Gebruiksrechtovereenkomsten voor Windows Media Components

Ik ben geïnteresseerd in:

Het ontwikkelen van een Windows Media Audio- of Windows Media Video-implementatie op een niet-Windows-platform

Als u broncode voor de Windows Media Audio- en Video-codecs wilt gebruiken (raadpleeg de technische gegevens hier) en voorlopige producten wilt ontwikkelen en distribueren, moet u de volgende overeenkomst accepteren. Voorlopige producten zijn Windows Media Components-producten die nog niet gereed zijn voor klanten (bijvoorbeeld geïntegreerde circuits).

Nadat u deze overeenkomst hebt geaccepteerd, ontvangt u mogelijk:

  • ASF-lezer (Advanced Systems Format)
  • Windows Media Audio 9 Decoder voor de WMA 9-serie Standard, Lossless en spraakcodecs en WMA 10 Professional Codec
  • Windows Media Video 9 Decoder voor alle profielen en niveaus
  • ASF-schrijver
  • Windows Media Audio 9 Encoder voor de WMA 9-serie Standard, Lossless en spraakcodecs en WMA 10 Professional Codec
  • Windows Media Video 9 Encoder voor alle profielen en niveaus

Distributierechten:

  • Licentiehouders met een overeenkomst voor voorlopige producten mogen Windows Media Components-implementaties verzenden naar licentiehouders met een definitieve productovereenkomst voor Windows Media Components.

Licentieprocedure: neem de volgende stappen door.

Distributie van een apparaat of software met Windows Media Audio of Windows Media Video

Als u objectcode-implementaties van de Windows Media Audio- en Video-codecs wilt gebruiken (raadpleeg de technische gegevens hier) en deze implementaties op basis van royalty's wilt distribueren in definitieve producten die gereed zijn voor klanten, moet u de volgende overeenkomst accepteren. Definitieve producten kunnen niet-Windows-software-apps of -hardware-apparaten zijn.

Distributierechten:

  • Als fabrikant van consumentenelektronica of hardwareleverancier kunt u definitieve Windows Media-producten distribueren, zoals draagbare audio- en videospelers, settopboxen en mobiele apparaten met audio- en videomogelijkheden voor consumenten.

Licentieprocedure: neem de volgende stappen door.

De Windows Media Components-webpagina's voor licentiehouders bekijken

Een licentie voor de patentenportfolio van VC-1 uitvoeren

Zoals u misschien weet, voldoet WMV-9 van Microsoft aan de VC-1-standaard. Elk bedrijf dat WMV-9-producten of -inhoud implementeert, kan gebruikmaken van de voordelen van het uitvoeren van de licentie voor de patentenportfolio van VC-1. De licentie voor de patentenportfolio van VC-1 is de voorkeursmethode van Microsoft voor het verlenen van de patenten in deze technologie. Hiermee wordt een licentie verleend voor belangrijke patenten van VC-1 van een groot aantal bedrijven (inclusief Microsoft) en deze biedt zo aanvullende dekking en waarde voor WMV-9-implementaties.

De patentenportfolio van VC-1 wordt in licentie gegeven door MPEG-LA. Informatie over de aanvraagprocedure voor deze licentie kunt u vinden op de MPEG-LA-site.

Opmerking: Voor distributies van definitieve producten met implementaties van de WMV-codec moeten royalty's worden betaald. Licentiehouders van de patentengroep VC-1 krijgen echter een aanzienlijke korting op deze royalty's.

Eigenschappen

Artikel-id: 11594 - Laatst bijgewerkt: 22 jun. 2016 - Revisie: 1

Feedback