Veiligheid van batterij en lader

Wanneer u de lader niet gebruikt, koppelt u deze los. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C voor optimale prestaties. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Houd u aan de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag batterijen nooit ontmantelen, erin snijden, verbuigen, doorboren of anderszins beschadigen. Als een batterij lekt, moet u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken. Wijzig de batterij niet, probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde of incompatibele batterijen of laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze naar een servicecentrum brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis. Laad uw apparaat niet op tijdens een onweersbui.

Daarnaast is het volgende van toepassing als uw apparaat een verwisselbare batterij heeft:

  • Schakel het apparaat altijd uit en koppel deze los van de lader voordat u de batterij verwijdert. Als u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.
  • Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij. Dit kan schade veroorzaken aan de batterij of het andere voorwerp.
Apparaten met een verwisselbare achtercover:

Eigenschappen

Artikel-id: 11732 - Laatst bijgewerkt: 18 mei 2016 - Revisie: 8

Feedback