TCP/IP- en NetBT-configuratieparameters voor Windows 2000 of Windows NT

Klik op 314053 voor een Microsoft Windows XP-versie van dit artikel.


Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een reservekopie van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over het maken van een reservekopie van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Samenvatting

Bij de implementatie van de TCP/IP-protocolsuite voor Windows NT 3.5x en 4.0 worden alle configuratiegegevens uit het register gelezen. Deze gegevens worden als onderdeel van het installatieproces door het onderdeel Netwerk in het Configuratiescherm naar het register geschreven. Een deel van deze gegevens wordt ook verstrekt door de DHCP-clientservice (Dynamic Host Configuration Protocol) als deze is ingeschakeld.

In deze referentie worden alle registerparameters gedefinieerd die worden gebruikt voor het configureren van het protocolstuurprogramma Tcpip.sys, waarmee de standaard TCP/IP-netwerkprotocollen worden geïmplementeerd.


De implementatie van de protocolsuite werkt in de meeste omgevingen correct en doeltreffend met uitsluitend de configuratiegegevens die zijn verzameld door het onderdeel Netwerk in het Configuratiescherm en DHCP. Optimale standaardwaarden voor alle overige configureerbare aspecten van de protocollen zijn in de stuurprogramma's gecodeerd.


Er kan in klantinstallaties echter sprake zijn van ongebruikelijke omstandigheden waaronder bepaalde standaardwaarden moeten worden gewijzigd. Voor deze gevallen kunnen optionele registerparameters worden gedefinieerd om de standaardwerking van enkele onderdelen van de protocolstuurprogramma's te wijzigen.

Let op De TCP/IP-implementatie van Windows NT stelt zich grotendeels zelf in. Het wijzigen van registerparameters zonder een zorgvuldige analyse vooraf kan negatieve invloed hebben op de systeemprestaties.

Meer informatie

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.
Gebruik de volgende procedure als u deze parameters wilt wijzigen:
  1. Start de Register-editor (Regedt32.exe).
  2. Ga onder de substructuur HKEY_LOCAL_MACHINE naar de volgende sleutel:
    \SYSTEM\CurrentControlSet\Services
  3. Voeg een waarde aan de sleutel toe zoals is beschreven in de betreffende vermelding hieronder door in het menu Bewerken op Waarde toevoegen te klikken en het type waarde in te stellen met het selectievakje Gegevenstype.
  4. Klik op OK.
  5. Sluit de Register-editor af.
  6. Start de computer opnieuw op om de wijziging door te voeren.
Alle TCP/IP-parameters zijn registerwaarden onder een van de twee verschillende subsleutels van

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

Tcpip\Parameters
Adapternaam\Parameters\Tcpip
waarbij Adapternaam verwijst naar de subsleutel voor een netwerkadapter waaraan TCP/IP is gekoppeld, bijvoorbeeld Leo01. Waarden onder de laatste sleutel(s) zijn specifiek voor elke adapter. Afhankelijk van het feit of het systeem/de adapter voor DHCP is geconfigureerd en/of er statische vervangingswaarden zijn opgegeven, kunnen er parameters zijn die zowel een DHCP-waarde als een statisch geconfigureerde waarde kunnen hebben. Wijzigingen van deze parameters worden pas van kracht wanneer het systeem opnieuw wordt opgestart.


Belangrijk De documentatie bij de Windows NT 3.5 Resource Kit is niet correct bijgewerkt van versie 3.1 en bevat een aantal onjuiste TCP/IP-registerparameters. In plaats daarvan moeten de in dit document vermelde parameters worden gebruikt. De Windows NT 3.5 TCP/IP-stack is volledig herschreven, zodat veel oude parameters niet meer geldig zijn.

Standaardparameters die configureerbaar zijn met de Register-editor

De volgende parameters worden door het onderdeel Netwerk in het Configuratiescherm tijdens de installatie van de TCP/IP-onderdelen geïnstalleerd met standaardwaarden. U kunt ze wijzigen met de Register-editor (Regedt32.exe).


DatabasePath
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_EXPAND_SZ - tekenreeks
Waardebereik: Een geldig pad naar een Windows NT-bestand
Standaardinstelling: %SystemRoot%\system32\drivers\etc
Beschrijving: Met deze parameter wordt het pad bepaald naar de standaardinternetdatabasebestanden (HOSTS, LMHOSTS, NETWORKS, PROTOCOLS). De parameter wordt gebruikt door de Windows Sockets-interface.
ForwardBroadcasts
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Boole-waarde
Waardebereik: 0 of 1 (onwaar of waar)
Standaardinstelling: 0 (onwaar)
Beschrijving: Doorsturen van broadcasts wordt niet ondersteund. Deze parameter wordt genegeerd.
UseZeroBroadcast
Sleutel: Adapternaam\Parameters\Tcpip
Opmerking In Windows 2000 en later bevindt deze waarde zich onder de volgende sleutel: Sleutel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID voor adapter
Waardetype: REG_DWORD - Boole-waarde
Waardebereik: 0 of 1 (onwaar of waar)
Standaardinstelling: 0 (onwaar)
Beschrijving: Als deze parameter is ingesteld op 1 (waar), gebruikt IP broadcasts met nullen (0.0.0.0) in plaats van broadcasts met enen (255.255.255.255). De meeste systemen gebruiken broadcasts met enen, maar enkele systemen die zijn afgeleid van BSD-implementaties maken gebruik van broadcasts met enen. Systemen die verschillende broadcasts gebruiken, werken niet goed samen op hetzelfde netwerk.

Optionele parameters die configureerbaar zijn met de Register-editor

Deze parameters komen normaliter niet in het register voor. Ze kunnen worden gedefinieerd om de standaardwerking van het TCP/IP-protocolstuurprogramma te wijzigen.


