De Autorun-functionaliteit in Windows uitschakelen

Samenvatting

De updates die worden beschreven in dit artikel, verhelpen een probleem dat betrekking heeft op het uitschakelen van de Autorun-functies. Zonder deze updates kan de functie Autorun voor netwerkstations niet worden uitgeschakeld. Daarnaast worden het snelmenu en de functionaliteit voor dubbelklikken van Autorun niet uitgeschakeld wanneer eerder gepubliceerde stappen daartoe worden gevolgd. Dit probleem wordt opgelost door de updates die in dit artikel zijn beschreven. De updates die in dit artikel zijn beschreven, zijn via Windows Update en Automatische updates gedistribueerd naar de volgende systemen:

 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP Service Pack 2
 • Windows XP Service Pack 3
 • Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Windows Server 2003 Service Pack 2
Dit artikel bevat tevens koppelingen naar downloadlocaties waarop gebruikers deze updates kunnen verkrijgen.

Meer informatie

Er zijn verschillende updates die moeten zijn geïnstalleerd om de Autorun-functionaliteit op de juiste wijze te kunnen uitschakelen, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem dat u gebruikt:

 • Als u de Autorun-functionaliteit wilt uitschakelen in Windows Vista of in Windows Server 2008, moet beveiligingsupdate 950582 zijn geïnstalleerd (beveiligingsbulletin MS08-038).
 • Als u de Autorun-functionaliteit wilt uitschakelen in Windows XP, in Windows Server 2003 of in Windows 2000, moet beveiligingsupdate 950582, update 967715 of update 953252 zijn geïnstalleerd.

  Opmerking De updates 950582, 967715 en 953252 voorzien in dezelfde functionaliteit voor Autorun. Update 953252 is opnieuw ingepakt als beveiligingsupdate 950582 en voorziet in een aanvullende beveiligingsupdate voor Windows Vista en Windows Server 2008.

  In de volgende tabellen worden de verschillen tussen de drie updates weergegeven:


  Beveiligingsupdate 950582Update 953252Update 967715
  Toepasselijke besturingssystemenWindows Vista en Windows Server 2008Windows XP, Windows Server 2003 en Windows 2000Windows XP, Windows Server 2003 en Windows 2000
  Bevat beveiligingsupdatesJa NeeNee
  Voorziet in de Autorun-functionaliteitJa Ja Ja
  LeveringsmethodeWindows Update, Automatische updates en Downloadcentrum Downloadcentrum Windows Update, Automatische updates en Downloadcentrum
  PakketdetailsPakketten die zijn gebouwd aan de hand van Microsoft Knowledge Base-artikel 950582Pakketten die zijn gebouwd aan de hand van Microsoft Knowledge Base-artikel 950582Pakketten die zijn gebouwd aan de hand van Microsoft Knowledge Base-artikel 967715
  Nadat de vereiste updates zijn geïnstalleerd, kunt u de procedures in de volgende secties gebruiken om de Autorun-functies uit te schakelen:

  • Groepsbeleid gebruiken om alle Autorun-functies uit te schakelen
  • Specifieke Autorun-functies uitschakelen
  • De registersleutel HonorAutorunSetting handmatig instellen

Het doel van Autorun

Het belangrijkste doel van Autorun is om een softwarereactie te bieden op hardwareacties die u op een computer start. Autorun bevat de volgende functies:

 • Dubbelklikken
 • Contextmenu
 • Automatisch afspelen
Deze functies worden meestal aangeroepen vanaf verwisselbare media of vanaf netwerkshares. Tijdens automatisch afspelen, wordt het bestand Autorun.inf van de media geparseerd. Dit bestand geeft aan welke opdracht op het systeem wordt uitgevoerd. Een groot aantal bedrijven gebruikt deze functionaliteit voor het starten van installatieprogramma's.

Standaardgedrag van Autorun en AutoPlay

Standaardgedrag van Autorun en AutoPlay op Windows XP-systemen

De functie AutoPlay leest het station, zodra u media in het station plaatst. Daarom worden het installatiebestand van programma's en de muziek op audiomedia onmiddellijk gestart. Tot Windows XP SP2 was de functie AutoPlay standaard uitgeschakeld voor verwijderbare schijven, zoals diskettestations (maar niet op cd-stations), en voor netwerkstations. Vanaf Windows XP SP2 is de functie AutoPlay ingeschakeld voor verwijderbare schijven. Hieronder vallen tevens ZIP-stations en sommige USB-apparaten voor massaopslag. Als u de instellingen voor het uitschakelen van de functie AutoPlay inschakelt (de procedure hiertoe is in dit artikel beschreven), kunt u AutoPlay uitschakelen voor een cd-station, verwijderbare mediaschijven en alle stations.

Opmerking Deze instelling wordt weergegeven in de map Computerconfiguratie en in de map Gebruikersconfiguratie. Als deze instellingen met elkaar in conflict zijn, prevaleert de instelling in de map Computerconfiguratie boven die in de map Gebruikersconfiguratie.

Standaardgedrag voor Autorun

Autorun-opdrachten worden over het algemeen opgeslagen in Autorun.inf-bestanden. Deze opdrachten maken het mogelijk om toepassingen te starten, om installatieprogramma's te starten of om andere routines te starten. In eerdere versies van Windows dan Windows Vista voert het systeem het programma zonder tussenkomst van de gebruiker onmiddellijk uit wanneer er media worden geplaatst die de opdracht Autorun bevatten. Aangezien er code kan worden uitgevoerd zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte is of zonder dat de gebruiker daartoe toestemming heeft gegeven, zullen gebruikers deze functie met het oog op de beveiliging mogelijk willen uitschakelen. De configuratie-instellingen die in dit artikel zijn beschreven, voorzien administrators van de mogelijkheid om Autorun-mogelijkheden selectief of volledig uit te schakelen voor systemen met Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista en Windows Server 2008.

Onder Windows Vista en Windows Server 2008 wordt vervolgens gevraagd of er een Autorun-opdracht moet worden uitgevoerd. Wijzigingen in deze instellingen worden verderop in dit artikel beschreven. Een administrator kan de Autorun-opdrachten volledig uitschakelen of het gedrag van voor Windows Vista instellen, waarbij de Autorun-opdracht automatisch wordt uitgevoerd. Als de functie zo wordt ingesteld dat de Autorun-mogelijkheden worden uitgeschakeld, of als dit beleid niet wordt geconfigureerd, wordt de gebruiker onder Windows Vista en Windows Server 2008 nog steeds gevraagd of de Autorun-opdracht moet worden uitgevoerd.

Vereisten voor het uitschakelen van de Autorun-functies

Als u de Autorun-functies wilt uitschakelen, moet u de volgende updates installeren:

Nadat de vereiste updates zijn geïnstalleerd, volgt u deze stappen om de Autorun-functies uit te schakelen.

Instellingen van Groepsbeleid gebruiken voor het uitschakelen van alle Autorun-functies in Windows Server 2008 of Windows Vista

Gebruik een van de volgende methoden:

Methode 1
 1. Klik op Startknop Start , typ Gpedit.msc in het vak Zoekopdracht starten en druk op Enter.


  Machtiging voor het beheer van de gebruikersaccount Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of een bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op Toestaan.
 2. Vouw onder Computerconfiguratie achtereenvolgens Beheersjablonen en Windows-onderdelen uit en klik vervolgens op Beleid voor automatisch afspelen.
 3. Dubbelklik in het deelvenster Details op Automatisch afspelen uitschakelen.
 4. Klik op Ingeschakeld en selecteer Alle stations in het vak Automatisch afspelen uitschakelen om Autorun uit te schakelen op alle stations.
 5. Start de computer opnieuw op.
Methode 2
 1. Klik op Startknop Start , typ Gpedit.msc in het vak Zoekopdracht starten en druk op Enter.


  Machtiging voor het beheer van de gebruikersaccount Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of een bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op Toestaan.
 2. Vouw onder Computerconfiguratie achtereenvolgens Beheersjablonen en Windows-onderdelen uit en klik vervolgens op Beleid voor automatisch afspelen.
 3. Dubbelklik in het deelvenster Details op Standaardgedrag voor Autorun.
 4. Klik op Ingeschakeld en selecteer Geen Autorun-opdrachten uitvoeren in het vak Standaard Autorun-gedrag om Autorun uit te schakelen op alle stations.
 5. Start de computer opnieuw op.

