Gebruiksregels voor games, muziek, films en tv-programma's

Tenzij anders aangegeven hebben voorwaarden die met een hoofdletter zijn geschreven, dezelfde betekenis als dezelfde voorwaarden in de Microsoft-servicesovereenkomst. Microsoft behoudt zich het recht voor om deze gebruiksregels op elk moment te kunnen wijzigen.

Voor geautoriseerd gebruik is doorgaans voorafgaande, schriftelijke toestemming vereist van de eigenaar van de auteursrechten.

Alle muziek, films, tv-programma's, games en bijbehorende inhoud ('Digitale Goederen') die beschikbaar zijn in de Windows Store en Xbox Store, worden in licentie gegeven en niet verkocht. Uw licentie is gebonden aan de voorwaarde dat u de Microsoft-servicesovereenkomst, deze gebruiksregels en eventuele aanvullende voorwaarden naleeft. Behalve voor zover hieronder anders wordt aangegeven, is het u niet toegestaan enige Digitale Goederen, of licenties voor Digitale Goederen geleverd via de Windows Store of Xbox Store, over te dragen of door te verkopen. Indien u een apparaat verkoopt met Digitale Goederen die via deze Stores zijn verkregen, verkrijgt de koper van het apparaat geen licenties voor of rechten op het gebruik van dergelijke Digitale Goederen.

Reproduceren, herverdelen, overdragen, weergeven, verkopen, uitzenden, openbaar uitvoeren, verhuren of uitlenen, wijzigen, aanpassen, sublicentiëren of andere vormen van gebruik van de Digitale Goederen die via de Windows Store en Xbox Store worden geleverd, is uitdrukkelijk verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de auteursrechten, behalve voor zover uitdrukkelijk wordt toegestaan in de Microsoft-servicesovereenkomst of deze gebruiksregels.

Gebruiksregels voor de Groove Music Pass-abonnementsservice

Met een Groove Music Pass-abonnement kunt u op abonnementsbasis tegen een vast maandbedrag een onbeperkt aantal nummers van de service streamen of downloaden in uw regio.

Verlies van toegang

U kunt de toegang tot muziek die u eerder hebt gedownload, de mogelijkheid tot het streamen van muziek en/of uw aankooptegoed kwijtraken als u:

 • Het maandbedrag niet betaalt.
 • Uw land of regio wijzigt.
 • De Microsoft-servicesovereenkomst schendt.

Zich meer dan 30 dagen niet aanmeldt bij de Groove Music Pass-service. Bij gebruik van externe apparaten, zoals een MP3-speler, moet u deze mogelijk op een computer aansluiten en moet u zich aanmelden bij de service Groove Music Pass om toegang tot de inhoud te behouden.

Gebruiksbeperkingen

 • Alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Microsoft kan uw Groove Music Pass-abonnement beëindigen of opschorten als we vaststellen dat u Groove Music Pass gebruikt op een wijze die niet overeenstemt met normaal, persoonlijk gebruik.
 • U mag slechts op één geregistreerd apparaat tegelijk inhoud streamen. Zie Microsoft.com/groove voor de huidige lijst met compatibele apparaten.
 • De mogelijkheid van uw apparaat om inhoud te branden of te exporteren verandert niets aan de rechten van de eigenaren van de auteursrechten van beeld- en geluidsinhoud.
 • U mag abonnementsinhoud en/of afspeellijsten met abonnementsinhoud van Groove Music Pass niet op een cd branden.
 • U mag muziek die u hebt verkregen door middel van een abonnement op Groove Music Pass, niet gebruiken als beltoon op een mobiele telefoon zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de auteursrechten.
 • Aantal geregistreerde apparaten:
  • U mag muziek naar maximaal vier (4) geregistreerde apparaten downloaden, tenzij u zich abonneert op een ander abonnementstype, zoals van tijd tot tijd kan worden aangeboden door Microsoft.
  • Tot geregistreerde apparaten behoren compatibele pc’s, Xbox-consoles en draagbare apparaten.
  • Als u al gebruikmaakt van de aanbieding van $ 14,99/maand voor Xbox Music-pas in de Verenigde Staten, waarbij 10 MP3-credits per maand zijn inbegrepen, mag u muziek downloaden op maximaal drie (3) pc’s en drie (3) andere geregistreerde apparaten.