ArpAlwaysSourceRoute (nieuw in NT 3.51)
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Boole-waarde
Waardebereik: 0,1 (onwaar of waar)
Standaardinstelling: 0 (onwaar)
Beschrijving: Wanneer u deze parameter instelt op 1, worden ARP-query's op Token Ring-netwerken met bronroutering verzonden. Standaard verzendt de stack ARP-query's eerst zonder bronroutering en wordt vervolgens bronroutering ingeschakeld als er geen antwoord is ontvangen.
ArpUseEtherSNAP
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Boole-waarde
Waardebereik: 0,1 (onwaar of waar)
Standaardinstelling: 0 (onwaar)
Beschrijving: Wanneer u deze parameter instelt op 1, worden Ethernet-pakketten verzonden met 802.3 SNAP-codering. Standaard worden pakketten verzonden in DIX Ethernet-indeling. Deze ontvangt altijd beide indelingen.
DefaultTOS
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Getal
Waardebereik: 0 - 255
Standaardinstelling: 0
Beschrijving: Bepaalt de standaard TOS-waarde (Type of Service) die is ingesteld in de header van uitgaande IP-pakketten. Zie RFC 791 voor een definitie van de waarden.


DefaultTOS is niet beschikbaar in Windows 2000 en later.
DefaultTTL
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Aantal
seconden/hops
Waardebereik: 1-255
Standaardinstelling: 32 voor Windows NT versie 3.51
Standaardinstelling: 128 voor Windows NT versie 4.0
Beschrijving: Bepaalt de standaard TTL-waarde (Time To Live) die is ingesteld in de header van uitgaande IP-pakketten. De TTL bepaalt hoe lang een IP-pakket maximaal in het netwerk kan bestaan zonder dat het zijn bestemming bereikt. Het is in feite het maximum aantal routers dat een IP-pakket mag passeren voordat het wordt verwijderd.
EnableDeadGWDetect
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Boole-waarde
Waardebereik: 0,1 (onwaar, waar)
Standaardinstelling: 1 (waar)
Beschrijving: Wanneer u deze parameter instelt op 1, wordt door TCP Dead Gateway Detection (opsporing van niet-actieve gateways) uitgevoerd. Als deze functie is ingeschakeld, wordt IP door het TCP-protocol verzocht over te schakelen op een reservegateway als een segment een aantal malen opnieuw wordt verzonden zonder dat een antwoord wordt ontvangen. Reservegateways kunnen worden gedefinieerd in de sectie Geavanceerd van het dialoogvenster TCP/IP-configuratie van het onderdeel Netwerk in het Configuratiescherm.
EnablePMTUBHDetect
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Boole-waarde
Waardebereik: 0,1 (onwaar, waar)
Standaardinstelling: 0 (onwaar)
Beschrijving: Wanneer u deze parameter instelt op 1 (waar), probeert TCP black hole-routers te detecteren tijdens het ontdekken van de pad-MTU. Een black hole-router retourneert geen ICMP-berichten met 'Onbereikbare bestemming' wanneer een IP-datagram moet worden gefragmenteerd en de bit Don't Fragment is ingesteld. TCP is voor de uitvoering van het ontdekken van de pad-MTU afhankelijk van de ontvangst van deze berichten. Als deze functie is ingeschakeld, probeert TCP segmenten waarvoor de bit Don't Fragment niet is ingesteld, te verzenden als verschillende hertransmissies van een segment niet zijn bevestigd. Als het segment daardoor wordt bevestigd, wordt de MSS verlaagd en wordt de bit Don't Fragment in toekomstige pakketten op de verbinding ingesteld. Door black hole-detectie in te schakelen neemt het maximum aantal hertransmissies dat voor een gegeven segment wordt uitgevoerd, af.
EnablePMTUDiscovery
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Boole-waarde
Waardebereik: 0,1 (onwaar, waar)
Standaardinstelling: 1 (waar)
Beschrijving: Wanneer u deze parameter instelt op 1 (waar), probeert TCP de MTU (Maximum Transmission Unit, ofwel de maximale pakketgrootte) te bepalen op het pad naar een externe host. Door de pad-MTU te bepalen en TCP-segmenten tot deze grootte te beperken, kan TCP fragmentering uitsluiten op routers langs het pad dat netwerken met verschillende MTU's verbindt. Fragmentering heeft een negatieve invloed op TCP-doorvoer en draagt bij aan netwerkcongestie. Wanneer u deze parameter instelt op 0, wordt een MTU van 576 bytes gebruikt voor alle verbindingen met computers buiten het lokale subnet.
ForwardBufferMemory
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Aantal bytes
Waardebereik: netwerk-MTU - een redelijke
waarde, kleiner dan 0xFFFFFFFF

Standaardinstelling: 74240 (voldoende voor vijftig pakketten van 1480-bytes,
afgerond op een veelvoud van 256)
Beschrijving: Met deze parameter wordt bepaald hoeveel geheugen IP toekent om pakketgegevens op te slaan in de pakketwachtrij van de router. Wanneer deze bufferruimte is gevuld, gaat de router pakketten in willekeurige volgorde uit de wachtrij verwijderen. Gegevensbuffers van een pakketwachtrij zijn 256 bytes lang. De waarde van deze parameter moet daarom een veelvoud van 256 zijn. Voor grotere pakketten kunnen meer buffers aan elkaar worden gekoppeld. De IP-header van een pakket wordt afzonderlijk opgeslagen. Als de IP-router niet is ingeschakeld, wordt deze parameter genegeerd en worden geen buffers toegewezen.
IGMPLevel
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Getal
Waardebereik: 0,1,2
Standaardinstelling: 2
Beschrijving: Met deze parameter wordt bepaald in welke mate het systeem IP-multicasting ondersteunt en deelneemt aan het Internet Group Management Protocol. Op niveau 0 biedt het systeem geen multicastondersteuning. Op niveau 1 kan het systeem alleen IP-multicastpakketten verzenden. Op niveau 2 kan het systeem IP-pakketten verzenden en volledig deelnemen aan IGMP om multicastpakketten te ontvangen.
KeepAliveInterval
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Tijd in milliseconden
Waardebereik: 1 - 0xFFFFFFFF
Standaardinstelling: 1000 (een seconde)
Beschrijving: Met deze parameter wordt het interval bepaald tussen nieuwe overdrachten van keepalive-pakketten totdat een antwoord wordt ontvangen. Na ontvangst van een antwoord wordt de wachttijd tot de volgende keepalive-transmissie opnieuw bepaald door de waarde van KeepAliveTime. De verbinding wordt verbroken nadat het aantal hertransmissies dat is opgegeven met TcpMaxDataRetransmissions, niet is beantwoord.
KeepAliveTime
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Tijd in milliseconden
Waardebereik: 1 - 0xFFFFFFFF
Standaardinstelling: 7.200.000 (twee uur)
Beschrijving: Met deze parameter wordt bepaald hoeveel TCP-pogingen er worden gedaan om via een keepalive-pakket te verifiëren of een niet-actieve verbinding nog steeds intact is. Als het externe systeem nog steeds onbereikbaar is en toch functioneert, wordt de keepalive-transmissie bevestigd. Keepalive-pakketten worden niet standaard verzonden. Deze functie kan door een toepassing op een verbinding worden ingeschakeld.
MTU
Sleutel: Adapternaam\Parameters\Tcpip

