Beschrijving van Visual Studio 2010 Service Pack 1

Van toepassing: Visual Studio 2010 PremiumVisual Studio 2010 ProfessionalVisual Studio 2010 Ultimate

Aankondiging


Sommige van de downloads die worden vermeld in dit artikel zijn momenteel beschikbaar op My.VisualStudio.com. Deze website is vereist dat gebruikers zich aanmelden met behulp van een Visual Studio-abonnement-account als u probeert toegang te krijgen tot een van de downloadkoppelingen.

Als u om referenties wordt gevraagd, gebruikt uw bestaande Visual Studio-abonnement of een gratis account maken door 'een nieuwe Microsoft-account maken'.

Samenvatting


Dit artikel bevat informatie over de Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1). Bovendien wordt in dit artikel worden de problemen beschreven die worden opgelost en de verbeteringen in de technologie die in Visual Studio 2010 SP1 worden toegevoegd.

Meer informatie


Het verkrijgen van SP1 voor Visual Studio 2010

U kunt Visual Studio 2010 SP1 downloaden van de volgende Microsoft-website:

Over dit servicepack

Ondersteunde besturingssystemen

 • Windows Server 2008 R2 (x64-gebaseerd)
 • Windows 7 (x86- en x64)
 • Windows Server 2008 (alle x86- en x64-edities) met Service Pack 2
 • Windows Vista (alle x86- en x64 edities, met uitzondering van Starter Edition) met Service Pack 2
 • Windows Server 2003 R2 (alle x86- en x64-edities)
 • Windows Server 2003 (alle x86- en alle x64-edities) met Service Pack 2

  Opmerking Hebt u MSXML 6.0 zijn geïnstalleerd om dit servicepack toepassen op een computer waarop Windows Server 2003 wordt uitgevoerd. Voor meer informatie over het verkrijgen van MSXML 6.0, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2) of een latere versie van Windows XP
 • Windows XP (alle x86-versies, met uitzondering van de Starter edition) met Service Pack 3

Ondersteunde architecturen

 • 32-bit (x86)
 • 64-bits (x64) (WOW)

Hardwarevereisten

 • 1,6 GHz (gigahertz) processor of sneller
 • Maximaal 1024 MB RAM (1,5 GB als een virtuele machine wordt uitgevoerd)
 • 5.5 GB beschikbare vaste-schijfruimte
 • 5.400 RPM harde schijf
 • DirectX 9-compatibele videokaart met 1024 × 768 of een hogere resolutie weergeven
 • DVD-station

Softwarevereisten

U hebt een van de ondersteunde Visual Studio 2010-programma's die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op' is geïnstalleerd voor dit servicepack toepast.
 

Ondersteuning voor Visual Studio 2010 SP1

Formele ondersteuning van Visual Studio 2010 SP1 is beschikbaar via de website Microsoft Support. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het Microsoft Support:Informele communautaire steun voor Visual Studio 2010 SP1 is beschikbaar via de forums van Microsoft Developer Network (MSDN). Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de MSDN forums:

In dit servicepack zijn opgenomen

Visual Studio 2010 SP1 bevat een update voor Microsoft .NET Framework 4. Voor meer informatie over de update klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
2468871 -update voor Microsoft .NET Framework 4

Toegevoegde technologische verbeteringen en opgeloste problemen in Visual Studio 2010 SP1