U kunt uw lijst met geregistreerde apparaten voor Groove Music Pass beheren via de Groove Music Pass-instellingen. U kunt eens in de 30 dagen apparaten verwijderen. Microsoft kan de registratie van een apparaat automatisch ongedaan maken om ruimte te maken voor een nieuw apparaat.

Gebruiksregels voor muziek die los van het premium maandabonnement op de Groove Music Pass-service is aangeschaft

 • Inhoud die u hebt aangeschaft of verkregen op een pc als onderdeel van een promotiebundel, kunt u niet ook downloaden op een Xbox-console.
 • Voor geluidsopnamen met DRM-beveiliging:
  • U mag de muziek houden nadat het abonnement is beëindigd.
  • De muziek mag op een cd worden gebrand voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
   • Nummers kunnen een onbeperkt aantal keer worden gebrand.
   • Identieke afspeellijsten kunnen maximaal zeven (7) keer worden gebrand.
  • Muziek kan worden geautoriseerd op maximaal vijf (5) pc’s en een redelijk aantal geregistreerde apparaten voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
   • U kunt de registratie van één computer verwijderen om een andere pc te registreren.
 • Voor geluidsopnamen zonder DRM-beveiliging:
  • U mag de muziek houden nadat het abonnement is beëindigd.
  • U bent gerechtigd zo veel kopieën van opnamen te maken als redelijkerwijs noodzakelijk is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Andere vormen van kopiëren van muziek kunnen een inbreuk op het auteursrecht inhouden.
  • De muziek mag op een cd worden gebrand voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Gebruiksregels voor de Microsoft Films en tv-service

 • Als de voorwaarden op deze site strijdig zijn met andere gebruiksvoorwaarden, in de Microsoft-servicesovereenkomst ('MSA') of elders, prevaleren deze voorwaarden.
 • Films en tv-inhoud mag alleen worden bekeken en in privékring worden vertoond voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden op een Geautoriseerd Apparaat. Dit beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht en deze licentie zijn onderworpen aan de MSA en deze gebruiksregels, en worden pas van kracht na betaling van de verschuldigde kosten.
 • U stemt ermee in om video-inhoud alleen te streamen of te downloaden in regio's waarin Microsoft de betreffende video-inhoud voor dit doel aan u beschikbaar stelt. Video-inhoud mag alleen worden gestreamd als streamen is toegestaan in het kader van de service.
 • De resolutie van inhoud die is aangeschaft in high definition, kan variëren, afhankelijk van de inhoud, de gebruikte hardware en de bandbreedte van de internetverbinding.
 • We kunnen uw gebruik van de service beëindigen of onderbreken als we vaststellen dat u de service gebruikt op een wijze die niet overeenstemt met normaal, persoonlijk gebruik.
 • Binnen de context van deze gebruiksregels voor televisie- en filminhoud geldt het volgende: (i) 'Geautoriseerde Apparaten' zijn pc's, laptops, tablets, Xbox-consoles en mobiele apparaten, die compatibel zijn met de service en zijn geautoriseerd door Microsoft; (ii) de definitie van Geautoriseerde Apparaten kan door Microsoft worden uitgebreid of beperkt om ook aanvullende apparaten te omvatten of apparaten te verwijderen die niet meer ondersteund worden; en (iii) niet alle Geautoriseerde Apparaten zijn geschikt om zowel gestreamde als gedownloade video-inhoud te ontvangen.
 • Microsoft kan gebruikmaken van technologieën om te controleren of u de gebruiksregels naleeft.