Opmerking In Windows 2000 en later bevindt deze waarde zich onder de volgende sleutel:
Sleutel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID voor adapter
Waardetype: REG_DWORD (getal)
Waardebereik: 68 - de MTU van het onderliggende netwerk
Standaardinstelling: 0xFFFFFFFF
Beschrijving: Deze parameter overschrijft de standaard MTU-waarde (Maximum Transmission Unit) voor een netwerkinterface. De MTU is de maximale pakketgrootte in bytes die wordt overgebracht via het onderliggende netwerk. In de grootte is de transportheader opgenomen. Een IP-datagram kan meer pakketten omvatten. Waarden die groter zijn dan de standaardwaarde voor het onderliggende netwerk leiden tot het transport met de standaard-MTU van het netwerk. Waarden die kleiner zijn dan 68 leiden tot het transport met een MTU van 68.
NumForwardPackets
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_DWORD (getal)
Waardebereik: 1 - een redelijke waarde
kleiner dan 0xFFFFFFFF
Standaard: 50
Beschrijving: Met deze parameter wordt bepaald hoeveel IP-pakketheaders aan de pakketwachtrij van de router worden toegewezen. Wanneer alle headers in gebruik zijn, gaat de router pakketten in willekeurige volgorde uit de wachtrij verwijderen. Deze waarde moet minstens zo groot zijn als de waarde ForwardBufferMemory gedeeld door de maximale IP-gegevensomvang van de netwerken die met de router zijn verbonden. De waarde mag niet groter zijn dan de waarde ForwardBufferMemory gedeeld door 256 aangezien voor elk pakket minstens 256 bytes van het doorstuurbuffergeheugen worden gebruikt. Het optimale aantal doorstuurpakketten voor een gegeven ForwardBufferMemory-grootte hangt af van het type verkeer op het netwerk en ligt ergens tussen deze twee waarden in. Als de router niet is ingeschakeld, wordt deze parameter genegeerd en worden geen headers toegewezen.
TcpMaxConnectRetransmissions
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Getal
Waardebereik: 0 - 0xFFFFFFFF
Standaardinstelling: 3 (in Windows NT)
Standaardinstelling: 2 (in Windows 2000)
Beschrijving: Met deze parameter wordt bepaald hoe vaak TCP een verbindingsaanvraag (SYN) opnieuw doorstuurt voordat de poging wordt gestaakt. De time-out voor opnieuw verzenden wordt verdubbeld met elke volgende hertransmissie in een gegeven verbindingspoging. De aanvankelijke time-outwaarde is drie seconden.
TcpMaxDataRetransmissions
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Getal
Waardebereik: 0 - 0xFFFFFFFF
Standaardinstelling: 5
Beschrijving: Met deze parameter wordt bepaald hoe vaak TCP een afzonderlijk gegevenssegment (niet-verbonden segment) opnieuw verzendt voordat de verbinding wordt afgebroken. De time-out voor opnieuw verzenden wordt verdubbeld met elke volgende hertransmissie op een verbinding. De time-out wordt opnieuw ingesteld wanneer de antwoorden worden hervat. De basiswaarde voor time-out wordt dynamisch bepaald door de gemeten tijd voor de uitvoering van een bewerking op de verbinding.
TcpNumConnections
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Getal
Waardebereik: 0 - 0xfffffe
Standaardinstelling: 0xfffffe
Beschrijving: Met deze parameter wordt het maximum aantal verbindingen beperkt dat TCP tegelijkertijd geopend kan hebben.
TcpTimedWaitDelay (nieuw in Windows NT versies 3.51 SP5 en later)
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Tijd in seconden
Waardebereik: 30-300 (decimaal)
Standaardinstelling: 0xF0 (240 decimaal)
Beschrijving: Met deze parameter wordt bepaald hoe lang een verbinding de toestand TIME_WAIT houdt wanneer de verbinding wordt gesloten. Zolang een verbinding de toestand TIME_WAIT heeft, kan het socket-paar niet opnieuw worden gebruikt. Dit wordt ook wel de '2MSL'-toestand genoemd aangezien de waarde volgens RFC twee keer zo groot moet zijn als de maximale levensduur van het segment op het netwerk. Zie RFC793 voor meer details.


TcpUseRFC1122UrgentPointer
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Boole-waarde
Waardebereik: 0,1 (onwaar, waar)
Standaardinstelling: 0 (onwaar)
Beschrijving: Met deze parameter wordt bepaald of TCP de RFC 1122-specificatie voor urgente gegevens gebruikt of de modus die wordt gebruikt door van BSD afgeleide systemen. De twee mechanismen interpreteren de urgent-pointer in de TCP-header en de lengte van de urgente gegevens op verschillende manieren. Ze werken niet samen. Windows NT is standaard ingesteld op de BSD-modus.
TcpWindowSize
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Aantal bytes
Waardebereik: 0 - 0xFFFF
Standaardinstelling: De kleinste waarde van 0xFFFF
OF
(De grootste van viermaal de maximale TCP-gegevensgrootte op het netwerk
OF
8192 naar boven afgerond naar een even veelvoud van de TCP-gegevensgrootte van het netwerk.)
De standaard is 8760 voor Ethernet.
Beschrijving: Met deze parameter wordt het maximumformaat van het TCP-venster bepaald dat door het systeem wordt aangeboden. Het vensterformaat bepaalt het aantal bytes dat een afzender kan verzenden zonder een bevestiging te ontvangen. In het algemeen zorgen grotere vensters voor een verbetering van de prestaties op netwerken met druk netwerkverkeer (vertraging * bandbreedte). Het meest doeltreffend is een venster dat een even veelvoud is van de TCP MMS (Maximum Segment Size).