Verbeteringen in de technologie

Help-Viewer 1.1
Een zelfstandige toepassing voor het weergeven van lokaal is geïnstalleerd ter ondersteuning van de productiviteit van ontwikkelaars in Visual Studio 2010 SP1. De volgende verbeteringen in de technologie worden toegevoegd in de nieuwe lokale Help-viewer:
 • Pictogrammen voor snelle toegang tot menubalk: snel toegang tot andere verbeteringen in de technologie met hoge gebruik of hulpprogramma's. Dit geldt ook voor onderwerp bibliotheek Manager Help, afdrukken, opties en synchroniseren met de inhoudsopgave (TOC)
 • Inhoud zoeken die lokaal zijn geïnstalleerd
 • Zoekt overeenkomstige tekenreeksen in onderwerp
 • Weergaven (inhoudsopgave, Index, favoriet en resultaten van de zoekopdracht)
  • Trefwoord Index onderwerpenlijst
  • Inhoudsopgave weergeven
  • Favorieten
  • Geschiedenis
  • Weergave resultaten zoeken
 • Snelmenu 's
 • Venster met inhoud-onderwerp afdrukken
 • Opties: Tekengrootte wijzigen, aantal onderwerpen in geschiedenis en die zijde weergave van de console wordt weergegeven op
Ondersteuning voor Silverlight 4
Microsoft Silverlight 4 Tools voor Visual Studio 2010 is opgenomen in Visual Studio 2010 SP1. Hiermee wordt ondersteuning toegevoegd voor Silverlight 4 het gebruik van de project- en Silverlight designer. Dit biedt ook ondersteuning voor de nieuwe Silverlight 4 technologie verbeteringen. Deze nieuwe technologie bevat gebruik van impliciete stijlen en Silverlight 4 Out-van-Browser (OOB) toepassingen. U kunt automatisch starten en fouten opsporen in uw toepassing OOB uit binnen de IDE, XAP ondertekening voor vertrouwde OOB toepassingen opgeven en het venster OOB kenmerken instellen.
Eenheid testen basisondersteuning voor .NET Framework 3.5
In Visual Studio 2010 SP1 hebt u nu de functionaliteit voor het testen van uw toepassingen die gericht zijn op het .NET Framework 3.5. Zie de volgende MSDN-blog voor meer informatie over het inschakelen van deze functie:
Prestaties van de Wizard voor Silverlight
Visual Studio 2010 SP1 kunt u afstemmen van de prestaties van de toepassing Silverlight door de code te profileren. Een traditionele code-profiler afstemmen niet de weergavesnelheid voor Silverlight-toepassingen. Veel hogere profilers zijn toegevoegd aan Visual Studio 2010 SP1 zodat u beter kunt bepalen welke delen van de toepassing tijd in beslag nemen.
IntelliTrace voor 64-bits en SharePoint
IntelliTrace is een revolutionaire nieuwe technologie in Visual Studio 2010 kunt u gaan voor foutopsporing en terug via een sessie voor foutopsporing. Echter, vanwege de tijdsbeperkingen van de en omdat het een volledig nieuwe functie, deze technologie werkt niet in alle scenario's.

Visual Studio 2010 SP1 kunt de IntelliTrace-technologie op 64-bits oplossingen en oplossingen van Microsoft SharePoint-farm foutopsporing.
Softwarematige beeldopbouw
Softwarerendering wordt standaard op Windows XP en Windows Server 2003 te verbeteren de prestaties en stabiliteit van Visual Studio 2010.
Gemengde installaties opsporen
Als u meerdere versies van Visual Studio 2010 op dezelfde computer installeert, kan een combinatie van binaire bestanden wordt uitgevoerd in hetzelfde exemplaar van Visual Studio. Dit probleem treedt bijvoorbeeld op wanneer u de versie van Visual Studio 2010 Ultimate geïnstalleerd op dezelfde computer waar u Microsoft Visual Basic Express Service Pack 1 is geïnstalleerd hebt. Dit type installatie kan stabiliteit of functionele problemen veroorzaken. Visual Studio 2010 SP1 detecteert of de installatie van SP1 voltooid is en kan u deze bij te werken als de installatie niet voltooid is. Dit zorgt ervoor dat de installatie in een bekende, stabiel staat is.

Webontwikkeling

Ondersteuning voor IIS Express
Visual Studio 2010 SP1 kunt u de Internet Information Services (IIS) 7.5 Express gebruiken als de lokale server hosting voor de website en de toepassing van webprojecten.

Opmerking IIS 7.5 Express is niet opgenomen in SP1 en moet u deze apart downloaden. Voor meer informatie gaat u naar de volgende blog:
Ondersteuning voor SQL Server CE-4
Visual Studio 2010 SP1 kunt u Microsoft SQL Server Compact 4.0 SDF bestanden beheren in de Solution Explorer en Server Explorer in de context van webprojecten. Ook kunt Visual Studio 2010 SP1 u SQL Server Compact 4.0 met Microsoft ASP.NET webformulieren gebruiken in SQL besturingselement voor een gegevensbron.

Opmerking SQL Server Compact 4.0 is niet opgenomen in Visual Studio 2010 SP1 en moet u deze apart downloaden. Voor meer informatie gaat u naar de volgende blog:
Razor-ondersteuning
Wijzigingen aan de web project systemen en de HTML-editor voor de ondersteuning van de nieuwe Razor-syntaxis. Deze nieuwe syntaxis wordt gebruikt door ASP.NET-webpagina's en ASP.NET MVC 3.