Instellingen van Groepsbeleid gebruiken voor het uitschakelen van alle Autorun-functies in Windows Server 2003, Windows XP Professional en Windows 2000

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ Gpedit.msc in het vak Openen en klik op OK.
 2. Vouw onder ComputerconfiguratieBeheersjablonen uit en klik op Systeem.
 3. Klik in het deelvenster Instellingen met de rechtermuisknop op Automatisch afspelen uitschakelen en klik vervolgens op Eigenschappen.


  Opmerking In Windows 2000 heet de beleidsinstelling Autoplay uitschakelen.
 4. Klik op Ingeschakeld en selecteer Alle stations in het vak Automatisch afspelen uitschakelen om Autorun uit te schakelen op alle stations.
 5. Klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen voor automatisch afspelen te sluiten.
 6. Start de computer opnieuw op.

Alle Autorun-functies uitschakelen in Windows 7 en andere besturingssystemen

Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 of Windows XP

Het probleem voor mij oplossen
Als u Autorun automatisch wilt in- of uitschakelen, klikt u op de betreffende koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.
Autorun uitschakelenAutorun inschakelen
Opmerking
 Deze wizards zijn alleen beschikbaar in het Engels. Deze automatische correcties werken echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u deze automatische correcties opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze kunt uitvoeren op de computer waarop er sprake is van het probleem.


Dit probleem zelf oplossen

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows

Ga als volgt te werk om Autorun zelf uit te schakelen voor besturingssystemen zonder Gpedit.msc:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 2. Zoek de volgende registervermelding en klik op deze vermelding:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\NoDriveTypeAutorun
 3. Klik met de rechtermuisknop op NoDriveTypeAutoRun en klik op Wijzigen.
 4. Typ 0xFF in het vak Waardegegevens om alle stationstypen uit te schakelen. Gebruik een andere waarde, zoals is beschreven in de sectie Specifieke Autorun-functies uitschakelen als u specifieke stations wilt uitschakelen.
 5. Klik op OK en sluit de Register-editor af.
 6. Start de computer opnieuw op.

Specifieke Autorun-functies uitschakelen

Als u specifieke Autorun-functies wilt uitschakelen, moet u de vermelding NoDriveTypeAutoRun in een van de volgende subsleutels van registersleutels wijzigen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\

In de volgende tabel worden de instellingen voor de registervermelding NoDriveTypeAutoRun weergegeven.

WaardeBetekenis
0x1 of 0x80AutoRun wordt uitgeschakeld voor stations van een onbekend type
0x4AutoRun wordt uitgeschakeld voor verwisselbare stations
0x8AutoRun wordt uitgeschakeld voor vaste stations
0x10AutoRun wordt uitgeschakeld voor netwerkstations
0x20AutoRun wordt uitgeschakeld voor cd-romstations
0x40AutoRun wordt uitgeschakeld voor RAM-stations
0xFFAutoRun wordt uitgeschakeld voor alle typen stations
De waarde van de registervermelding NoDriveTypeAutoRun bepaalt voor welk station of welke stations de Autorun-functionaliteit wordt uitgeschakeld. Als u de Autorun-functionaliteit bijvoorbeeld alleen wilt uitschakelen voor netwerkstations, moet u de waarde van de registervermelding NoDriveTypeAutoRun instellen op 0x10.


Als u de Autorun-functionaliteit wilt uitschakelen voor meerdere stations, moet u de bijhorende hexadecimale waarden optellen bij de waarde 0x10. Als u de Autorun-functionaliteit bijvoorbeeld wilt uitschakelen voor verwisselbare stations en netwerkstation, moet u de twee hexadecimale waarden 0x4 en 0x10 bij elkaar optellen, zodat de waarde wordt verkregen die moet worden gebruikt: 0x4 + 0x10 = 0x14. In dit voorbeeld moet de waarde van de registervermelding NoDriveTypeAutoRun dus worden ingesteld op 0x14.


De standaardwaarde voor de registervermelding NoDriveTypeAutoRun varieert voor verschillende Windows-besturingssystemen. Deze standaardwaarden worden weergegeven in de volgende tabel.