Gebruiksregels voor video aangeboden op basis van een vaste licentie ('Inhoud met Vaste Rechten')

 • Pc's: U mag Inhoud met Vaste Rechten uitsluitend vanuit de service op maximaal vijf (5) pc's downloaden.
 • Xbox-consoles:
  • Nadat u Inhoud met Vaste Rechten hebt gedownload op een Xbox-console die hiervoor geschikt is, kunt u de inhoud op die console bekijken zonder dat u zich bij de service hoeft aan te melden. U kunt de Inhoud met Vaste Rechten daarnaast downloaden op een tweede Xbox-console die hiervoor geschikt is. U moet echter aangemeld blijven bij de service om de inhoud op deze tweede console te kunnen bekijken. U mag de inhoud niet kopiëren of verplaatsen vanaf de tweede console.
  • U kunt slechts op één Xbox-console tegelijk zijn aangemeld bij de service.
 • Compatibele mobiele telefoons:
  • Waar dit door de service wordt toegestaan, mag u Inhoud met Vaste Rechten vanuit de service downloaden op maximaal drie (3) compatibele mobiele telefoons.
 • Tenzij anders geautoriseerd in deze gebruiksregels, mag u Inhoud met Vaste Rechten niet kopiëren of verplaatsen vanaf de locatie waar u deze in eerste instantie hebt opgeslagen.
 • Streaming:
  • Als u Inhoud met Vaste Rechten wilt streamen op een Geautoriseerd Apparaat, moet u zijn aangemeld bij de service.
  • U mag Inhoud met Vaste Rechten slechts op één Geautoriseerd Apparaat tegelijk streamen.
  • Via hetzelfde account kunt u tegelijk maximaal drie (3) verschillende items van Inhoud met Vaste Rechten streamen op Geautoriseerde Apparaten.
 • Seizoenspas. In sommige landen bieden we mogelijk Seizoenspassen aan voor de op dat moment beschikbare en toekomstige afleveringen uit een gegeven seizoen van een tv-serie. Als onze overeenkomsten met de eigenaren van de inhoud ons ertoe dwingen minder afleveringen aan te bieden dan gepland op het moment dat u de Seizoenspas aanschafte, betalen we een bedrag aan u terug evenredig aan het aantal ontbrekende tv-afleveringen.
 • Om zo veel mogelijk licenties beschikbaar te houden, kunnen licenties voor Inhoud met Vaste Rechten die is gedownload op een Geautoriseerd Apparaat, na 90 dagen verlopen als u zich al die tijd niet bij de service hebt aangemeld. Als uw licentielimiet voor de desbetreffende Inhoud met Vaste Rechten nog niet is overschreden, kunt u de licentie voor deze inhoud op dit Geautoriseerde Apparaat op elk gewenst moment vernieuwen door u opnieuw bij de service aan te melden vanaf dit Geautoriseerde Apparaat.

Gebruiksregels voor videobeelden die worden aangeboden op een beperkte, op tijd gebaseerde video-on-demand-basis ('VOD-inhoud')

 • VOD-inhoud mag alleen worden bekeken en in privékring worden vertoond gedurende de VOD-kijkperiode.
 • Dit beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht en deze licentie zijn onderworpen aan de Microsoft-servicesovereenkomst en deze gebruiksregels, en worden van kracht na betaling van de verschuldigde kosten.
 • VOD-kijkperiode: U hebt veertien (14) dagen vanaf de datum en tijd van uw bestelling om de bestelde VOD-inhoud te bekijken, en 24 uur om het afspelen te voltooien vanaf het moment dat u begint met kijken, of zoals anders bepaald op het moment van aankoop.
 • Na het verstrijken van de VOD-kijkperiode kunt u de VOD-inhoud niet meer bekijken zonder een aanvullende licentie aan te schaffen.
 • VOD-inhoud die rechtstreeks naar een Geautoriseerd Apparaat is gedownload, mag alleen worden bekeken op dat apparaat.
 • Als u VOD-inhoud wilt streamen op een Geautoriseerd Apparaat, moet u zijn aangemeld bij de service. Waar dit door de service wordt toegestaan, mag u VOD-inhoud gedurende de VOD-kijkperiode streamen op meer dan één Geautoriseerd Apparaat, met dien verstande dat u de VOD-inhoud slechts op één Geautoriseerd Apparaat tegelijk kunt streamen.
 • Nadat u VOD-inhoud vanuit de service hebt gedownload op een Geautoriseerd Apparaat, bent u niet meer gerechtigd deze vanuit de service te streamen of downloaden op een ander apparaat.
 • Tenzij anders geautoriseerd in deze gebruiksregels, mag u VOD-inhoud niet kopiëren of verplaatsen vanaf de locatie waar u deze in eerste instantie hebt opgeslagen.