Opmerking Razor is niet opgenomen in SP1 en moet u deze apart downloaden. Voor meer informatie gaat u naar de volgende blogs:
Integratie met het web PI
Ondersteuning voor Microsoft Web Platform Installer (PI) is toegevoegd in Visual Studio 2010 SP1:
 • Een nieuwe werkbalk toegevoegd waarmee voor snelle toegang tot de nieuwste versie van Web PI start. Ook als de PI website niet is geïnstalleerd, het downloaden eerst.
 • Wanneer u webprojecten met IIS 7.5 Express, SQL Server Compact 4.0 of ASP.NET Razor syntaxis opent, verschijnt een dialoogvenster met downloaden en installeren van deze onderdelen via Web PI als de componenten nog niet zijn geïnstalleerd.
Bruikbare afhankelijkheden
Sommige nieuwe technologie-onderdelen die zijn toegevoegd in Visual Studio 2010 SP1 zijn opslaglocatie wordt geïmplementeerd met een toepassing. Vervolgens kunt u de componenten zelfs wanneer u de toepassing naar een server waarop deze componenten niet zijn geïnstalleerd. Een nieuw dialoogvenster wordt in Visual Studio 2010 SP1 waarin u eenvoudig de bruikbare afhankelijkheden toevoegen aan het webproject toegevoegd. Als u het dialoogvenster, klik met de rechtermuisknop op het project in de Solution Explorer en selecteer Bruikbare afhankelijkheden toevoegen. De volgende onderdelen worden ondersteund:
 • ASP.NET-webpagina's die gebruikmaken van syntaxis Razor
 • SQL Server Compact 4.0
 • ASP.NET MVC 3
Voor meer informatie gaat u naar de volgende blogs:
Ondersteuning voor HTML5 en CSS3
Voorlopig is voor HTML5 toegevoegd aan de HTML-editor zodat kunt u IntelliSense en validatie voor HTML-elementen en kenmerken. U krijgt een volledige versie die een uitgebreidere ervaring met HTML5 brengt in een toekomstige versie van Visual Studio. Voor meer informatie gaat u naar de volgende blog:
WCF RIA Services V1 SP1 opgenomen
De service WCF RIA is nu vertaald in 10 verschillende talen die worden ondersteund door Visual Studio 2010 SP1. Een entiteit mag nu leden van een complex type. U kunt bijvoorbeeld het type Customer.Address waar klant is een entiteit, maar het adres is niet een entiteit. Een entiteittype kan nu worden gebruikt in meerdere klassen van de DomainService in dezelfde toepassing. De beperking van het gebruik van een bepaalde entiteitstype binnen maximaal één DomainService wordt opgeheven. Een code generatie uitbreidbaarheid punt is nu openbaar. Het kan worden gebruikt voor producten op basis van T4 en andere code-generatoren die extern voor het product zijn. Gegevensformulier software bewerkingen zijn bovendien nu beschikbaar voor de EntitySet-klasse en de klasse EntityCollection.
Meer informatie over het ontwikkelen van web
Voor meer informatie over andere technologische verbeteringen in Visual Studio 2010 SP1 voor webontwikkelaars, gaat u naar de volgende blog:

XAML Editor/Designer

Ga naar de definitie van
Hiermee kunt u rechtstreeks vanuit de besturingselementen op een pagina navigeren naar de stijlen die zijn toegepast op de besturingselementen. Dit betekent dat u kunt snel en gemakkelijk begrijpen en met de stijl en resource-structuren in de toepassing werken en eindelijk begrepen weet 'Waarom die knop op uw toepassing rood is."
IntelliSense stijl
Hiermee kunt u stijlen die u al in XAML hebt eenvoudig wijzigen. U krijgt nu IntelliSense voor eigenschappen en bijbehorende waarden in een stijl die is gebaseerd op de TargetType.
Data source selector
Hiermee kunt u gemakkelijk selecteren en wijzigen van de informatie rechtstreeks vanuit het ontwerpvenster.
Opdrachten voor geavanceerde raster
Hiermee kunt u eenvoudig toevoegen, verwijderen en opnieuw ordenen rasterrijen en kolommen.
Nieuwe dikte Editor
Kunt die u in bulk bewerken specifieke items, zoals marges of opvulling van meerdere besturingselementen.
Sample data support
Hiermee kunt u de voorbeeldgegevens om te zien uw itemsjablonen en bindingen licht omhoog in de ontwerpfase toevoegen. Niet alleen maakt deze aansluiting van gegevensbindingen gemakkelijker via de datumkiezer-Binding, betekent dit ook dat formaat naar inhoud ontwerpen en Automatische lay-outs veel gemakkelijker. Ook zullen de ontwerpgegevens tijd correct vloeien tussen Visual Studio en Expression Blend.
Betere stabiliteit
Er zijn veel stabiliteitsverbeteringen aangebracht in Visual Studio 2010 SP1. Voor meer informatie gaat u naar de volgende blog:

