Het openen van de firewallpoort voor SQL Server op Windows Server 2008

Samenvatting

Windows Firewall in Windows Server 2008 kunt onbevoegde toegang tot de systeembronnen op de computer voorkomen. Als de firewall niet juist is geconfigureerd, kunnen u probeert verbinding te maken met een exemplaar van Microsoft SQL Server geblokkeerd. Als u een exemplaar van SQL Server die zich achter de firewall, moet u de firewall configureren op de computer waarop SQL Server wordt uitgevoerd.

In dit artikel helpt u bij het openen van de poorten van de firewall voor SQL Server op Windows Server 2008.

Als we dit probleem voor u oplossen, gaat u naar de sectie "hetprobleem voor mij oplossen". Als u dit probleem zelf wilt oplossen, gaat u naar de sectie "het probleem zelf oplossen".

Het probleem voor mij oplossen

Om dit probleem automatisch op te lossen, klikt u op de koppeling voor het Los dit probleem op . Klik op uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in deze wizard.


Opmerking  Deze wizard kan alleen in het Engels zijn, maar de automatische correctie werkt ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking  Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u deze oplossing op een flash-drive of een CD opslaan en vervolgens uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de "is het probleem opgelost?" sectie.

Het probleem zelf oplossen

Het script dat wordt beschreven in deze sectie de firewallpoorten geopend voor SQL Server.


Als u het script hebt gemaakt, als volgt te werk:
 1. Start Kladblok.
 2. Kopieer en plak de volgende code in Kladblok:


  netsh advfirewall firewall add rule name="Open Port 80" dir=in action=allow protocol=TCP localport=80
  @echo ========= SQL Server Ports ===================
  @echo Enabling SQLServer default instance port 1433
  netsh advfirewall firewall add rule name="SQL Server" dir=in action=allow protocol=TCP localport=1433
  @echo Enabling Dedicated Admin Connection port 1434
  netsh advfirewall firewall add rule name="SQL Admin Connection" dir=in action=allow protocol=TCP localport=1434
  @echo Enabling Conventional SQL Server Service Broker port 4022
  netsh advfirewall firewall add rule name="SQL Service Broker" dir=in action=allow protocol=TCP localport=4022
  @echo Enabling Transact SQL/RPC port 135
  netsh advfirewall firewall add rule name="SQL Debugger/RPC" dir=in action=allow protocol=TCP localport=135
  @echo ========= Analysis Services Ports ==============
  @echo Enabling SSAS Default Instance port 2383
  netsh advfirewall firewall add rule name="Analysis Services" dir=in action=allow protocol=TCP localport=2383
  @echo Enabling SQL Server Browser Service port 2382
  netsh advfirewall firewall add rule name="SQL Browser" dir=in action=allow protocol=TCP localport=2382

  @echo ========= Misc Applications ==============
  @echo Enabling HTTP port 80
  netsh advfirewall firewall add rule name="HTTP" dir=in action=allow protocol=TCP localport=80
  @echo Enabling SSL port 443
  netsh advfirewall firewall add rule name="SSL" dir=in action=allow protocol=TCP localport=443
  @echo Enabling port for SQL Server Browser Service's 'Browse' Button
  netsh advfirewall firewall add rule name="SQL Browser" dir=in action=allow protocol=UDP localport=1434
  @echo Allowing multicast broadcast response on UDP (Browser Service Enumerations OK)
  netsh firewall set multicastbroadcastresponse ENABLE
 3. Sla het bestand op als een txt-bestand met de volgende naam: OpenSqlServerPort.txt
 4. Verander de naam van het bestand OpenSqlServerPort.txt naar: OpenSqlServerPort.bat


Voordat u het script OpenSqlServerPort.bat uitvoert, moet u het script kopiëren naar de computer met de firewall en vervolgens het script uitvoeren op die computer. Het script wordt uitgevoerd, als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typ cmden klik vervolgens op OK.
 2. Gebruik de opdracht cd naar de map waarin u het bestand OpenSqlServerPort.bat opgeslagen bij de opdrachtprompt.
 3. Het OpenSqlServerPort.bat script uitgevoerd, OpenSqlServerPort.bat typt bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op Enter.

Is het probleem hiermee opgelost?

Controleer of het probleem is opgelost door te proberen toegang te krijgen tot het exemplaar van SQL Server vanaf een andere computer. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met dit artikel. Als het probleem niet is verholpen, kunt u hulp krijgen via Contact opnemen met support.
Eigenschappen

Artikel-id: 968872 - Laatst bijgewerkt: 15 feb. 2017 - Revisie: 1

Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Web, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web

Feedback