Beschrijving van de elementen en parameters in het bestand Signin.exe.config dat door de client wordt gebruikt voor aanmelding bij Business Productivity Online Standard Suite

INLEIDING

In dit artikel wordt het bestand Signin.exe.config beschreven dat door een client wordt gebruikt voor aanmelding bij Business Productivity Online Standard Suite.

Meer informatie

Het configuratiebestand voor de Business Productivity Online Standard Suite Sign-In-client gebruikt het configuratieschema van de Windows Communication Foundation. Ga voor meer informatie over dit schema naar de volgende Microsoft -website:In de volgende sectie 'Informatie over het bestand Signin.exe.config' worden de elementen en standaardparameters opgesomd die zijn opgenomen in het bestand Signin.exe.config. Het bestand Signin.exe.config wordt door een client gebruikt voor aanmelding bij Business Productivity Online Standard Suite. Hoewel het bestand Signin.exe.config kan worden aangepast, ondersteunt Microsoft Business Productivity Online Standard Suite Support geen aanpassingen. Er zijn echter uitzonderingen op basis van ondersteunde scenario's; deze moeten worden goedgekeurd door Business Productivity Online Standard Suite Support.

Informatie over het bestand Signin.exe.config

Het bestand Signin.exe.config bevindt zich in een van de volgende mappen, afhankelijk van uw besturingssysteem:
  • 32-bits besturingssysteem: C:\Program Files\Microsoft Online\Sign In
  • 64-bits besturingssysteem: C:\Program Files (x86)\Microsoft Online\Sign In
De inhoud van het bestand Signin.exe.config ziet er ongeveer als volgt uit:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<system.serviceModel>
<bindings>
<wsHttpBinding>
<binding name="UID" closeTimeout="00:01:00" openTimeout="00:01:00" receiveTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:01:00" bypassProxyOnLocal="false" transactionFlow="false" hostNameComparisonMode="StrongWildcard" maxBufferPoolSize="524288" maxReceivedMessageSize="65536" messageEncoding="Text" textEncoding="utf-8" useDefaultWebProxy="true" allowCookies="false">
<readerQuotas maxDepth="32" maxStringContentLength="8192" maxArrayLength="16384" maxBytesPerRead="4096" maxNameTableCharCount="16384"/>
<reliableSession ordered="true" inactivityTimeout="00:10:00" enabled="false"/>
<security mode="TransportWithMessageCredential">
<transport clientCredentialType="None" proxyCredentialType="None" realm=""/>
<message clientCredentialType="UserName" negotiateServiceCredential="true" algorithmSuite="Default" establishSecurityContext="true"/>
</security>
</binding>
<binding name="ChangePassword" closeTimeout="00:01:00" openTimeout="00:01:00" receiveTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:01:00" bypassProxyOnLocal="false" transactionFlow="false" hostNameComparisonMode="StrongWildcard" maxBufferPoolSize="524288" maxReceivedMessageSize="65536" messageEncoding="Text" textEncoding="utf-8" useDefaultWebProxy="true" allowCookies="false">
<readerQuotas maxDepth="32" maxStringContentLength="8192" maxArrayLength="16384" maxBytesPerRead="4096" maxNameTableCharCount="16384"/>
<reliableSession ordered="true" inactivityTimeout="00:10:00" enabled="false"/>
<security mode="Transport">
<transport clientCredentialType="None" proxyCredentialType="None" realm=""/>
<message clientCredentialType="Windows" negotiateServiceCredential="true" establishSecurityContext="true"/>
</security>
</binding>
</wsHttpBinding>
</bindings>
<client>
<endpoint binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="UID" contract="MicrosoftHostedServicesISignInService" name="{262B8CBC-B4B8-49b9-889F-1732CBC8AF8A}" address="https://signinservice.microsoftonline.com/ssoservice"/>
</client>
</system.serviceModel>
</configuration>

Referenties

Ga voor meer informatie over Business Productivity Online Standard Suite naar de volgende Microsoft-website:
Microsoft Business Productivity Online Standard Suite 
Eigenschappen

Artikel-id: 956956 - Laatst bijgewerkt: 6 aug. 2009 - Revisie: 1

Feedback