C++

MFC gebaseerde GPU-versnelde beelden en animaties
Visual Studio 2010 SP1 kunt de volgende twee technologieën voor MFC:
 • Direct2D, een grafische hardwareversnelling, directe modus, 2D-API met hoge prestaties en renderen van hoge kwaliteit voor 2D-geometrie, bitmapafbeeldingen en tekst. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie:
 • Windows animatie Manager, waarmee u uitgebreide animatie van elementen van de gebruikersinterface. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie:
U profiteert van deze twee technologieën zonder verbreking van de MFC-programmeermodel. Daarnaast vindt u demo's in de volgende map:
station: \Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\Samples\1033\VC2010SP1Samples.zip
Ga naar de volgende website voor meer informatie over de technologie verbeteringen in Visual Studio 2010 SP1:
Nieuwe instructieset AMD en Intel ondersteuning
Visual Studio 2010 SP1 wordt intrinsieke functies of intrinsics om de extensies op de AMD en Intel nieuwe microprocessors die volgend jaar wordt uitgebracht. De ingebouwde functies kunnen zeer efficiënt computergebruik zonder de overhead van een functie-aanroep. Ga naar de volgende website voor meer informatie over de functie intrinsics:
Ga naar de volgende websites van derden voor meer informatie over de uitbreidingen:
Visual Basic Runtime insluiten
Een nieuwe functie van Visual Basic compiler toegevoegd waarmee Visual Basic-ontwikkelaars kunnen hun toepassingen en bibliotheken op platforms waar de volledige Visual Basic Runtime niet beschikbaar is. Voor meer informatie gaat u naar de volgende blog:

Lijst met problemen die worden opgelost

Bibliotheek Manager Help
De Manager van de bibliotheek Help biedt geen ondersteuning voor meerdere gelijktijdige sessies.
Help-bibliotheek Agent
 • De bibliotheek Help Agent niet opnieuw wordt opgestart nadat het bijwerken van de inhoud. De bibliotheek Help Agent kan vastlopen wanneer u eerst zonder inhoud start.
 • Wanneer u naar ongeldige URL's navigeert, weergegeven de agent niet de pagina -Inhoud niet gevonden .
Visual Studio-Editor
Shell van Visual Studio
Visual Studio Extensibility
Debugger

Visual Studio 2010 SP1 wordt ook de volgende verbeteringen toegevoegd:
 • Verbeteringen in het mini bestanden dumpen en foutopsporing mini dumpbestanden worden geopend.
 • Verbeteringen te verminderen loopt vast bij het koppelen van een proces.
 • Verbeteringen van de betrouwbaarheid in Foutopsporing interface (MPI) doorgeven van berichten.
 • Thread verbeteringen vertraging tijdens de evaluatie van de functie.
IntelliTrace
 • Logboekbestanden worden voor de bewerking Schijfopruiming verwijderd.
 • Crashes die zijn geïntroduceerd in de toepassing van de klant worden opgelost.
 • Een probleem dat zich voordoet wanneer u overschakelt naar de demontage venster u dat historische modus is opgelost.
 • Crash bij verlaten door het plaatsen van een traceringsbestand in de uitvoermodus is opgelost.
Projecten instellen
HTML-ontwerper
ASP.NET-Editor
ASP.NET-gegevens
Website-projecten
JScript Editor
 • Extra ruimte wordt toegevoegd onder de code wanneer de optie tabbladen behouden is geselecteerd.
 • Inspringing is onjuist voor object leeg letterlijke waarden.
 • De JScript -functie die parens niet als werkt opmaakoptie 'zo geformuleerd haakjes."
 • De sneltoets ALT + A wordt verkeerd gebruikt voor de opdracht Invoegen spatie achter het gereserveerde woord function voor anonieme functies .
 • Atlas IntelliSense is niet aanwezig wanneer script manager een ServiceReference-HTTP-pad heeft.
 • Het geheugen van het proces van Visual Studio wordt verhoogd tot 300 MB als u een ander project opent, u het huidige project geopend laten en het huidige project heeft veel JScript-bestanden die zijn geopend.
 • Er bestaat geen IntelliSense in respectievelijk voorwaarde.
 • Zeer groot geheugen groei doet zich voor wanneer u commentaar of opmerkingen bij grote JScript-bestanden.
 • Typen is erg traag in een JScript-bestand met lange inhoud op één regel.
 • IntelliSense is globale leden die afkomstig van externe bestanden zijn niet gevonden.
 • Verlies van inkleuring neemt en IntelliSense treedt op nadat u IntelliSense als u verwijst naar een externe of niet-bestaande service bijwerken.
Windows Phone Developer Tools
De implementatie van de XAP bestanden meer dan 64 MB kan testen en problemen oplossen op een fysieke telefoonapparaten mislukken.
Algemene WPF en Silverlight Designer

Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbeteringen:
 • Betere prestaties wanneer u een andere kleurenprofiel worden toegevoegd.
 • In het dialoogvenster Opslaan wordt weergegeven wanneer u een oplossing sluiten nadat een gebeurtenis in Visual Basic wordt gegenereerd.
 • Ondersteuning voor draagbare assembly's wordt toegevoegd.
XAML Designer ontwerpgebied

Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbeteringen:
 • Het uitlijnen van besturingselementen wordt in een besturingselement met ScrollViewer verminderd.
 • De gebruikerscode waardoor een niet-verwerkte uitzondering op de balk gold wordt nu weergegeven.
XAML Refactoring
 • Als u de naam van een type, worden eigenschappen van het type niet gewijzigd in de XAML-bestanden voor Visual Basic.
 • Workflow-bestanden die gebaseerd op XAML zijn ophalen refactoring van gebeurtenissen uit de code die zich achter de workflow-bestanden.
 • Refactoring en 'Ga naar definitie' werken niet zoals verwacht wanneer u met de XAML-bestanden communiceert en de XAML bestand niet geopend is...
 • Nadat u de naam van een klasse, geen gebeurtenis-handler de gebeurtenissen voor de gewijzigde klasse gegenereerd.

Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbeteringen:
 • Ondersteuning voor refactoring typen in het kenmerk TypeArguments wordt toegevoegd.
 • Ondersteuning voor naamruimten die assembly in definitie opnemen refactoring is toegevoegd.
XAML-eigenschappencontrole
 • De eigenschap StyleTypedProperty wordt niet ondersteund door de kiezer stijl.
 • 551488: de editor StringFormat XAML biedt geen ondersteuning voor dubbel-teken.
 • Wanneer de XAML-editor is vastgemaakt en u bindingen of resources, is het mogelijk dat de focus verloren.
 • De definitie van "Ga naar de waarde" wordt het dialoogvenster een foutbericht weergegeven wanneer de definitie naar een toepassing XAML verwijst.
 • Gekoppelde eigenschappen in de eigenschappencontrole verdwijnen nadat u de oplossing bouwen.
 • Wanneer de editor penseel is vastgezet, kunnen er dezelfde eigenschap meerdere keren weergegeven in de eigenschappencontrole.
 • De eigenschap inhoud kan niet worden weergegeven wanneer de eigenschappencontrole is gesorteerd op de bron.
 • Er treedt een fout op als u de kiezer voor gegevensbinding wordt geopend wanneer de DataContext is ingesteld op CollectionViewSource.
 • Er treedt een fout op als u een opmaakprofiel uit een ander project is geladen met behulp van de kleurkiezer voor de resource van toepassing is.
 • Onverwacht overtollige gekoppelde eigenschappen weergegeven.
 • De status uitvouwen of samenvouwen van de categorie van de eigenschap wordt niet behouden na het bouwen en uitvoeren.

Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbeteringen:
 • Ondersteuning voor instelling verbonden eigenschappen met dezelfde naam maar verschillende naamruimten in de eigenschappencontrole wordt toegevoegd.
 • Ondersteuning van overname toevoegen als een mogelijke bron aanduiding voor de markering van de eigenschap in de eigenschappencontrole voor Silverlight-project wordt toegevoegd.
XAML-Editor
Visual Studio Tools for Office (VSTO)

Ook verbetert Visual Studio 2010 SP1 de prestaties op de VSTO Runtime.

Windows Forms Designer
 • Met de Visual Studio IDE 2010 kunt u een project dat in een eerdere versie opent. U opent bijvoorbeeld een project van Visual Studio 2008. Na een sessie voor foutopsporing kunnen niet herstellen of fouten opsporen in het project opnieuw en u ontvangt een foutbericht met de volgende strekking weergegeven:
  Niet kopiëren van bestand "obj\Debug\assembly_name" naar "bin\Debug\assembly_name". Het proces heeft geen toegang tot het bestand "bin\Debug\assembly_name", omdat het wordt gebruikt door een ander proces.
 • Als u wilt wijzigen of een plakken van besturingselementen van Windows Forms in de ontwerpfunctie voor ongedaan maken, wordt het bestand designer lekt tijdens het exemplaar van Visual Studio 2010.
 • Een project van Visual Studio 2005 upgrade naar Visual Studio 2010 en stelt u de .NET Framework 4 voor het project. Als u het exemplaar van Visual Studio sluit, loopt een ondersteunde versie van Visual Studio.
Visual Studio Tools for SharePoint
 • Een CAS-machtiging ingesteld op een manifest pakketsjabloon toe te voegen zorgt ervoor dat de implementatie mislukt F5.
 • Visuele webonderdeel code genereren die zich in de sandbox mislukt als de ASCX-bestand van een bepaalde lengte overschrijdt.
Visual Studio-hulpmiddelen voor gegevens
Visual Basic-Compiler
Visual Basic-Editor
C#-Compiler
 • Er treedt een toegangsfout op wanneer u problemen oplost met een C#-structuur die ongeveer 500 velden is.
 • Ontwerpers kunnen niet correct in aanmerking typen in de code die wordt uitgestoten.
C#-Editor

Standaard C++-bibliotheek
Microsoft Foundation Classes (MFC) en Active Template Library (ATL)

Ook Visual Studio 2010 SP1 verbetert de beveiliging en prestaties, en biedt andere verbeteringen in ATL/MFC.

C-Runtime (CRT)

C++-Editor

Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbeteringen:
 • Verbeteringen in prestaties en stabiliteit
 • Efficiënter geheugenbeheer
 • Andere verbeteringen in de IDE om te voorkomen dat de gebruikersinterface (UI) loopt vast en loopt vast
 • Prestatieverbetering voor de F12 functietoets (Goto Definition) voor grote projecten.
C++ Compiler

Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbeteringen:
 • Optimalisatie en correcties in verschillende gebieden van de code genereren
 • Beheerde incrementele Build pariteit met Visual Studio 2008. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
  982721 de inschakelen beheerd incrementele Build eigenschap niet bestaat wanneer u de eigenschappen van pagina's voor een project van Visual C++ 2010 openen
Foutopsporing in C++
F#
Visual Studio 2010 SP1 corrigeert problemen met de stabiliteit van de compiler en de juistheid van de code voor de gegenereerde code. Dit servicepack worden bijvoorbeeld juistheid van oproepende Verdrag platform aanroepen en het genereren van XML document opmerkingen voor uitbreidingsmethoden. Ook dit servicepack verbetert de prestaties van het genereren van een gebeurtenis hook up.
Gelijktijdigheid Runtime

Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbeteringen:
 • Onjuiste positieve geheugenlekken worden niet langer gemeld bij het gebruik van gelijktijdigheid Runtime (ConcRT).
 • De aanroepconventie '__stdcall' wordt nu ondersteund door alle PPL, ConcRT en gelijktijdige containers.
 • Een toegangsfout treedt niet op 'concurrent_queue' met 'std::string'.
 • Gekoppelde containers kunnen worden gebruikt met de functie 'parallel_for_each'.
Databaseprojecten
 • Implementatie van de database Project mislukt wanneer u probeert machtigingen met behulp van de optie verlenen machtiging intrekken.
 • Aangepaste .dbschema-bestanden met niet-afdrukbare tekens ervoor zorgen dat Visual Studio vastloopt wanneer u probeert om te upgraden van een model.
 • De functie 'Schema vergelijken' negeert kinderen samenstellen wanneer het item alleen vergelijken van elementen die in de bron voorkomen is ingeschakeld.
 • Wanneer u de Wizard importeren SQL Script bestand, het scriptbestand een volledige-tekstindex bevat en het selectievakje overschrijven-objecten die al bestaan in het project is geselecteerd, worden de tabellen in het script vervangen.
 • De 'Schema vergelijken' hulpprogramma opmerkingen tabel kolommen wanneer u het hulpprogramma schrijft updates naar een project en het object is ingesteld op OVERSLAAN.
 • De implementatie van een incrementele Database Project reageert niet meer wanneer u het project bevat lange check-beperkingen die moet worden genormaliseerd.
 • In de databaseverwijzingen in een database project build oplossen indexaanwijzingen niet.
Code analyse
Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbeteringen:
 • Analyse van beheerde Code (FxCop) nu worden geïnstalleerd op x64 TeamBuild servers.
Profiler
 • De Explorer prestaties wordt niet geladen wanneer u meerdere exemplaren van Visual Studio zijn gestart.
 • JScript profilering werkt niet voor Rusland en andere besturingssystemen Latijns-Amerika en de Europese taal.
 • JScript profilering werkt niet met Windows Internet Explorer 9.
 • Visual Studio loopt vast wanneer u een project Web Application met behulp van een klant web serverinstelling profiel.

Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbeteringen:
 • Nauwkeurige bemonstering in Hyper-V
 • Verbeterde JavaScript, zodat meerdere processen profileren profilering
 • De stabiliteit is verbeterd wordt uitgevoerd, 64-bits profilering
Code detectie en validatie
 • Crashes verholpen die met graph navigatie optreden worden opgelost.
 • Een schuifbalk UX-probleem in het menu van de Explorer-architectuur-geavanceerde selectie is opgelost.
 • Tijdelijke bestanden blijven nadat de laag validatie wordt uitgevoerd.
 • De actie "Opgenomen door" in een C++-map ertoe architectuur Explorer vastloopt.
T4
Visual Studio 2010 SP1 bevat de volgende verbeteringen:
 • Aanpassen of T4 sjablonen uitbreiden met behulp van de sjabloon overnemen
 • Helper bibliotheken met gebruiken T4 veel gemakkelijker omdat T4 assembly waarnaar wordt verwezen niet meer in het geheugen wordt vergrendeld
 • T4 implementeren met de server maken voor het genereren van build-tijd
Hulpprogramma's voor architectuur
Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbeteringen:
 • Interactie berichten worden nu gesorteerd.
 • Koppelingen naar laag diagram van elementen uit de werkitems Team Foundation Server worden nu ondersteund.

Visual Studio Test

Web/Load-Test
 • 584634: resultaten WebTest viewer loopt vast bij het uitvoeren van een test.
 • Een uitzondering OutOfMemory wordt gegenereerd wanneer u de actie zoeken/vervangen in een aanvraag uitvoeren.
 • Het proces Devenv.exe loopt vast nadat u op de hyperlink "overtredingen drempel" op de statusbalk test resultaat.
 • Items in de grafiek 'Responstijd pagina' verdwijnen nadat de uitvoering is voltooid.
 • Resultaten van de DB LoadTest schrijven duurt langer dan verwacht om te voltooien.
 • Prestatiemeteritems worden neergezet tijdens load test uitvoeren.

UnitTest/TestExecution
 • 575870: een conflictsituatie bestaat in de test-controller die ervoor zorgt dat de tests in de status 'Niet uitgevoerd'.
 • Een test uitgevoerd reageert niet meer wanneer de QTAgent niet kan worden gestart of de test uitgevoerd reageert niet meer in de Main() functie.
 • De uitvoer van TestContext is onjuist voor interne tests die zijn opgenomen in een geordende test.
 • Een probleem met de prestaties doet zich voor wanneer een test in test-controller wordt geladen.
 • Grote hoeveelheid tests uitgevoerd in een testomgeving, blijft de status 'Niet uitgevoerd' sommige tests.
 • Codekleuren voor code coverage werkt niet voor C++-code zonder begeleiding.
 • De eigenschap TestCaseId is afkomstig uit hetzelfde voor alle test cases die gekoppeld aan dezelfde testmethode zijn.

TCM-Server
 • Het opnieuw opbouwen van magazijn duurt langer dan verwacht om te voltooien.
 • Resetten van de geautomatiseerde testresultaten kan leiden tot twee wijzigingen van een punt in het magazijn als de huidige versie wordt weergegeven.

Microsoft Test Manager
 • De pagina ' Configureren diagnostische gegevens Adapter-Event Log' is in verschillende taalversies van Microsoft Test Manager afgebroken.
 • Analyse van de resultaten wordt het resultaat het meest recente resultaat in de punt test trend geworden.
 • De rechts-naar-links taalinstellingen blijven niet bewaard tussen MTM-sessies.
 • Op basis van een query test suite herbevolking duurt langer dan verwacht voor grote suites.
 • Een crash treedt u het browsertype Firefox worden afgespeeld in de Microsoft-Test-Runner.
 • U kunt geen Intellitrace gegevens verzamelen als de toepassing die wordt getest als onderdeel van de actie vastleggen voor het geval van de test wordt gestart.
 • Het aantal bijlagen voor resultaten geeft als resultaat 0 wanneer grote hoeveelheden van de testresultaten doorlopen.
 • U kunt het veld 'parameter wachtwoord' niet binden bij het maken van actie opnamen.

