Wat is een DSN (naam van de gegevensbron)?


Meer informatie


Het is de naam die toepassingen gebruiken voor het aanvragen van een verbinding met een ODBC-gegevensbron. Met andere woorden: het is een symbolic-naam waarmee de ODBC-verbinding wordt aangegeven. De verbindingsgegevens, zoals databasenaam, Directory, database Driver, UserID, wachtwoord, enzovoort, worden opgeslagen wanneer u verbinding maakt met de ODBC. Dit zijn de verschillende typen ODBC-Gegevensbrontypen: 1. Systeem-DSN: Dit is de DSN die in het systeem wordt gebruikt en die met de juiste rechten mogelijk is. Deze DSN moet worden gemaakt op de computer waarop het programma zich bevindt. De systeem-DSN wordt opgeslagen in het Windows-register onder de volgende sleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Odbc\Odbc.ini\Odbc gegevens sources2. Gebruikers-DSN: Dit is een DSN die voor een specifieke gebruiker is gemaakt. De gebruiker die de DSN heeft gemaakt, kan dit zien en gebruiken. Net als bij de systeem-DSN, wordt de informatie opgeslagen in het Windows-register onder de volgende sleutel: HKEY_CURRENT_USER \Software\Odbc\Odbc.ini\Odbc gegevens sources3. Bestands-DSN: dit is een DSN-bestand dat is opgeslagen in een tekstbestand met de extensie. DSN-extensie (niet in het Windows-register). Als u een bestands-DSN wilt gebruiken, moet deze de gegevens bevatten die nodig zijn om verbinding te maken met de gewenste gegevensbron. Het ODBC-stuurprogramma moet lokaal worden geïnstalleerd. Het DSN-bestand is een tekstbestand dat u in elke teksteditor, zoals Microsoft Notepad, kunt weergeven. De bestands-Dsn's worden standaard opgeslagen op de volgende locatie: programma-Files\Odbc\Data map bronnen. Zie het Microsoft Knowledge Base-artikel over bestands-DSN: http://support.Microsoft.com/KB/165866/en-USde producten van derden die in dit artikel worden beschreven, worden gefabriceerd door bedrijven die niet afhankelijk zijn van FRx Software Corporation. FRx Software Corporation doet geen garanties, impliciet of anderszins, met betrekking tot de werking of betrouwbaarheid van deze producten of met betrekking tot de toepasbaarheid van een artikel van derden waarnaar wordt verwezen.

Verwijzingen