Overzicht van namen die geregistreerd zijn bij de WINS-service

Samenvatting

Namen die geregistreerd worden door de WINS-server, kunnen in drie groepen worden onderverdeeld:


  • Computernaam
  • Domeinnaam
  • Andere/speciale namen
Elke WINS-client registreert de naam in feite drie of vier keer bij de WINS-server.


OPMERKING: de MS-DOS-clients die worden geleverd met Windows NT versie 3.5 (LAN Manager versie 2.2c client voor MS-DOS en Microsoft Network Client versie 3.0) bieden ondersteuning voor WINS-omzetting, maar niet voor registratie.


Verschillende speciale NetBIOS-namen worden eveneens geregistreerd om zoeklijsten bij te houden en op te halen. Namen in deze lijsten worden aangeduid met 'Naam(xx)'. De naam wordt gevolgd door de hex-waarde (xx) en aangevuld met spaties tot de 16de byte.

Meer informatie

Geregistreerde computernamen:

\\<computernaam>[00h]

Deze naam is geregistreerd voor het WINS-clientwerkstation.


\\<computernaam>[03h]

Deze naam is geregistreerd voor de Messenger-service onder WINS.


Client:


\\<computernaam>[BFh]

Hulpprogramma Network Monitoring (groepsnaam, geregistreerd wanneer netmon wordt uitgevoerd). Deze naam is geregistreerd voor de Network Monitoring Agent-service en verschijnt alleen als de service op het systeem wordt gestart. Als de computernaam niet uit 15 tekens bestaat, wordt de naam aangevuld met plustekens (+).


\\<computernaam>[BEh]

Network Monitoring Agent (unieke naam, geregistreerd wanneer externe agent wordt gestart).


\\<computernaam>[1Fh]

Deze naam is geregistreerd voor de NetDDE-services (Network Dynamic Data Exchange) en verschijnt alleen als de NetDDE-services op het systeem worden gestart. In Windows NT versie 3.5 worden de NetDDE-services standaard niet automatisch gestart.


\\<computernaam>[20h]

Deze naam is geregistreerd voor de Server-service op de WINS-client.


\\<computernaam>[21h]

RAS-client.


\\<computernaam>[06h]

RAS-server-service.


Geregistreerde domeinnamen:


\\<domeinnaam>[00h]

Deze vermelding van de domeinnaam wordt geregistreerd door het werkstation zodat het werkstation browser-broadcasts kan ontvangen van LAN Manager-systemen. Dit is de naam waar serveraankondigingen naartoe worden verzonden in Microsoft LAN Manager zodat andere Microsoft LAN Manager-computers de servers in het netwerk kunnen volgen. Windows NT-computers voeren deze broadcasts alleen uit als de optie LMAnnounce is ingeschakeld. Dit doet u door de Server-service te configureren in het onderdeel Netwerk van het Configuratiescherm.


\\<domeinnaam>[1Bh]

Deze vermelding van de domeinnaam wordt geregistreerd door het Windows NT Server-systeem dat wordt uitgevoerd als de overzichtsbrowser in het domein en dat wordt gebruikt om surfen door domeinen op afstand toe te staan. Wanneer een WINS-server naar deze naam wordt gevraagd, retourneert de WINS-server het IP-adres van het systeem dat onder deze naam is geregistreerd.


\\<domeinnaam>[1Ch]

Deze naam is geregistreerd voor gebruik door de domeincontrollers binnen het domein en kan maximaal 25 IP-adressen bevatten. Eén IP-adres is het adres van de PDC (Primary Domain Controller) en de overige 24 IP-adressen zijn de adressen van BDC's (Backup Domain Controllers). De domeinnaam [1Ch] wordt door de BDC's gebruikt om de PDC te vinden. Deze naam wordt gebruikt wanneer indirecte verificatie nodig is om een aanmeldingsverzoek te valideren.


\\<domeinnaam>[1Dh]

Deze vermelding van de domeinnaam wordt alleen geregistreerd door de overzichtsbrowser, waarvan er slechts één kan zijn voor het domein. Met behulp van deze naam communiceren de reservebrowsers met de overzichtsbrowser om een lijst met beschikbare servers bij de overzichtsbrowser op te halen.


\\<domeinnaam>[1Eh]

Deze naam wordt geregistreerd door alle browserservers en potentiële browserservers in een domein of werkgroep. De naam wordt gebruikt voor aankondigingsverzoeken die worden verzonden door een overzichtsbrowser om de bladerlijsten te vullen, en voor keuzeverzoekpakketten om een keuze te forceren.


Andere/speciale namen:


Naast computernamen en domeinnamen worden ook de volgende namen weergegeven in de WINS-database.


\\--__MSBROWSE__[01h]

Deze naam wordt geregistreerd door de overzichtsbrowser en wordt gebruikt voor het verzenden en ontvangen van domeinaankondigingen op het lokale subnet. Via deze naam leren overzichtsbrowsers in verschillende domeinen de namen van de verschillende domeinen en de namen van de overzichtsbrowsers in die domeinen. Wanneer een WINS-server een verzoek voor deze naam krijgt, geeft deze als resultaat altijd het subnet-broadcastadres voor het lokale subnet van de vragende client.


\\<gebruikersnaam>[03h]

In de WINS-database worden ook de gebruikersnamen voor de aangemelde gebruikers geregistreerd. De gebruikersnaam wordt geregistreerd door de Server-component, zodat de gebruiker opdrachten uit het netwerk kan ontvangen die naar diens gebruikersnaam worden verzonden.
Eigenschappen

Artikel-id: 119495 - Laatst bijgewerkt: 23 okt. 2003 - Revisie: 1

Feedback