BesturingssysteemStandaardwaarde
Windows Server 2008 en Windows Vista0x91
Windows Server 20030x95
Windows XP0x91
Windows 20000x95

De registervermelding die wordt gebruikt om de werking van de huidige update te bepalen

Alle correcties in de huidige update voor Windows XP en voor Windows Server 2003 zijn opgenomen in de subsleutel van de registervermelding HonorAutorunSetting:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\
Registerwaarde
WaardeGegevenstypeBereikStandaardwaarde
HonorAutorunSettingREG_DWORD 0x0–0xFF 0x01

Opmerking Voor Windows Server 2003 en Windows XP geldt dat alle wijzigingen van deze update, worden beheerd via de registervermelding HonorAutorunSetting. Dit betekent dat u de vorige configuratie kunt herstellen wanneer dat nodig mocht zijn. Deze vermelding is niet geldig voor gebruikers van Windows 2000, Windows Vista en Windows Server 2008.

Als u update 967715 installeert, wordt de registersleutel HonorAutorunSetting alleen in het registeronderdeel HKEY_LOCAL_MACHINE gemaakt. De registersleutel heeft een standaardwaarde van 0x1. Door deze waarde wordt de functionaliteit in de huidige update ingeschakeld. Voordat u de huidige update installeert, is deze registersleutel niet in het systeem aanwezig. U kunt de werking van Autorun bekijken voordat u het pakket installeert door de registersleutel handmatig op 0 in te stellen. Hiertoe typt u 0 in plaats van 1 in stap 6 van de volgende procedures om de registersleutel handmatig in te stellen. HonorAutorunSetting wordt altijd gelezen via het registeronderdeel HKEY_LOCAL_MACHINE. Dat is zelfs het geval wanneer de vermelding HonorAutorunSetting eveneens is geconfigureerd in het registeronderdeel HKEY_CURRENT_USER.

De registersleutel HonorAutorunSetting handmatig instellen

Windows Server 2003 en Windows XP

 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\
 4. Klik met de rechermuisknop in het rechterdeelvenster, wijs Nieuw aan en klik vervolgens op DWORD-waarde.
 5. Typ HonorAutorunSetting en druk op Enter.
 6. Typ 1 in het vak Waardegegevens, klik op Hexadecimaal als dat niet is geselecteerd en klik vervolgens op OK.
 7. Sluit de Register-editor af.
 8. Start de computer opnieuw op om de nieuwe instellingen van kracht te laten worden.

Voorkomen dat Autorun.inf-bestanden op shares worden gemaakt

Volg de volgende stappen uit om te voorkomen dat de Autorun-functie wordt opgeroepen en programma's Autorun.inf-bestanden naar toegewezen netwerkstations schrijven:

 1. Verwijder alle Autorun.inf-bestanden uit de hoofdmap van een toegewezen netwerkstation.
 2. Ken aan niemand maakrechten voor de hoofdmap van een toegewezen netwerkstation toe.
Opmerking Nadat u deze procedure hebt geïmplementeerd, zijn de Autorun-functies niet meer beschikbaar vanaf netwerkstations.

Voorkomen dat gebruikers verbinding maken met een USB-opslagapparaat

Het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel bevat twee methoden om te voorkomen dat gebruikers verbinding maken met een USB-opslagapparaat:
823732 Voorkomen dat gebruikers verbinding maken met een USB-opslagapparaat

Opmerking Nadat u deze procedures hebt geïmplementeerd, werken USB-opslagapparaten niet meer op systemen waarop deze wijzigingen zijn toegepast.