Parameters die configureerbaar zijn vanuit het onderdeel Netwerk in het Configuratiescherm

De volgende parameters worden op basis van gegevens die gebruikers invoeren, automatisch gemaakt en gewijzigd in het onderdeel Netwerk van het Configuratiescherm. U hoeft ze niet rechtstreeks in het register te configureren.


DefaultGateway
Sleutel: Adapternaam\\Parameters\Tcpip

Opmerking In Windows 2000 en later bevindt deze waarde zich onder de volgende sleutel:
Sleutel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID voor adapter
Waardetype: REG_MULTI_SZ - Lijst met decimale IP-adressen (voorzien van punten)
Waardebereik: Een groep geldige IP-adressen
Standaardinstelling: Geen
Beschrijving: Met deze parameter wordt bepaald welke lijst met gateways moet worden gebruikt om pakketten te routeren die niet zijn bestemd voor een subnet waarmee de computer rechtstreeks is verbonden, en waarvoor geen specifiekere route bestaat. Als deze parameter een geldige waarde heeft, overschrijft deze de parameter DhcpDefaultGateway.
Domein
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_SZ - Tekenreeks
Waardebereik: Een geldige DNS-domeinnaam
Standaardinstelling: Geen
Beschrijving: Deze parameter bepaalt de DNS-domeinnaam van het systeem. De parameter wordt gebruikt door de Windows Sockets-interface.
EnableDhcp
Sleutel: Adapternaam\Parameters\Tcpip

Opmerking In Windows 2000 en later bevindt deze waarde zich onder de volgende sleutel:
Sleutel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID voor adapter
Waardetype: REG_DWORD - Boole-waarde
Waardebereik: 0 of 1 (onwaar of waar)
Standaardinstelling: 0 (onwaar) Beschrijving: Als deze par
ameter is ingesteld op 1 (waar), probeert de DHCP-clientservice de eerste IP-interface op de adapter te configureren met behulp van DHCP.
Hostname
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_SZ - Tekenreeks
Waardebereik: Een geldige DNS-hostnaam
Standaardinstelling: De computernaam van het systeem
Beschrijving: Met deze parameter wordt de DNS-hostnaam van het systeem bepaald die met de opdracht 'hostname' wordt geretourneerd.
IPAddress
Sleutel: Adapternaam\Parameters\Tcpip

Opmerking In Windows 2000 en later bevindt deze waarde zich onder de volgende sleutel:
Sleutel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID voor adapter
Waardetype: REG_MULTI_SZ - Lijst met decimale IP-adressen (voorzien van punten)
Waardebereik: Een groep geldige IP-adressen
Standaardinstelling: Geen
Beschrijving: Met deze parameter worden de IP-adressen bepaald van de IP-interfaces die aan de adapter moeten worden gebonden. Als het eerste adres in de lijst 0.0.0.0 is, wordt de primaire interface op de adapter geconfigureerd vanuit DHCP. Een systeem met meer dan één IP-interface voor een adapter wordt 'logisch multihomed' genoemd. De parameter SubnetMask moet een geldige subnetmaskerwaarde bevatten voor elk IP-adres dat in deze parameter is opgegeven.
IPEnableRouter
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Boole-waarde
Waardebereik: 0 of 1 (onwaar of waar)
Standaardinstelling: 0 (onwaar)
Beschrijving: Als u deze parameter instelt op 1 (waar) verzendt het systeem IP-pakketten tussen de netwerken waarmee het is verbonden.
NameServer
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_SZ - Een door spaties gescheiden lijst met decimale IP-adressen (voorzien van punten)
Waardebereik: Een groep geldige IP-adressen
Standaardinstelling: Geen (leeg)
Beschrijving: Deze parameter bepaalt de DNS-naamservers die door Windows Socket moeten worden bevraagd voor het oplossen van namen.
SearchList
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_SZ - Gescheiden lijst met DNS-domeinnaamachtervoegsels
Waardebereik: Een groep geldige DNS-domeinnaamachtervoegsels (door spaties gescheiden voor NT4 en door komma's gescheiden voor Win2000)
Waardebereik: Een groep DNS-domeinnaamachtervoegsels
Standaardinstelling: Geen
Beschrijving: Deze parameter bevat een lijst met domeinnaamachtervoegsels die moeten worden toegevoegd aan een naam die via het DNS moet worden opgelost als het oplossen van de onvolledige naam mislukt. Standaard wordt alleen de waarde van de parameter Domain toegevoegd. Deze parameter wordt gebruikt door de Windows Sockets-interface.
SubnetMask
Sleutel: Adapternaam\Parameters\Tcpip

Opmerking In Windows 2000 en later bevindt deze waarde zich onder de volgende sleutel:
Sleutel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID voor adapter
Waardetype: REG_MULTI_SZ - Lijst met decimale IP-adressen (voorzien van punten)
Waardebereik: Een groep geldige IP-adressen.
Standaardinstelling: Geen
Beschrijving: Met deze parameter worden de subnetmaskers bepaald voor de IP-interfaces die aan de adapter zijn gebonden. Als het eerste masker in de lijst 0.0.0.0 is, wordt de primaire interface op de adapter geconfigureerd via DHCP. Deze parameter moet een geldige subnetmaskerwaarde bevatten voor elk IP-adres dat in de parameter IPAddress is opgegeven.

