Het hulpprogramma Reg.exe niet een registersleutel wordt gecomprimeerd wanneer het hulpprogramma voor hersteldiskettes een registersleutel naar een componentbestand slaat

Van toepassing: Windows Vista BusinessWindows Vista Business 64-bit editionWindows Vista Enterprise

Symptomen


Overweeg het volgende scenario:
 • U probeert om kopieën te maken van het register of de registersleutels op een computer waarop een van de volgende besturingssystemen wordt uitgevoerd:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
 • Met de opdracht reg opslaan kunt u de registersleutel naar een componentbestand exporteren.
In dit scenario wordt comprimeren de opdracht reg opslaan de registersleutel tijdens het exportproces niet. De grootte van het componentbestand dat mogelijk dus groter dan verwacht.

Oplossing


Er is een hotfix beschikbaar om dit probleem te verhelpen. Nadat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, kunt u de schakeloptie /c gebruikt in de opdracht reg opslaan voor het comprimeren van de registersleutel. De volgende opdracht wordt bijvoorbeeld de subsleutel HKLM\System gecomprimeerd:
reg save hklm\system %windir%\system32\config\system.lkg/y/c

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter bedoeld om alleen het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop de in dit artikel beschreven problemen zich voordoen. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:Opmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Vereisten

Deze hotfix moet op uw computer een van de volgende besturingssystemen worden uitgevoerd:
 • Windows Vista servicepack 1 (SP1)
 • Windows Vista servicepack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 servicepack 2 (SP2)
 • Windows 7 servicepack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 servicepack 1 (SP1)
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
Voor meer informatie over het ophalen van een Windows Vista servicepack, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

935791 het verkrijgen van het meest recente servicepack voor Windows Vista

Voor meer informatie over het ophalen van een Windows Server 2008 servicepack, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

968849 het verkrijgen van het meest recente servicepack voor Windows Server 2008

Voor meer informatie over het verkrijgen van een Windows 7 of een servicepack voor Windows Server 2008 R2, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

976932 informatie over servicepack 1 voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2

Opnieuw opstarten

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Informatie over het register

U hoeft geen wijzigingen in het register.

Tijdelijke oplossing


U kunt het probleem omzeilen, kunt u handmatig een registersleutel naar een componentbestand exporteren met behulp van het hulpprogramma Register-Editor (Regedit.exe). Het hulpprogramma Register-Editor (Regedit.exe) exporteren een gecomprimeerde registersleutel naar een componentbestand

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer informatie


Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

824684 beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven