Toegankelijkheid op de telefoon

Er zijn talloze manieren waarop u uw Windows Phone kunt aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren. Uw Windows Phone is voorzien van ingebouwde toegankelijkheidsfuncties, waarmee u uw telefoon gemakkelijker kunt zien, horen en gebruiken.

Accessibility settings on Windows Phone

Het scherm met de instellingen voor toegankelijkheid

De tekstgrootte wijzigen

U kunt uit verschillende tekengrootten kiezen voor uw telefoon. De tekengrootte die u kiest, wordt weergegeven in e-mail, berichten, uw vergrendelingsscherm, bepaalde webpagina's en op andere plaatsen.

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen 

  Settings Icon
   > Toegankelijkheid.

 2. Verplaats de schuifbalk onder Tekengrootte tot de voorbeeldtekst de gewenste grootte heeft.

Een thema met hoog contrast gebruiken

Wanneer u een thema met hoog contrast gebruikt, wordt alles veel leesbaarder omdat tekst zwart-wit worden weergegeven en er achter woorden in plaats van een afbeelding een effen achtergrond wordt weergegeven.

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen 

  Settings Icon
   > Toegankelijkheid.

 2. Schakel Hoog contrast 

  Toggle On Icon
  in.

High contrast mode on Windows Phone

Het startscherm met hoog contrast ingeschakeld

Verteller inschakelen

Verteller leest tekst op uw telefoon hardop voor, waaronder tekst in e-mails, sms-berichten en instellingen. Zie Verteller gebruiken op mijn telefoon voor meer informatie over hoe u deze functie gebruikt, waaronder een lijst met specifieke gebaren voor Verteller.

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen 

  Settings Icon
   > Toegankelijkheid.

 2. Schakel Verteller 

  Toggle On Icon
  in.

Het scherm vergroten

Met de schermvergroting kunt u met gebaren elk scherm vergroten dat u bekijkt.

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen 

  Settings Icon
   > Toegankelijkheid.

 2. Schakel Schermvergroting 

  Toggle On Icon
  in.

 3. Dubbeltik met twee vingers op een scherm om het scherm te vergroten. Wanneer het scherm is vergroot, kunt u het volgende doen:

  • Om over het gehele scherm te bewegen (ook over de onderdelen die niet worden weergegeven omdat u bent ingezoomd), gebruikt u twee vingers om eenmaal te tikken en vast te houden op een willekeurige plek op het scherm, en pan vervolgens in een willekeurige richting.
  • Om het zoomniveau te wijzigen terwijl het scherm is vergroot, gebruikt u twee vingers om te dubbeltikken en vast te houden, en pan omhoog of omlaag om de vergroting toe of af te laten nemen.
  • Om omhoog of omlaag te bladeren terwijl het scherm is vergroot, moet u eerst naar de rand van het scherm pannen. Wanneer u bij de rand bent, kunt u op de normale wijze bladeren door met één vinger te swipen of pannen.

Inzoomen op webinhoud

U kunt uw telefoon configureren om in of uit te zoomen op webpagina's, zelfs als dat normaliter op een site of app niet gaat.

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen 

  Settings Icon
   > Toegankelijkheid.

 2. Schakel Zoomen toestaan voor alle webinhoud 

  Toggle On Icon
  in.

 3. Als u wilt inzoomen op een webpagina, spreidt u uw duim en wijsvinger. Als u wilt uitzoomen, knijpt u ze samen.

Meer opties inschakelen voor Spraak

U kunt telefoneren, zoeken op het web, apps openen en naar sms-berichten luisteren met Spraak, en u kunt meer functies inschakelen waarmee u uw telefoon handsfree of zelfs met de ogen dicht kunt gebruiken, zoals sprekende nummerweergave voor oproepen. Zie Spraak gebruiken op mijn telefoon voor meer informatie.

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen 

  Settings Icon
   > Toegankelijkheid.

 2. Schakel Spraak voor toegankelijkheid van telefoon 

  Toggle On Icon
  in.

Ondertiteling en bijschriften in de browser aanpassen (video-ondertiteling)

U kunt de weergave aanpassen van bijschriften voor video's in Internet Explorer en apps die de browser gebruiken om inhoud weer te geven. U kunt onder andere de tekstgrootte en de transparantie van de achtergrond wijzigen tot deze precies zo zijn zoals u ze wilt hebben.

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen 

  Settings Icon
   > Toegankelijkheid.

 2. Tik op Ondertiteling/bijschrift in browser en schakel vervolgens Aangepaste lettertypen en kleuren 

  Toggle On Icon
  in.

 3. Tik op elke optie om uw voorkeuren voor lettertypen, tekst, achtergrond en vensters te wijzigen.


Eigenschappen

Artikel-id: 10664 - Laatst bijgewerkt: 17 mei 2016 - Revisie: 5

Windows Phone, Windows Phone 8.1

Feedback