Parameters die configureerbaar zijn via de opdracht Route.exe in Windows NT 3.51

In Windows NT 3.51 worden met de opdracht route.exe permanente IP-routes als waarden opgeslagen onder de sleutel Tcpip\Parameters\PersistentRoutes. Elke route wordt in de waardenaamreeks opgeslagen als een door komma's gescheiden lijst met de volgende vorm:

bestemming,subnetmasker,gateway

De waarde die bijvoorbeeld een hostroute naar bestemming 45.100.23.10 via gateway 131.110.0.1 voorstelt, krijgt de volgende naam:

45.100.23.10,255.255.255.255,131.110.0.1

Het waardetype is een REG_SZ. Er is geen waardegegeven (lege reeks). Het toevoegen en verwijderen van deze waarden kan volledig worden uitgevoerd met de opdracht route. U hoeft ze niet rechtstreeks te configureren.

Niet-configureerbare parameters

De volgende parameters worden intern door de TCP/IP-onderdelen gemaakt en gebruikt. Ze mogen nooit worden gewijzigd met de Register-editor. Ze worden hier alleen ter referentie vermeld.


DhcpDefaultGateway
Sleutel: Adapternaam\Parameters\ Tcpip

Opmerking In Windows 2000 en later bevindt deze waarde zich onder de volgende sleutel:
Sleutel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID voor adapter
Waardetype: REG_MULTI_SZ - Lijst met decimale IP-adressen (voorzien van punten)
Waardebereik: Een groep geldige IP-adressen
Standaardinstelling: Geen
Beschrijving: Met deze parameter wordt bepaald welke lijst met standaardgateways moet worden gebruikt om pakketten te routeren die niet zijn bestemd voor een subnet waarmee de computer rechtstreeks is verbonden en waarvoor geen specifiekere route bestaat. Deze parameter wordt geschreven door de DHCP-clientservice als deze is ingeschakeld en wordt overschreven door een geldige waarde van de parameter DefaultGateway.
DhcpIPAddress
Sleutel: Adapternaam\Parameters\Tcpip

Opmerking In Windows 2000 en later bevindt deze waarde zich onder de volgende sleutel:
Sleutel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID voor adapter
Waardetype: REG_SZ - Decimaal IP-adres met punten
Waardebereik: Elk geldig IP-adres
Standaardinstelling: Geen
Beschrijving: Met deze parameter wordt het door DHCP geconfigureerde IP-adres voor de interface bepaald. Als de eerste waarde van de parameter IPAddress niet 0.0.0.0 is, wordt de parameter DhcpIPAddress overschreven door die waarde.
DhcpNameServer
Sleutel: Tcpip\Parameters
Waardetype: REG_SZ - Een door spaties gescheiden lijst met decimale IP-adressen (voorzien van punten)
Waardebereik: Een groep geldige IP-adressen
Standaardinstelling: Geen
Beschrijving: Deze parameter bepaalt de DNS-naamservers die door Windows Socket moeten worden bevraagd voor het oplossen van namen. Deze is geschreven door de DHCP-clientservice als deze is ingeschakeld. Als de parameter NameServer een geldige waarde heeft, overschrijft die deze parameter.
DhcpServer
Sleutel: Adapternaam\Parameters\Tcpip

Opmerking In Windows 2000 en later bevindt deze waarde zich onder de volgende sleutel:
Sleutel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID voor adapter
Waardetype: REG_SZ - Decimaal IP-adres met punten
Waardebereik: Elk geldig IP-adres
Standaardinstelling: Geen
Beschrijving: Met deze parameter wordt het IP-adres bepaald van de DHCP-server die de lease op het IP-adres in de parameter DhcpIPAddress heeft toegekend.
DhcpSubnetMask
Sleutel: Adapternaam\Parameters\Tcpip

Opmerking In Windows 2000 en later bevindt deze waarde zich onder de volgende sleutel:
Sleutel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID voor adapter
Waardetype: REG_SZ - Decimaal IP-subnetmasker met punten
Waardebereik: Elk subnetmasker dat geldig is voor het geconfigureerde IP-adres
Standaardinstelling: Geen
Beschrijving: Deze parameter bepaalt het door DHCP geconfigureerde subnetmasker voor het adres dat is opgegeven in de parameter DhcpIPAddress.
IPInterfaceContext
Sleutel: Adapternaam\Parameters\Tcpip

Opmerking In Windows 2000 en later bevindt deze waarde zich onder de volgende sleutel:
Sleutel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID voor adapter
Waardetype: REG_DWORD
Waardebereik: 0 - 0xFFFFFFFF
Standaardinstelling: Geen
Beschrijving: Deze parameter is door het TCP/IP-stuurprogramma geschreven om door de DHCP-clientservice te worden gebruikt.
Lease
Sleutel: Adapternaam\Parameters\Tcpip

Opmerking In Windows 2000 en later bevindt deze waarde zich onder de volgende sleutel:
Sleutel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID voor adapter
Waardetype: REG_DWORD - Tijd in seconden
Waardebereik: 1 - 0xFFFFFFFF
Standaardinstelling: Geen
Beschrijving: Deze parameter wordt door de DHCP-clientservice gebruikt voor het opslaan van de tijd in seconden gedurende welke de lease op het IP-adres voor deze adapter geldig is.
LeaseObtainedTime
Sleutel: Adapternaam\Parameters\Tcpip

Opmerking In Windows 2000 en later bevindt deze waarde zich onder de volgende sleutel:
Sleutel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID voor adapter
Waardetype: REG_DWORD - Absolute tijd in seconden vanaf 1-1-1970 middernacht
Waardebereik: 1 - 0xFFFFFFFF
Standaardinstelling: Geen
Beschrijving: Deze parameter wordt door de DHCP-clientservice gebruikt voor het opslaan van het tijdstip in seconden waarop de lease op het IP-adres voor deze adapter is verkregen.
LeaseTerminatesTime
Sleutel: Adapternaam\Parameters\Tcpip

Opmerking In Windows 2000 en later bevindt deze waarde zich onder de volgende sleutel:
Sleutel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID voor adapter
Waardetype: REG_DWORD - Absolute tijd in seconden vanaf 1-1-1970 middernacht
Waardebereik: 1 - 0xFFFFFFFF
Standaardinstelling: Geen
Beschrijving: Deze parameter wordt door de DHCP-clientservice gebruikt voor het opslaan van het tijdstip in seconden waarop de lease op het IP-adres voor deze adapter zal verlopen.
LLInterface
Sleutel: Adapternaam\Parameters\Tcpip

