerdeelvenster SQL Server 2005 Netwerkconfiguratieuit en klik vervolgens op protocollen voor INSTANCENAME.
 3. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op viaen klik vervolgens op uitschakelen. Wanneer u hierom wordt gevraagd, klikt u op OK.
 4. Upgrade de versie naar SQL Server 2008.
 5. Wanneer de upgrade is voltooid, vouwt u in SQL Server Configuration Manager het gedeelte SQL Server-netwerkconfiguratieuit en klikt u vervolgens op protocollen voor INSTANCENAME.
 6. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op viaen klik vervolgens op inschakelen. Wanneer u hierom wordt gevraagd, klikt u op OK.
 7. Klik met de rechtermuisknop enklik vervolgens op Eigenschappen. Typ in het vak info over de naam van een verbindings affiniteit dat overeenkomt met de configuratie van de computer en klik vervolgens op OK.
 8. Klik in het linkerdeelvenster op SQL Server services.
 9. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op SQL Server INSTANCENAMEen klik op opnieuw starten.

Methode 3

Voer de volgende stappen uit om de installatie te herstellen als u dit probleem ondervindt bij het upgraden van een exemplaar van SQL Server 2005 naar SQL Server 2008:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens alle Programma's, Microsoft SQL Server 2008, Configuratiehulpprogramma'sen klik vervolgens op SQL Server Configuration Manager.
 2. Vouw in het linkerdeelvenster SQL Server 2008 netwerkconfiguratieuit en klik vervolgens op protocollen voor INSTANCENAME.
 3. Klik met de rechtermuisknop enklik vervolgens op Eigenschappen. Typ in het vak info over de naam van een verbindings affiniteit dat overeenkomt met de configuratie van de computer en klik vervolgens op OK.
 4. Ga naar de installatiemedia van SQL Server 2008 en voer het installatieprogramma uit.
 5. Wanneer het dialoogvenster SQL Server-installatie centrum wordt weergegeven, klikt u op onderhouden vervolgens op herstellen.
 6. Selecteer het juiste exemplaar van SQL Server.
 7. Voer de stappen uit om het exemplaar van SQL Server te herstellen.
 8. Open SQL Server Configuration Manager.
 9. Vouw in het linkerdeelvenster de optie SQL Server-netwerkconfiguratieuit en klik vervolgens op protocollen voor INSTANCENAME.
 10. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op viaen klik vervolgens op inschakelen. Wanneer u hierom wordt gevraagd, klikt u op OK.
 11. Klik in het linkerdeelvenster op SQL Server services.
 12. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op SQL Server INSTANCENAMEen klik op opnieuw starten.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer informatie


Het VIA-protocol werkt alleen met VIA hardware waarop het stuurprogramma VIA is geïnstalleerd. Als u het VIA-protocol inschakelt op een computer die het protocol VIA protocol niet ondersteunt, wordt de SQL Server-service niet gestart. Wanneer u in SQL Server 2008 het protocol VIA VIA het Protocol via gebruikt op een computer die het VIA-protocol ondersteunt, wordt een netwerklezer-thread gemaakt voor elke opgegeven poort. U kunt ervoor zorgen dat deze thread wordt uitgevoerd op een gedefinieerde set Cpu's door een mask voor verbindings affiniteit in te stellen. Als u het VIA-protocol inschakelt, maar geen verbindings affiniteit opgeeft, wordt de SQL Server-service niet gestart.