WORD: Open Database Connectivity (ODBC)

Disclaimer voor KB-inhoud ingetrokken

Dit artikel gaat over producten waarvoor Microsoft niet langer ondersteuning biedt. Daarom wordt dit artikel aangeboden 'as is' en wordt het niet langer bijgewerkt.

Samenvatting

Open Database Connectivity (ODBC) is een strategische Microsoft-interface waarmee u gegevens kunt benaderen in een omgeving met zowel relationele als niet-relationele databasebeheersystemen. ODBC is gebaseerd op de Call Level Interface-specificatie van de SQL Access Group. ODBC biedt u een 'leverancier-neutrale' methode voor het benaderen van gegevens die zijn opgeslagen in productspecifieke pc-, minicomputer- en mainframedatabases.


Dankzij ODBC hoeven onafhankelijke softwareleveranciers en softwareontwikkelaars niet langer met meerdere programmeerinterfaces te werken. ODBC biedt namelijk een universele interface voor het benaderen van gegevens. Met behulp van ODBC kunnen softwareontwikkelaars ervoor zorgen dat een toepassing gelijktijdig gegevens uit diverse typen databases kan benaderen, weergeven en wijzigen.


ODBC is een kernonderdeel van de Open Services-architectuur van Microsoft Windows. Het belang van de ODBC-technologie wordt ook door Apple onderkend. Apple heeft namelijk aangekondigd dat System 7 ondersteuning voor ODBC zal bieden. Door deze toenemende ondersteuning wordt ODBC een belangrijke industriestandaard voor gegevenstoegang in zowel Windows- als Macintosh-toepassingen.

Meer informatie

ODBC is een specificatie waarmee softwareontwikkelaars het volgende kunnen schrijven:


 • Een 'front-end'- of 'client'-bureaubladtoepassing die ODBC ondersteunt. Een dergelijke toepassing wordt ook wel 'ODBC-client' genoemd. Dit is de toepassing die de computergebruiker op het scherm ziet.


  -of-
 • Een ODBC-stuurprogramma voor een 'back-end'- of 'server'-DBMS (Database Management System, databasebeheersysteem). Dit is de DBMS-toepassing op de computer die wordt gebruikt voor de opslag van gegevens die voor meerdere gebruikers toegankelijk moeten zijn. Deze toepassing wordt niet op de computer van de eindgebruiker geladen. Deze servertoepassing is meestal stabieler (sneller, met gecentraliseerde beveiliging, met reservekopieën van gegevens, enzovoort) dan de clienttoepassing. Het ODBC-stuurprogramma bevindt zich tussen de ODBC-client en het DBMS, maar wordt geladen op de front-end-computer.
Als u ODBC wilt gebruiken, hebt u de volgende drie onderdelen nodig:


ODBC-CLIENT - een front-end-toepassing die ODBC ondersteunt (ook wel ODBC-client genoemd) - Voorbeelden: Microsoft Access, een toepassing die met Access is gemaakt, een toepassing die met Microsoft Visual Basic is gemaakt, een toepassing die met C+Win SDK+ODBC SDK is gemaakt of een ODBC-ondersteunende toepassing van een andere leverancier (zoals Lotus).


ODBC-STUURPROGRAMMA - een ODBC-stuurprogramma voor de ODBC-server. De ODBC Driver Catalog bevat een uitgebreid overzicht van ODBC-stuurprogramma's. Het Microsoft ODBC Driver Pack bestaat bijvoorbeeld uit zeven ODBC-stuurprogramma's die gereed zijn voor gebruik of bundeling met ODBC-clients. Access bevat een ODBC-stuurprogramma voor SQL-servers. Bij Informix wordt momenteel een ODBC-stuurprogramma voor Informix ontwikkeld. Als u geïnteresseerd bent in de ODBC Driver Catalog, kunt u het beste contact opnemen met de dichtstbijzijnde Microsoft-vestiging. Als u wilt weten welke Microsoft-vestiging voor u het gemakkelijkst bereikbaar is, bezoekt u het volgende Internet-adres:
ODBC-clients kunnen elk DBMS benaderen waarvoor een ODBC-stuurprogramma aanwezig is.
DBMS-SERVER is een back-end- of server-DBMS, zoals SQL Server, Oracle, AS/400, Foxpro, Microsoft Access of een ander DBMS waarvoor een ODBC-stuurprogramma bestaat.

Hoe verloopt de samenwerking tussen deze drie onderdelen?

