Hoe kan ik mijn gegevensgebruik beperken?

Als uw abonnement niet voorziet in onbeperkt gegevensgebruik (en dit is tegenwoordig bij de meeste mensen zo) is het belangrijk te weten hoeveel gegevens u gebruikt en hoe u het gegevensgebruik op uw Windows Phone kunt minimaliseren.

Data-inzicht gebruiken

Met Data-inzicht kunt u uw gegevensgebruik bijhouden, zien welke apps de meeste gegevens gebruiken en het mobiele gegevensgebruik verminderen. Zie Het dataverbruik meten met Data-inzicht voor meer informatie.

 • Swipe om dit in te stellen naar de lijst met apps en tik op Data-inzicht 

  Data Sense Icon
  .

Gegevensgebruik verminderen tijdens browsen op het web

Data-inzicht kan ook helpen met het besparen van gegevens tijdens het browsen op het web door de grootte van afbeeldingen op webpagina's te verminderen en bepaalde advertenties te blokkeren. Ga als volgt te werk om deze mogelijkheid te benutten:

 1. Tik in de lijst met apps op Data-inzicht 

  Data Sense Icon

 2. Tik op Instellingen 

  Settings Icon
  .

 3. Kies onder Databesparing voor browser de optie standaard, hoog of automatisch. (We raden automatisch aan, waarbij de telefoon bepaalt welke instelling het beste is.)

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

De beste manier om het mobiele gegevensgebruik te verminderen, is waarschijnlijk wel door zo veel mogelijk gebruik te maken van Wi-Fi-netwerken. Op die manier kan de telefoon gegevens verzenden en ontvangen via Wi-Fi.

 • Schakel Wi-Fi in door in de lijst met apps op Instellingen 

  Settings Icon
   > Wi-Fi te tikken en Wi-Fi-netwerken 
  Toggle On Icon
  in te schakelen.

Achtergrondtaken uitschakelen

Sommige apps kunnen gebruik blijven maken van de mobiele gegevensverbinding, zelfs wanneer ze niet open zijn. U kunt uw gegevensverbruik beperken door achtergrondtaken die u niet nodig hebt, uit te schakelen.

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen 

  Settings Icon
  Batterijbesparing en swipe naar Verbruik.

 2. Tik op alle apps die achtergrondtaken uitvoeren en schakel App mag op de achtergrond worden uitgevoerd  

  Toggle Off Icon
  uit.

Batterijbesparing inschakelen

Met Batterijbesparing worden sommige, maar niet alle, functies uitgeschakeld waarvoor een gegevensverbinding nodig is. U kunt deze functie inschakelen wanneer u wilt, of u kunt instellen dat deze functie automatisch wordt ingeschakeld wanneer de batterij bijna leeg is.

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen 

  Settings Icon
   > Batterijbesparing.

 2. Schakel Batterijbesparing 

  Toggle On Icon
  in.

 3. Tik onder Levensduur batterij verlengen op de gewenste optie voor het verlengen van de levensduur van de batterij.

Instellingen voor het synchroniseren van e-mail wijzigen

U kunt instellen hoe vaak uw e-mail automatisch met de telefoon moet worden gesynchroniseerd of u kunt handmatig synchroniseren wanneer u dat wilt.

 1. Tik in de lijst met apps op het e-mailaccount waarvan u de instellingen wilt wijzigen.

 2. Tik op Meer 

  More Icon
   > Instellingen en vervolgens op Synchronisatie-instellingen.

 3. Kies een optie onder Nieuwe items downloaden (of Nieuwe e-mail downloaden in sommige accounts). Als u niet wilt dat uw telefoon automatisch e-mail van dit account synchroniseert, tikt u op Handmatig (als deze optie beschikbaar is).

Voorkomen dat mobiele gegevens worden gebruikt bij een beperkte Wi-Fi-verbinding

Als de telefoon een Wi-Fi-verbinding heeft en gegevensintensieve taken zoals het downloaden van een app niet kan voltooien omdat de verbinding beperkt is, kunt u voorkomen dat de bewerking wordt afgemaakt via een mobiele gegevensverbinding. (Deze instelling wordt mogelijk niet weergegeven op de telefoon. Dit heeft te maken met manier waarop de fabrikant of mobiele provider de telefoon heeft ingesteld.)

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen 

  Settings Icon
   > Mobiel netwerk en simkaart.

 2. Tik op Bij beperkte Wi-Fi-verbinding en vervolgens op Geen mobiele dataverbinding gebruiken.

De mobiele gegevensverbinding uitschakelen

De grondigste manier om ervoor te zorgen dat er geen mobiel gegevensverkeer plaatsvindt, is door de mobiele verbinding helemaal uit te schakelen.

 1. Tik in de lijst met apps op Instellingen 

  Settings Icon
   > Mobiel netwerk en simkaart.

 2. Schakel Gegevensverbinding 

  Toggle Off Icon
  uit.

Eigenschappen

Artikel-id: 10894 - Laatst bijgewerkt: 17 mei 2016 - Revisie: 6

Feedback