Beschrijving van de locatie van met de Microsoft Online-service verwante bestanden en registersleutels

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Procedure: Een back-up van het register maken en het register bewerken en terugzetten in Windows XP en Windows Server 2003

INLEIDING

In dit artikel wordt de locatie van met de Microsoft Online-service verwante bestanden en registersleutels beschreven.

Meer informatie

Kernbestanden van Microsoft Online Sign In-client

De volgende kernbestanden van de Microsoft Online Sign In-client bevinden zich in de map C:\Program Files\Microsoft Online\Sign In:
 • SignIn.exe
 • SignIn.exe.config
 • ConfigHandler.dll
 • Eula.rtf
 • Microsoft.Online.Client.Resources.dll
 • SignInHelp.chm

Profielen Microsoft Online Sign In-client

Windows XP

De profielen van de Microsoft Online Sign In-client op een Windows XP-computer bevinden zich in de volgende map:
C:\Documents and Settings\%windowsprofiel%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Sign In\Config\%sso-profiel%

Windows Vista

De profielen van de Microsoft Online Sign In-client op een Windows Vista-computer bevinden zich in de volgende map:
C:\Users\%windowsprofiel%\AppData\Local Settings\Microsoft\Sign In\Config\%sso-profiel%
Opmerkingen
 • %windowsprofiel%is de naam van de gebruiker die is aangemeld bij de computer.
 • %sso-profiel% is the Microsoft Online-gebruikersnaam.
De volgende bestanden worden gemaakt voor elk Microsoft Online-gebruikersprofiel:
 • ConfigurationParameters.xml
 • Livemeeting-configuration.reg
 • Outlook-autodiscovery.xml
 • Outlook-configuration.prf
 • Outlook-configuration.reg
 • Serviceclient-configuration.reg

Logboekbestanden van Microsoft Online Sign In-client

De logboekbestanden van de Microsoft Online Sign In-client op een Windows XP-computer bevinden zich in de volgende map:
C:\Documents and Settings\%windowsprofiel%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Sign In\logs
De logboekbestanden van de Microsoft Online Sign In-client op een Windows Vista-computer bevinden zich in de volgende map:
C:\Users\%windowsprofiel%\AppData\Local Settings\Microsoft\Sign In\logs

Locaties registersleutels

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u als gevolg van deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.Registersleutels die zijn gekoppeld aan de registerconfiguratie voor de Microsoft Online Sign In-client bevinden zich in de volgende registersubsleutel:
HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\MOCHA\Configuration\%sso profile%\!serviceclient!\ServiceClientRegistryConfiguration
De volgende registervermeldingen zijn beschikbaar onder de registersubsleutel:
 • Beschrijving
 • Volgorde
 • Versie
Registersleutels die zijn gekoppeld aan de Microsoft Office Live Meeting-configuratie voor de Microsoft Online Sign In-client bevinden zich in de volgende registersubsleutel:
HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\MOCHA\Configuration\%sso profile%\LiveMeeting.Reach\LiveMeetingConfig
De volgende registervermeldingen zijn beschikbaar onder de registersubsleutel:
 • Beschrijving
 • Volgorde
 • Versie
Registersleutels die zijn gekoppeld aan de Microsoft Office Outlook AutoDiscovery-configuratie voor de Microsoft Online Sign In-client bevinden zich in de volgende registersubsleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MOCHA\Configuration\%sso profile%\ Outlook.Rich\OutlookAutoDiscovery
De volgende registervermeldingen zijn beschikbaar onder de registersubsleutel:
 • Beschrijving
 • Volgorde
 • Versie
Registersleutels die zijn gekoppeld aan het maken van Office Outlook-profielen voor de Microsoft Online Sign In-client bevinden zich in de volgende registersubsleutel:
HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\MOCHA\Configuration\%sso profile%\ Outlook.Rich\OutlookProfilecreation
De volgende registervermeldingen zijn beschikbaar onder de registersubsleutel:
 • Beschrijving
 • Volgorde
 • Versie
Registersleutels die zijn gekoppeld aan de profielinstellingen van Office Outlook voor de Microsoft Online Sign In-client bevinden zich in de volgende registersubsleutel:
HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\MOCHA\Configuration\%sso profile%\ Outlook.Rich\OutlookProfileSettingsInRegistry
De volgende registervermeldingen zijn beschikbaar onder de registersubsleutel:
 • Beschrijving
 • Volgorde
 • Versie
Registersleutels die zijn gekoppeld aan de verbindingsinstellingen van Online Service Sign-On Web Service EndPoint bevinden zich in de volgende registersubsleutel:
HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\MOCHA\Initialization
Wanneer u de registervermelding EndPoint toevoegt en een waarde opneemt onder de registersubsleutel HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\MOCHA\Initialization, wordt de waarde in het bestand SignIn.exe.config genegeerd. De registerwaarde EndPoint wordt gebruikt. Het bestand SignIn.exe.config bevindt zich in de map C:\Program Files\Microsoft Online\Sign In.

Registersleutels die zijn gekoppeld aan de voorkeuren voor de Microsoft Online Sign In-client bevinden zich in de volgende registersubsleutel:
HKCU\Software\Microsoft\MOCHA\Preferences
De volgende registervermeldingen zijn beschikbaar onder de registersubsleutel Voorkeuren:
Vermelding
AutoRun Start wanneer Windows start.
AutoSignIn Meldt automatisch aan bij de service wanneer u Windows start.
DoNotPromptBeforeSignOut Verzoek niet om bevestiging te vragen.
EnableLogging Aanmelding inschakelen voor de SSO-client (Single Sign-On).
Waarden:
3: Informatie (Standaard, ongeacht of wel/niet ingesteld in register)
5: Voor uitgebreide logboekregistratie
FirstRun
HideDash Minimaliseert automatisch de client nadat u Windows start en u zich aanmeldt.
LogfileHistroyLength De tijdsduur gedurende welke de logboekbestandhistorie van de Sign In-client behouden blijft. Wanneer deze waarde wordt overschreden, wordt het oudste logboekbestand overschreven.
NoPopupOnMinimize Toont dat de client nog steeds actief is wanneer op de rode X wordt geklikt.
RememberMe Uw aanmeldingsgegevens onthouden.
RememberPassword Uw aanmeldingswachtwoord onthouden.
ServiceAgreementAccepted Acceptatie van de EULA.
ShowConfigAlerts Toont updates voor de SSO-client, indien nodig.
ShowUpdateAlerts Toont of er een nieuwe SSO-client is.
Microsoft Business Productivity Online Standard Suite
Eigenschappen

Artikel-id: 956996 - Laatst bijgewerkt: 6 aug. 2009 - Revisie: 1

Feedback