Opmerking In Windows 2000 en later bevindt deze waarde zich onder de volgende sleutel:
Sleutel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID voor adapter
Waardetype: REG_SZ - NT-apparaatnaam
Waardebereik: Een toegestane NT-apparaatnaam
Standaardinstelling: Lege reeks (leeg)
Beschrijving: Deze parameter wordt gebruikt om IP te binden aan een ander protocol op koppelingslaag dan de ingebouwde ARP-module. De waarde van de parameter is de naam van het Windows NT-apparaat dat IP moet binden. Deze parameter wordt bijvoorbeeld gebruikt met het RAS-onderdeel.
T1
Sleutel: Adapternaam\Parameters\Tcpip

Opmerking In Windows 2000 en later bevindt deze waarde zich onder de volgende sleutel:
Sleutel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID voor adapter
Waardetype: REG_DWORD - Absolute tijd in seconden vanaf 1-1-1970 middernacht
Waardebereik: 1 - 0xFFFFFFFF
Standaardinstelling: Geen
Beschrijving: Deze parameter wordt door de DHCP-clientservice gebruikt voor het opslaan van het tijdstip waarop de service de eerste keer probeert de lease op het IP-adres voor de adapter te vernieuwen door contact op te nemen met de server die de lease heeft toegekend.
T2
Sleutel: Adapternaam\Parameters\Tcpip

Opmerking In Windows 2000 en later bevindt deze waarde zich onder de volgende sleutel:
Sleutel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID voor adapter
Waardetype: REG_DWORD - Absolute tijd in seconden vanaf 1-1-1970 middernacht
Waardebereik: 1 - 0xFFFFFFFF
Standaardinstelling: Geen
Beschrijving: Deze parameter wordt door de DHCP-clientservice gebruikt voor het opslaan van het tijdstip waarop de service probeert de lease op het IP-adres voor de adapter te vernieuwen door een vernieuwingsaanvraag te versturen. Tijd T2 mag alleen worden bereikt als de service om welke reden dan ook de lease niet heeft kunnen vernieuwen met de originele server.

NetBT

Alle NetBT-parameters zijn registerwaarden onder een van de twee verschillende subsleutels van
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

Netbt\Parameters
Netbt\Adapters\Adapternaam
waarbij Adapternaam verwijst naar de subsleutel voor een netwerkadapter waaraan NetBT is gekoppeld, bijvoorbeeld Leo01. Waarden onder de laatste sleutel(s) zijn specifiek voor elke adapter. Als het systeem is geconfigureerd via DHCP, heeft een wijziging in de parameters effect als de opdracht ipconfig /renew wordt uitgevoerd in een opdrachtshell. Anders moet u het systeem opnieuw opstarten om een wijziging in een van deze parameters door te voeren.

Standaardparameters die configureerbaar zijn vanuit de Register-editor

De volgende parameters worden door het onderdeel Netwerk in het Configuratiescherm tijdens de installatie van de TCP/IP-onderdelen geïnstalleerd met standaardwaarden. U kunt ze wijzigen met de Register-editor (Regedt32.exe).


BcastNameQueryCount
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Aantal
Waardebereik: 1 tot 0xFFFF
Standaardinstelling: 3
Beschrijving: Deze waarde bepaalt hoe vaak NetBT een query voor een gegeven naam rondstuurt zonder een antwoord te ontvangen.
BcastQueryTimeout
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Tijd in milliseconden
Waardebereik: 100 tot 0xFFFFFFFF
Standaardinstelling: 0x2ee ( 750 decimaal)
Beschrijving: Deze waarde bepaalt het tijdinterval tussen opeenvolgende broadcastnaamquery's voor dezelfde naam.
CacheTimeout
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Tijd in milliseconden
Waardebereik: 60000 tot 0xFFFFFFFF
Standaardinstelling: 0x927c0 ( 600000 milliseconden = 10 minuten)
Beschrijving: Deze waarde bepaalt het tijdinterval waarmee namen worden opgeslagen in de tabel met externe namen.
NameServerPort
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - UDP-poortnummer
Waardebereik: 0 - 0xFFFF
Standaardinstelling: 0x89
Beschrijving: Deze parameter bepaalt het poortnummer van de bestemming waarnaar NetBT aan naamservice gerelateerde pakketten, zoals naamquery's en naamregistraties bij WINS, verzendt. De Microsoft WINS luistert naar poort 0x89. NetBIOS-naamservers van andere leveranciers luisteren mogelijk naar andere poorten.
NameSrvQueryCount
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Aantal
Waardebereik: 0 - 0xFFFF
Standaardinstelling: 3
Beschrijving: Deze waarde bepaalt hoe vaak NetBT een query voor een gegeven naam naar een WINS-server verzendt zonder een antwoord te ontvangen.
NameSrvQueryTimeout
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Tijd in milliseconden
Waardebereik: 100 - 0xFFFFFFFF
Standaardinstelling: 1500 (1,5 seconden)
Beschrijving: Deze waarde bepaalt het tijdinterval tussen opeenvolgende naamquery's naar WINS voor een gegeven naam.
SessionKeepAlive
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Tijd in milliseconden
Waardebereik: 60.000 - 0xFFFFFFFF
Standaardinstelling: 3.600.000 (1 uur)
Beschrijving: Deze waarde bepaalt het tijdinterval tussen keepalive-transmissies op een sessie. Als u de waarde instelt op 0xFFFFFFF, worden keepalives uitgeschakeld.
Size/Small/Medium/Large
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD
Waardebereik: 1, 2, 3 (klein, normaal, groot)
Standaardinstelling: 1 (klein)
Beschrijving: Deze waarde bepaalt de grootte van de naamtabellen waarin lokale en externe namen worden opgeslagen. In het algemeen is Klein voldoende. Als het systeem fungeert als proxynaamserver, wordt de waarde automatisch ingesteld op Groot om de hash-tabel voor de naamcache te vergroten. Hash-tabel-buckets hebben de volgende grootten: Groot: 256 Normaal: 128 Klein: 16

Optionele parameters die configureerbaar zijn vanuit de Register-editor

Deze parameters komen normaliter niet in het register voor. Ze kunnen worden gedefinieerd om de standaardwerking van het NetBT-protocolstuurprogramma te wijzigen.