Veelgestelde vragen

Worden mijn huidige Autorun-instellingen door deze update gewijzigd?
Nee. De update brengt geen wijzigingen aan in de huidige Autorun-instellingen op uw systeem. De update stelt in plaats daarvan gebruikers in staat om Autorun-instellingen op de juiste wijze af te dwingen.Wordt de gebruikerservaring gewijzigd wanneer deze update wordt geïnstalleerd?
Nadat u update 967715 hebt geïnstalleerd, zullen de Autorun-functies van netwerkstations niet langer werken. Dit wordt veroorzaakt doordat de Autorun-functies op netwerkstations in het register standaard zo worden ingesteld dat deze zijn uitgeschakeld. Nadat u de update hebt geïnstalleerd, wordt een registersleutel die reeds is ingesteld voor het uitschakelen van de Autorun-functies op netwerkstations op de juiste wijze afgedwongen. Dit is de enige functionaliteit die wordt gewijzigd nadat de update is geïnstalleerd. Als de gebruiker voor de update de Autorun-functies voor andere stations heeft uitgeschakeld, is het gedrag van de functionaliteit voor dubbelklikken en snelmenu's mogelijk gewijzigd.Is dit een beveiligingsprobleem waarvoor Microsoft een beveiligingsupdate moet uitbrengen?
Nee. Het uitschakelen van de Autorun-functies is een optionele configuratie die door sommige klanten wordt geïmplementeerd. Update 967715 lost alleen het probleem met de Autorun-functionaliteit op.Waarom wordt de browser omgeleid naar update 967715 wanneer er naar update 953252 wordt gezocht?
Update 953252 en update 967715 voorzien in dezelfde updates. Alleen de leveringskanalen voor deze updates waren verschillend. Update 953252 is alleen uitgebracht voor het Downloadcentrum, terwijl update 967715 is uitgebracht voor Windows Update, voor Automatische updates en voor het Downloadcentrum. Om te voorkomen dat u dezelfde informatie dubbel ontvangt, wordt u omgeleid naar update 967715, die update bevat de recentste informatie over deze updates.Wordt update 967715 opnieuw aangeboden als update 950582 of update 953252 is geïnstalleerd op mijn computer?
Nee, update 967715 is dezelfde update als die welke is uitgebracht als update 953252, maar die is ingepakt onder update 950582. Als in de lijst met geïnstalleerde programmaonderdelen wordt weergegeven dat update 950582 of update 953252 is geïnstalleerd, hoeft u update 967715 niet te installeren en wordt deze niet aangeboden via Windows Update of Automatische updates.Worden de Autorun-mogelijkheden door deze updates uitgeschakeld?
Nee. De updates die correct worden aangeboden, houden rekening met de registersleutelwaarden die de Autorun-mogelijkheden uitschakelen. Deze updates brengen geen wijzigingen in registersleutelwaarden aan en houden rekening met waarden die reeds waren ingesteld voordat deze updates zijn geïnstalleerd. Als de registerwaarden niet zijn ingesteld voordat u deze updates installeert, moeten de registersleutelinstellingen op de toepasselijke wijze worden ingesteld om de Autorun-mogelijkheden uit te schakelen.Waar zijn de updates voor Windows Vista en Windows Server 2008?
De updates voor Windows Vista en Windows Server 2008 zijn samen met een aantal beveiligingsupdates uitgebracht in beveiligingsupdate 950582 (beveiligingsbulletin MS08-038). Klanten die gebruikmaken van systemen die zijn gebaseerd op Windows Vista of Windows Server 2008, moeten beveiligingsupdate 950582 installeren om gebruik te kunnen maken van de registersleutelinstellingen die Autorun uitschakelen.


Bekende problemen met deze beveiligingsupdate

 • Update 967715 wordt meerdere keren aangeboden

  Update 967715 wordt mogelijk opnieuw aangeboden als de registerinstelling HonorAutorunSetting die in dit artikel wordt beschreven niet aan het registeronderdeel is toegevoegd. Dit probleem treedt mogelijk op als een ander programma dat op de computer is geïnstalleerd, voorkomt dat de update naar de registervermelding kan schrijven. Dergelijke software kan de update tijdens de installatie van de update blokkeren of kan de registervermelding verwijderen nadat de computer opnieuw is opgestart.  U kunt dit probleem oplossen door de update in de Veilige modus te installeren. Volg hiertoe de volgende stappen:

  1. Download de update. Volg hiertoe de volgende stappen:

   1. Ga naar de Microsoft Download-website:
   2. Typ in het zoekvak voor downloads het nummer van het Knowledge Base-artikel waarin de update wordt beschreven en klik op de zoekknop.
   3. Download het updatepakket en sla het pakket op naar uw computer.
  2. Installeer de update. Volg hiertoe de volgende stappen:

   1. Dubbelklik op het bestand dat u hebt gedownload om dit te installeren.

    Start de computer opnieuw op wanneer u daarom wordt gevraagd.
   2. Bezoek de Windows Update- of de Microsoft Update-website om te controleren of de update opnieuw wordt aangeboden. Ga verder met de volgende stap als de update opnieuw wordt aangeboden.
  3. Installeer de update in de Veilige modus In de Veilige modus worden de meeste processen en services uitgeschakeld. Deze services omvatten de Windows Update-service. Door een update in de Veilige modus te installeren kunt u snel nagaan of een toepassing of een proces de installatie hindert. Volg de volgende stappen om de update in de veilige modus te installeren:

   1. Start de computer opnieuw op.
   2. Druk op de toets F8 wanneer de computer wordt gestart.
   3. Gebruik de pijltoetsen om Veilige modus te selecteren en druk op ENTER.
   4. Dubbelklik op het bestand dat u bij stap 1 hebt gedownload om het bestand te installeren.
   5. Start de computer opnieuw op wanneer de installatie is voltooid.
   6. Bezoek de Windows Update- of de Microsoft Update-website om te controleren of de update opnieuw wordt aangeboden. U kunt ook wachten totdat Automatische updates opnieuw wordt uitgevoerd.