Gebruiksregels voor digitale games aangeschaft of ingewisseld op Xbox-consoles

Digitale game op Xbox One

 • Aantal consoles en apparaten waarop games kunnen worden gebruikt: U ontvangt een apparaatlicentie en gebruikerslicentie voor elke game die u downloadt uit de Xbox Store. U kunt één console aanwijzen als hoofdconsole en meerdere gebruikers kunnen dezelfde console selecteren als hoofdconsole. De apparaatlicentie wordt automatisch aan de hoofdconsole gekoppeld, zelfs als u de aankoop hebt gedaan op een andere console. Als koper van de game wordt de gebruikerslicentie aan uw Microsoft-account gekoppeld. Zie de sectie Gebruiksregels hieronder voor Xbox Play Anywhere-games.
 • Gebruikers die deze games mogen gebruiken: Iedereen kan uw game op uw hoofdconsole gebruiken onder uw apparaatlicentie. Wanneer u zich met uw Microsoft-account aanmeldt bij een andere console, kunt u alle games gebruiken waarvoor u over een gebruikerslicentie beschikt.
 • Hoofdconsole wijzigen: In een periode van een jaar (365 dagen) kunt u uw hoofdconsole drie keer wijzigen. Wanneer u uw hoofdconsole wijzigt, worden alle apparaatlicenties voor digitale inhoud verplaatst naar uw nieuwe hoofdconsole. Deze licenties zijn dan niet meer beschikbaar op uw oude hoofdconsole.

Digitale games op Xbox 360

Het aantal consoles waarop een game kan worden gebruikt en de gebruikers die de game mogen gebruiken: U kunt een game gebruiken op de eerste Xbox 360-console waarnaar u de game downloadt. Alle gebruikers op de eerste console krijgen toegang tot de game. Als u de game via een geheugeneenheid of een ander opslagapparaat overdraagt, kunt u de game ook op andere Xbox 360-consoles gebruiken. U moet u dan echter wel eerst op de betreffende console met uw Microsoft-account aanmelden bij Xbox Live.

Gebruiksregels voor Xbox Play Anywhere-games

Van toepassing op Xbox Play Anywhere-games

 • Xbox Play Anywhere is alleen van toepassing op digitale games. Xbox Play Anywhere-games kunnen worden aangeschaft in de Xbox Store, de Windows Store of via een digitale code bij deelnemende wederverkopers.
 • Deelnemende games zijn gemarkeerd op www.xbox.com, in de Xbox Store en in de Windows Store met het Xbox Play Anywhere-pictogram. U kunt ook naar www.xboxplayanywhere.com gaan voor een volledige lijst met deelnemende games.
 • Voordat u een Xbox Play Anywhere-game downloadt op uw pc, moet u controleren of uw apparaat voldoet aan de systeemvereisten voor het uitvoeren ervan. Vergelijk de minimale systeemvereisten van de uitgever van de game met de systeemgegevens voor uw apparaat om te controleren of de game werkt op het apparaat. Meer informatie.
Gebruik van het apparaat:
 • Wanneer u een digitale Xbox Play Anywhere-game koopt in de Xbox Store of de Windows Store, kunt u deze spelen op zowel Xbox One als op een pc met Windows 10. U kunt maar op één plek tegelijkertijd zijn aangemeld bij de game, op de Xbox One-console of op de pc met Windows 10. U kunt niet tegelijkertijd zowel op een Xbox One-console en op een pc met Windows 10 zijn aangemeld bij dezelfde game.
 • De hierboven vermelde gebruiksregels voor de Xbox One-hoofdconsole zijn ook van toepassing op Xbox Play Anywhere-games.
 • Downloadbare inhoud die u koopt of verdient voor een Xbox Play Anywhere-game waarvan u de eigenaar bent, kan ook worden afgespeeld op Xbox One en een pc met Windows 10.

Gebruiksregels voor Games with Gold-games

Gebruiksgegevens voor Games with Gold-games als onderdeel van een Xbox Live Gold -abonnement vindt u op: http://support.xbox.com/en-US/my-account/xbox-live-membership/games-with-gold-faq.

Eigenschappen

Artikel-id: 10563 - Laatst bijgewerkt: 30 sep. 2016 - Revisie: 4

Feedback