BroadcastAddress
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Vier-bytes, volgens little-endian gecodeerd IP-adres
Waardebereik: 0 - 0xFFFFFFFF
Standaardinstelling: Het broadcastadres met enen voor elk netwerk.
Beschrijving: Deze parameter kan worden gebruikt om ervoor te zorgen dat NetBT een specifiek adres gebruikt voor alle broadcastnaam-gerelateerde pakketten. Standaard gebruikt NetBT het broadcastadres met enen dat voor elk net is geschikt (voor een netwerk van 11.101.0.0 met een subnetmasker van 255.255.0.0 zou het subnetbroadcastadres 11.101.255.255 zijn). Deze parameter zou bijvoorbeeld worden ingesteld als het netwerk het broadcastadres met nullen gebruikt (ingesteld met de TCP/IP-parameter UseZeroBroadcast). Het juiste subnetbroadcastadres zou in bovenstaand voorbeeld 11.101.0.0 zijn. Deze parameter wordt dan ingesteld op 0x0b650000. Let wel dat deze parameter globaal is en gebruikt wordt op alle subnetten waaraan NetBT is gebonden.
EnableProxyRegCheck
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Boole-waarde
Waardebereik: 0 of 1 (onwaar of waar)
Standaardinstelling: 0 (onwaar)
Beschrijving: Als deze parameter is ingesteld op 1 (waar), verzendt de proxynaamserver een negatief antwoord op een broadcastnaamregistratie als de naam al met WINS is geregistreerd of met een ander IP-adres voorkomt in de lokale naamcache van de proxy. Het gevaar van het inschakelen van deze functie is dat hiermee wordt verhinderd dat een systeem het eigen IP-adres verandert zolang WINS een toewijzing heeft voor de naam. Daarom is deze functie standaard uitgeschakeld.
InitialRefreshTimeout
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Tijd in milliseconden
Waardebereik: 960000 - 0xFFFFFFF
Standaardinstelling: 960000 (16 minuten)
Beschrijving: Deze parameter bepaalt de aanvankelijke time-out voor vernieuwing die tijdens naamregistratie wordt gebruikt door NetBT. NetBT probeert op 1/8ste van dit tijdinterval contact op te nemen met de WINS-servers wanneer namen de eerste keer worden geregistreerd. In geval van een geslaagd registratie-antwoord, bevat dat antwoord het nieuwe vernieuwingsinterval dat moet worden gebruikt.


Opmerking In Windows 2000 verschilt de naam voor deze parameter:


InitialRefreshT.O.


Sleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters
LmhostsTimeout
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Tijd in milliseconden
Waardebereik: 1000 - 0xFFFFFFFF
Standaardinstelling: 6000 (6 seconde)
Beschrijving: Deze parameter bepaalt de time-outwaarde voor Lmhosts en DNS-naamquery's. Omdat de timer een granulatie van de time-outwaarde heeft, kan de werkelijke time-out ook tweemaal de waarde zijn.
MaxDgramBuffering
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Aantal bytes
Waardebereik: 0 - 0xFFFFFFFF
Standaardinstelling: 0x20000 (128 Kb)
Beschrijving: Deze parameter bepaalt hoeveel geheugen NetBT maximaal dynamisch toewijst voor alle onverwerkte datagramverzendingen. Zodra deze limiet wordt bereikt, mislukken volgende zendingen door onvoldoende bronnen.
NodeType
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Getal
Waardebereik: 1,2,4,8 (B-knooppunt, P-knooppunt, M-knooppunt, H-knooppunt)
Standaardinstelling: 1 of 8 op basis van de WINS-serverconfiguratie
Beschrijving: Deze parameter bepaalt welke methoden NetBT gebruikt om namen te registreren en op te lossen. Een B-knooppuntsysteem gebruikt broadcasts. Een P-knooppuntsysteem gebruikt alleen punt-naar-punt naamquery's naar een naamserver (WINS). Een M-knooppuntsysteem voert eerst een broadcast uit en vervolgens een query naar de naamserver. Een H-knooppuntsysteem voert eerst een query naar de naamserver uit en vervolgens een broadcast. Na deze methoden volgt een oplossing via LMHOSTS en/of DNS als dit is ingeschakeld. Als deze sleutel aanwezig is, overschrijft deze de sleutel DhcpNodeType. Als geen van beide sleutels aanwezig is, wordt standaard B-knooppunt gebruikt als er geen WINS-servers voor het netwerk zijn geconfigureerd. Het systeem gebruikt standaard H-knooppunt als er minstens één WINS-server is geconfigureerd.
RandomAdapter
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Boole-waarde
Waardebereik: 0 of 1 (onwaar of waar)
Standaardinstelling: 0 (onwaar)
Beschrijving: Deze parameter is alleen van toepassing op een multihomed host. Als de parameter is ingesteld op 1 (waar), kiest NetBT willekeurig het IP-adres waarin een naamquery-antwoord wordt geplaatst uit alle gebonden interfaces. Doorgaans bevat het antwoord het adres van de interface waarop de query is gearriveerd. Deze functie kan door een server met twee interfaces op hetzelfde netwerk worden gebruikt voor een evenwichtige taakverdeling.
RefreshOpCode
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Getal
Waardebereik: 8, 9
Standaardinstelling: 8
Beschrijving: Deze parameter zorgt ervoor dat NetBT een specifieke opcode gebruikt in naamvernieuwingspakketten. De specificatie voor het NetBT-protocol is op dit gebied niet geheel eenduidig. Hoewel de standaardinstelling 8 die door Microsoft-implementaties wordt gebruikt de bedoelde waarde lijkt te zijn, gebruiken enkele andere implementaties, zoals implementaties van Ungermann-Bass, de waarde 9. Twee implementaties moeten dezelfde opcode gebruiken om te kunnen samenwerken.
SingleResponse
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Boole-waarde
Waardebereik: 0 of 1 (onwaar of waar)
Standaardinstelling: 0 (onwaar)
Beschrijving: Deze parameter is alleen van toepassing op een multihomed host. Als deze parameter is ingesteld op 1 (waar), retourneert NetBT in naamquery-antwoorden alleen een IP-adres uit een van de gebonden interfaces. Standaard worden de adressen van alle gebonden interfaces opgenomen.
WinsDownTimeout
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Tijd in milliseconden
Waardebereik: 1000 - 0xFFFFFFFF
Standaardinstelling: 15.000 (15 seconden)
Beschrijving: Deze parameter bepaalt hoe lang NetBT wacht alvorens opnieuw te proberen WINS te gebruiken nadat het niet is gelukt om contact op te nemen met een WINS-server. Deze functie is primair bedoeld om computers die tijdelijk zijn losgekoppeld van het netwerk, zoals laptops, te laten doorgaan met opstarten zonder elke WINS-naamregistratie of -query afzonderlijk te moeten afwachten.