Bestandsgegevens

Met de Engelse (VS) versie van dit updatepakket worden de bestanden geïnstalleerd met de kenmerken die in de volgende tabellen worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in de UTC-notatie (Coordinated Universal Time). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in uw lokale tijd, waarbij rekening is gehouden met de zomer- of wintertijd. De datums en tijden kunnen veranderen wanneer u bepaalde acties op de bestanden uitvoert.


Informatie over bestanden in Windows 2000

Voor alle ondersteunde edities van Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

File NameVersionDateTimeSizeFolder
shell32.dll5.0.3900.715515-Apr-200823:132,362,640

Informatie over bestanden in Windows XP en Windows Server 2003

 • De bestanden die van toepassing zijn op een specifieke mijlpaal (RTM, SPn) en servicestructuur (QFE, GDR), worden vermeld in de kolommen SP-vereiste en Servicestructuur.
 • GDR-servicestructuren bevatten uitsluitend de oplossingen die op grote schaal beschikbaar zijn gesteld om wijdverbreide kritieke problemen te verhelpen. QFE-servicestructuren bevatten hotfixes als aanvulling op de grootschalig beschikbaar gestelde oplossingen.
 • Naast de bestanden die in deze tabellen worden vermeld, wordt door deze software-update een beveiligingscatalogusbestand (KB-nummer.cat) geïnstalleerd. Dit bestand is ondertekend met een digitale handtekening van Microsoft.

Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows XP

File NameVersionDateTimeSizeFolder
shell32.dll6.0.2900.340202-Jul-200823:468,454,656SP2GDR
shell32.dll6.0.2900.340202-Jul-200823:338,460,800SP2QFE
xpsp3res.dll5.1.2600.331414-Feb-200819:36351,744SP2QFE
shell32.dll6.0.2900.562217-Jun-200805:328,461,312SP3GDR
shell32.dll6.0.2900.562217-Jun-200805:348,461,824SP3QFE

Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows Server 2003 en Windows XP Professional x64 Edition

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1210,502,144X64SP1GDR
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:138,384,000X86SP1GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1210,506,240X64SP1QFE
w03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1230,208X64SP1QFE
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:128,386,560X86SP1QFE\wow
ww03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1229,696X86SP1QFE\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:2110,508,288X64SP2GDR
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:228,360,960X86SP2GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:1210,508,800X64SP2QFE
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:138,361,472X86SP2QFE\wow

Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows Server 2003

File NameVersionDateTimeSizeFolder
shell32.dll6.0.3790.315817-Jun-200807:138,384,000SP1GDR
shell32.dll6.0.3790.315817-Jun-200807:428,386,560SP1QFE
w03a2409.dll5.2.3790.309013-Feb-200820:1129,696SP1QFE
shell32.dll6.0.3790.431517-Jun-200806:388,360,960SP2GDR
shell32.dll6.0.3790.431517-Jun-200807:228,361,472SP2QFE

Voor alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2003

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1213,238,272IA-64SP1GDR
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:128,384,000X86SP1GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:1213,243,904IA-64SP1QFE
w03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1228,672IA-64SP1QFE
wshell32.dll6.0.3790.315810-Feb-200902:128,386,560X86SP1QFE\wow
ww03a2409.dll5.2.3790.309010-Feb-200902:1229,696X86SP1QFE\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200901:5313,244,928IA-64SP2GDR
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200901:548,360,960X86SP2GDR\wow
shell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:1213,246,464IA-64SP2QFE
wshell32.dll6.0.3790.431510-Feb-200902:138,361,472X86SP2QFE\wow
Eigenschappen

Artikel-id: 967715 - Laatst bijgewerkt: 4 okt. 2011 - Revisie: 1

Feedback