LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE

MICROSOFT-VIDEOMOMENTEN

Deze licentievoorwaarden zijn een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of gebaseerd op waar u woont, een van haar partners) en u. Lees deze door. Ze zijn van toepassing op de hierboven genoemde software, inclusief de media waarop u deze hebt ontvangen, indien van toepassing. De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle Microsoft-

 • updates,
 • aanvullingen,
 • internetservices en
 • ondersteuningsservices

voor deze software, tenzij andere voorwaarden gelden voor deze items. Als dit het geval is, zijn die voorwaarden van toepassing.

Door de software te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u deze niet accepteert, mag u de software niet gebruiken.

Zoals hieronder wordt beschreven, gaat u als u bepaalde functies gebruikt, ook akkoord met het verzenden van bepaalde standaardcomputergegevens voor internetservices.

Als u deze licentievoorwaarden naleeft, worden u de onderstaande permanente rechten verleend.

 1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN.
  1. Installatie en gebruik. U mag een onbeperkt aantal exemplaren van de software op uw apparaten installeren en testen.
  2. Inbegrepen Microsoft-programma’s. De software bevat andere Microsoft-programma’s. Deze licentievoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze programma's.
 2. AANVULLENDE LICENTIEVEREISTEN EN/OF GEBRUIKSRECHTEN.