De ODBC-client gebruikt een speciale opdrachtentaal (die ook wel 'ODBC' wordt genoemd) om gegevens op te vragen uit of te verzenden naar het back-end- of server-DBMS. Het DBMS kan de opdracht van de ODBC-client echter niet interpreteren. Daarom gaat de opdracht eerst naar het ODBC-stuurprogramma voor dit specifieke DBMS. Dit ODBC-stuurprogramma is software die op de front-end-computer is opgeslagen. Het ODBC-stuurprogramma vertaalt de opdracht naar een indeling die wel door de ODBC-server kan worden geïnterpreteerd. Vervolgens stuurt de ODBC-server een antwoord naar het ODBC-stuurprogramma. Dit antwoord wordt dan weer door het ODBC-stuurprogramma vertaald en doorgestuurd naar de ODBC-client.

Wat zijn de voordelen van ODBC?

Ten eerste hoeven softwareontwikkelaars hun toepassingen niet meer aan te passen om hiermee gegevens van diverse back-end-DBMS'en te kunnen benaderen. Front-end-computers met ODBC-ondersteuning kunnen in principe elk back-end-DBMS benaderen waarvoor een ODBC-stuurprogramma aanwezig is. Ten tweede kunnen alle toepassingen met ODBC-ondersteuning als ODBC-client worden gebruikt wanneer er één ODBC-stuurprogramma aanwezig is voor een bepaald DBMS.

Voorbeelden van het gebruik van ODBC

 • Access-front-end-gegevenstoegang vanuit een Oracle back-end-DBMS. Hierbij wordt het ODBC-stuurprogramma voor Oracle gebruikt, dat bij Access 1.1 wordt geleverd.
 • Visual Basic-front-end-gegevenstoegang vanuit een dBASE-back-end-DBMS. Hierbij wordt het ODBC-stuurprogramma voor dBASE gebruikt, dat bij het ODBC Database Drivers Pack van Microsoft wordt geleverd.
 • C-toepassing die is geschreven met C+ODBC SDK+Win SDK, waarbij gegevens van een AS/400 worden benaderd. Hierbij wordt het ODBC-stuurprogramma voor AS/400 gebruikt, dat verkrijgbaar is bij Rochester Software.

Algemene vragen en antwoorden

 1. Wat is de ODBC SDK?


  De ODBC SDK wordt geleverd op diskettes en bevat ongeveer 150 pagina's aan informatie waarmee softwareontwikkelaars ODBC-clients of ODBC-stuurprogramma's kunnen schrijven. De ODBC SDK is bestemd voor gebruik met de Software Developers Kit (SDK) van Windows en met een C-compileerprogramma.
 2. Wat is het ODBC Database Driver Pack?


  Het ODBC Database Driver Pack is een verzameling ODBC-stuurprogramma's die verkrijgbaar is bij Microsoft.
 3. Wat is de ODBC Driver Catalog?


  De ODBC Driver Catalog bevat beschrijvingen van ODBC-stuurprogramma's die door Microsoft en andere softwarebedrijven zijn ontwikkeld. In de ODBC Driver Catalog wordt uitgelegd wat ODBC precies is. Ook wordt er ingegaan op de industrieondersteuning voor deze standaard.
 4. Welke ODBC-stuurprogramma's zijn momenteel beschikbaar?


  Er zijn momenteel tientallen ODBC-stuurprogramma's beschikbaar, waaronder ODBC-stuurprogramma's voor Microsoft SQL Server, XLS, Text, xBase, Paradox, ODS, Oracle, RedISAM, FoxBase, Btrieve, Integra-SQL, DEC Rdb, SQLBase, Informix, Ingres, DB2, SQL/DS, Teradata en SQL/400.
 5. Hoe kan ik een ODBC-stuurprogramma schrijven?


  Als u een ODBC-stuurprogramma wilt schrijven, gebruikt u C+Win SDK+ODBC SDK.
 6. Welke ODBC-clients zijn momenteel beschikbaar?


  Van Microsoft: Access, Visual Basic, Foxpro+Connectivity Kit, Word 6.0 voor Windows, Excel 5.0 en MS Query.


  Van andere leveranciers: PowerSoft, ObjectView, Lotus 1-2-3, Lotus Approach, Lotus Notes, Q+E en andere toepassingen.
 7. Waarmee kan ik een ODBC-client schrijven?


  Met C+Win SDK+ODBC SDK, met Access, met Visual Basic, met WinFox +Connectivity Kit of met programma's van andere leveranciers die geschikt zijn voor dit doel.

Referenties

Raadpleeg de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over ODBC:
132131 INF: ODBC Database Drivers 2.0 Supported Platforms


164370 WD97: Word Development Tools and White Papers


163734 WD97: Word Solution Migration Information on the Web


139870 Word for Windows 95: ODBC Drivers Available
Eigenschappen

Artikel-id: 110093 - Laatst bijgewerkt: 23 aug. 2005 - Revisie: 1

Feedback