Visual Studio 2010 SP1 bevat tevens de volgende verbeteringen:
 • De beschrijving van de test case kan worden weergegeven in Microsoft Test Manager.
 • Verbeteringen voor Microsoft Test Manager worden geleverd.
 • Ondersteuning voor Expression Encoder 4.0 handmatig testen wordt toegevoegd. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
  Update voor Microsoft Visual Studio 2010 videogegevens Adapter 2160831
Lab-Manager
 • 580348: de Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM)-server die is geconfigureerd voor een toepassing TFS laag niet wijzigen.
 • Een workflow bouwen implementeren/test niet neerzetten locaties gebruiken op de DFS- of WebDav-aandelen.
 • U kunt een bestaande builds die meer dan één configuratie in een workflow bouwen implementeren/test-configuratie niet selecteren.
 • De ServiceHost bouwen loopt vast als het wordt uitgevoerd in een 'Lab-modus' en de serviceaccount beschikt niet over beheerdersreferenties beschikt.
 • Als de build-agent en de agent lab worden geïnstalleerd op een niet-lab beheerde virtuele machine, de build-agent wordt niet gestart.
FastForward/CodedUITest
 • 553625: gecodeerde UI Testprojecten zijn niet compatibel met de installatie en implementatie van projecten in dezelfde oplossing.
 • 597945: een uitzondering UITestException wordt gegenereerd in de BrowserWindow.FindMatchingControls-methode.
 • Test UI-besturingselementen die worden toegevoegd aan de UIMap zijn niet hoofdlettergevoelig.
 • Een Coded UI Test maken op basis van een bestaand actie-opname niet weergeven in het dialoogvenster alternatieve referenties.

Bovendien ondersteuning voor het opnemen en afspelen van code die uitest voor Internet Explorer 9 bèta in de Compatibiliteitsweergave is toegevoegd.

SQL

Gegevens-Tier toepassingsproject: Data-Tier toepassing Framework versie 1.1
Visual Studio 2010 SP1 bevat de volgende verbeteringen:
 • DAC-upgrades worden ondersteund op SQL Azure en SQL Server.
 • DAC-upgrades zijn nu ter plekke in plaats van naast elkaar.
Entiteit Framework (codegeneratie)

Referenties


Bekend probleem
Visual Studio 2010 Service Pack 1 kan leiden tot verschillende vermeldingen worden gemaakt in de lijst met geïnstalleerde Updates. De posten gelabeld "Hotfix voor Visual C++ Standard 2010 Beta 1" samen met het KB-nummer. Microsoft heeft bevestigd dat geen Beta-oplossingen met Visual Studio 2010 Service Pack 1 zijn geïnstalleerd en dat de oplossing voor elk van de hotfixes die worden weergegeven in Visual Studio 2010 Service Pack 1 is opgenomen.

Tijdelijke oplossingen voor bekende problemen
Er is geen oplossing voor dit probleem. Geen "Beta 1"-hotfixes zijn geïnstalleerd op uw systeem. U kan de updates ongedaan maken of de vermeldingen in de lijst met geïnstalleerde Updates te verwijderen omdat er geen bestanden daadwerkelijk zijn geïnstalleerd op uw systeem.

De producten van andere leveranciers die in dit artikel worden beschreven, worden vervaardigd door bedrijven die onafhankelijk van Microsoft zijn. Microsoft geeft geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of betrouwbaarheid van deze producten.

Microsoft biedt contactinformatie van derden om u te helpen technische ondersteuning te vinden. Deze contactinformatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft garandeert niet de juistheid van deze contactinformatie van derden.

Bekende problemen met het gebruik van Microsoft Update
 • Wanneer u dit servicepack installeert, kan het installatieproces doorgaan en als u probeert de installatie niet voltooid. Dit probleem kan optreden als de installatieprocedure op half is voltooid.
 • Als u de installatie start met de optie 'Download updates, maar mij laten bepalen of ze te installeren' en selecteer vervolgens de optie 'installeren en de update vervolgens afgesloten', mislukt de installatie van de service. Nadat de computer opnieuw is opgestart, krijgt u dit servicepack opnieuw en installatie wordt voltooid.
 • Als u het servicepack van een niet-Engelse versie van Visual Studio 2010 verwijdertUltimate, Visual Studio 2010 Premium of Visual Studio 2010professionele gebruikers, krijgt u het servicepack opnieuw installeren. Het installatieproces mislukt, omdat de onderdelen van dit servicepack een onverwachte status. Om dit servicepack kunnen installeren, volg deze stappen:
  1. Start Visual Studio setup in de onderhoudsmodus uit het item programma's en onderdelen in het Configuratiescherm of door Setup.exe uit te voeren.
  2. Selecteer onderdelen toevoegen / verwijderen.
  3. Selecteer Microsoft Office Developer Tools en klik vervolgens op bijwerken. Wanneer de installatie voltooid is, moet u het servicepack opnieuw installeren.