  Media-elementen en sjablonen. U mag afbeeldingen, illustraties, animaties, geluiden, muziek, vormen, videoclips en sjablonen kopiëren en gebruiken die bij de software worden geleverd en zijn bedoeld voor dergelijk gebruik in documenten en projecten die u maakt. U mag deze documenten en projecten distribueren voor niet-commerciële doeleinden. Als u deze media-elementen of sjablonen voor andere doeleinden wilt gebruiken, gaat u naar www.microsoft.com/permission om na te gaan of dit gebruik is toegestaan.
 3. INTERNETSERVICES. Microsoft biedt internetservices met de software. Deze kunnen op elk moment worden gewijzigd of geannuleerd.
  1. Toestemming voor internetservices. De softwarefuncties die hieronder worden beschreven, maken via internet verbinding met de computersystemen van Microsoft of serviceproviders. In een aantal gevallen ontvangt u geen afzonderlijke melding wanneer deze verbinding tot stand komt. In sommige gevallen kunt u deze functies uitschakelen of deze niet gebruiken. Zie de website van Microsoft Ondersteuning voor meer informatie over deze functies. Als u deze functies gebruikt, gaat u akkoord met het verzenden van deze gegevens. De informatie wordt niet door Microsoft gebruikt om u te identificeren of om contact met u op te nemen.
   1. Computergegevens. De volgende functies gebruiken internetprotocollen, die computergegevens versturen naar de juiste systemen, zoals het adres van uw internetprotocol, het type besturingssysteem, de browser en naam en versie van de software die u gebruikt en de taalcode van het apparaat waarop u de software hebt geïnstalleerd. Microsoft gebruikt deze gegevens om de internetservices voor u beschikbaar te maken.
    1. Functies van webinhoud. Met functies in de software kan gerelateerde inhoud van Microsoft worden opgehaald en aan u worden geleverd. Voorbeelden van deze functies zijn illustraties, sjablonen, onlinetraining, onlinehulp, Help en Apps-Help. U kunt ervoor kiezen om deze functies van webinhoud niet te gebruiken.
   2. Gebruik van gegevens. Wij kunnen de computergegevens gebruiken voor het verbeteren van onze software en services. We kunnen deze ook delen met anderen, zoals leveranciers van hardware en software. Zij kunnen de gegevens gebruiken voor het verbeteren van de manier waarop hun producten worden uitgevoerd met Microsoft-software.
  2. Misbruik van internetservices. U mag deze service niet gebruiken op enige wijze die deze zou kunnen schaden of het gebruik hiervan door anderen zou kunnen belemmeren. U mag de service ook niet gebruiken om op enige wijze te proberen ongeautoriseerde toegang tot een service, informatie, account of netwerk te krijgen.
 4. REIKWIJDTE VAN LICENTIE. De software wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Met deze overeenkomst verkrijgt u alleen enkele gebruiksrechten voor de software. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor. Tenzij u volgens toepasselijk recht over meer rechten beschikt ondanks deze beperking, mag u de software alleen gebruiken zoals nadrukkelijk wordt toegestaan in deze overeenkomst. Door dit te doen, moet u voldoen aan alle technische beperkingen in de software waardoor u alleen wordt toegestaan om het op bepaalde manieren te gebruiken. U mag niet
  1. de resultaten van benchmark-testen van de software openbaar maken aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft;
  2. enige technische beperkingen in de software omzeilen;
  3. de software aan reverse-engineering onderwerpen, decompileren of disassembleren, tenzij en voor zover dit is toegestaan volgens toepasselijk recht, ondanks deze beperking;
  4. meer kopieën van de software maken dan is opgegeven in deze overeenkomst of is toegestaan volgens toepasselijk recht, ondanks deze beperking;
  5. de software publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren;
  6. de software verhuren, in lease verstrekken of uitlenen;
  7. de software of deze overeenkomst overdragen aan enige derde; of
  8. de software gebruiken voor commerciële services van softwarehosting.
 5. BACK-UP. U mag één back-up van de software maken. U mag deze alleen gebruiken om de software opnieuw te installeren.
 6. DOCUMENTATIE. Elke persoon met geldige toegang tot uw computer of interne netwerk mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor uw interne referentiedoeleinden.
 7. EXPORTBEPERKINGEN. De software valt onder exportwetten en -regelgeving van de Verenigde Staten. U moet u houden aan alle exportwetten en -regelgeving van de Verenigde Staten en andere landen die gelden voor de software. Deze wetten omvatten beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie www.microsoft.com/exporting voor meer informatie.
 8. ONDERSTEUNINGSSERVICES. Omdat deze software in de 'huidige staat' wordt geleverd, bieden wij hiervoor mogelijk geen ondersteuningsservices.
 9. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst, en de voorwaarden voor aanvullingen, updates, internetservices en ondersteuningsservices die u gebruikt, vormen de gehele overeenkomst voor de software en de ondersteuningsservices.
 10. TOEPASSELIJKE WETGEVING.
  1. Verenigde Staten. Als u de software in de Verenigde Staten hebt aangeschaft, is de wetgeving van Washington State van toepassing op de interpretatie van deze overeenkomst en op claims wegens schending hiervan, ongeacht de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid van wettelijke bepalingen. De wetten van de staat waarin u woont, zijn van toepassing op alle andere vorderingen, waaronder vorderingen met betrekking tot wetten van de staat ter bescherming van consumentenbelangen, wetten ter bestrijding van oneerlijke mededinging en onrechtmatige daad.
  2. Buiten de Verenigde Staten. Als u de software in een ander land hebt aangeschaft, is de wetgeving van dat land van toepassing.
 11. RECHTSGEVOLG. In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. Mogelijk beschikt u over andere rechten onder de wetgeving van uw land. U kunt ook rechten hebben met betrekking tot de partij van wie u de software hebt verkregen. Deze overeenkomst wijzigt uw rechten onder de wetgeving van uw land niet indien deze wetgeving dit niet toestaat.
 12. UITSLUITING VAN GARANTIES. De software is in de 'huidige staat' in licentie gegeven. U draagt het risico van het gebruik van de software. Microsoft wijst alle garanties of voorwaarden van de hand. Mogelijk hebt u onder uw plaatselijke wetgeving aanvullende consumentenrechten of wettelijke garanties die niet door deze overeenkomst kunnen worden gewijzigd. Voor zover is toegestaan op grond van uw plaatselijke wetgeving, wijst Microsoft de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreukmakende karakter van de software af. VOOR AUSTRALIE: U hebt wettelijke garanties onder het Australische Consumentenrecht en niets in deze voorwaarden is bedoeld om die rechten te beïnvloeden.
 13. BEPERKING OP EN UITSLUITING VAN VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN SCHADE. U kunt bij Microsoft en de leveranciers alleen directe schade verhalen tot een bedrag van vijf Amerikaanse dollars (USD 5,00). U kunt geen andere schade verhalen, zoals gevolgschade, winstderving, speciale, indirecte of incidentele schade.

  Deze beperking is van toepassing op

  alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of programma’s van derden; en

  vorderingen in verband met contractbreuk, inbreuk op garanties of voorwaarden, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daden, voor zover dit op grond van het toepasselijk recht is toegestaan.

  De beperking geldt ook als Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van de schade. De bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing omdat incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet mag worden uitgesloten of beperkt in uw land.

Eigenschappen

Artikel-id: 11574 - Laatst bijgewerkt: 22 jun. 2016 - Revisie: 1

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)