Parameters die configureerbaar zijn vanuit het onderdeel Netwerk in het Configuratiescherm

De volgende parameters kunt u instellen via het onderdeel Netwerk in het Configuratiescherm. U hoeft ze niet rechtstreeks te configureren.


EnableDns
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Boole-waarde
Waardebereik: 0 of 1 (onwaar of waar)
Standaardinstelling: 0 (onwaar)
Beschrijving: Als deze waarde is ingesteld op 1 (waar), bevraagt NetBT het DNS voor namen die niet kunnen worden opgelost door WINS, broadcast of het LMHOSTS-bestand.
EnableLmhosts
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Boole-waarde
Waardebereik: 0 of 1 (onwaar of waar)
Standaardinstelling: 1 (waar)
Beschrijving: Als deze waarde is ingesteld op 1 (waar), zoekt NetBT in het LMHOSTS-bestand, indien aanwezig, naar namen die niet kunnen worden opgelost door WINS of broadcast. Standaard is er geen databasemap voor het bestand Lmhosts (opgegeven met Tcpip\Parameters\DatabasePath) en wordt geen actie ondernomen. Deze waarde wordt geschreven via het dialoogvenster Geavanceerde TCP/IP-configuratie van het onderdeel Netwerk in het Configuratiescherm.
EnableProxy
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Boole-waarde
Waardebereik: 0 of 1 (onwaar of waar)
Standaardinstelling: 0 (onwaar)
Beschrijving: Als deze waarde is ingesteld op 1 (waar), fungeert het systeem als een proxynaamserver voor de netwerken waaraan NetBT is gebonden. Een proxynaamserver beantwoordt broadcastquery's voor namen die de server heeft opgelost via WINS. Met een proxynaamserver kan een netwerk met B-knooppuntimplementaties servers op andere subnetten verbinden die met WINS zijn geregistreerd.
NameServer
Sleutel: Netbt\Adapters\Adapternaam

Opmerking In Windows 2000 bevindt deze waarde zich onder de volgende sleutel:
Sleutel: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID voor adapter
Waardetype: REG_SZ - Decimaal IP-adres met punten (bijvoorbeeld 11.101.1.200)
Waardebereik: Elk geldig IP-adres
Standaardinstelling: leeg ( geen adres )
Beschrijving: Deze parameter bepaalt het IP-adres van de primaire WINS-server. Als deze parameter een geldige waarde bevat, overschrijft deze de gelijknamige DHCP-parameter.
NameServerBackup
Sleutel: Netbt\Adapters\Adapternaam

Opmerking In Windows 2000 bevindt deze waarde zich onder de volgende sleutel:
Sleutel: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID voor adapter
Waardetype: REG_SZ - Decimaal IP-adres met punten (bijvoorbeeld 11.101.1.200)
Waardebereik: Elk geldig IP-adres.
Standaardinstelling: leeg ( geen adres )
Beschrijving: Deze parameter bepaalt het IP-adres van de reserve-WINS-server. Als deze parameter een geldige waarde bevat, overschrijft deze de gelijknamige DHCP-parameter.
ScopeId
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_SZ - Tekenreeks
Waardebereik: Elke geldige DNS-domeinnaam bestaande uit twee door een punt gescheiden delen, of een '*'.
Standaardinstelling: Geen
Beschrijving: Deze parameter bepaalt het NetBIOS-naambereik voor het knooppunt. Deze waarde mag niet met een punt beginnen. Als deze parameter een geldige waarde bevat, overschrijft deze de gelijknamige DHCP-parameter. Een lege waarde (lege reeks) wordt genegeerd. Als deze parameter wordt ingesteld op '*', betekent dit een nulbereik en wordt hiermee de DHCP-parameter overschreven.

Niet-configureerbare parameters

De volgende parameters worden intern door de NetBT-onderdelen gemaakt en gebruikt. Ze mogen nooit worden gewijzigd met de Register-editor. Ze worden hier alleen ter referentie vermeld.


DhcpNameServer
Sleutel: Netbt\Adapters\Adapternaam

Opmerking In Windows 2000 bevindt deze waarde zich onder de volgende sleutel:
Sleutel: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID voor adapter
Waardetype: REG_SZ - Decimaal IP-adres met punten (bijvoorbeeld 11.101.1.200)
Waardebereik: Elk geldig IP-adres
Standaardinstelling: Geen
Beschrijving: Deze parameter bepaalt het IP-adres van de primaire WINS-server. Deze is geschreven door de DHCP-clientservice als deze is ingeschakeld. Deze parameter wordt overschreven door een geldige waarde voor NameServer.
DhcpNameServerBackup
Sleutel: Netbt\Adapters\Adapternaam

Opmerking In Windows 2000 bevindt deze waarde zich onder de volgende sleutel:
Sleutel: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID voor adapter
Waardetype: REG_SZ - Decimaal IP-adres met punten (bijvoorbeeld 11.101.1.200)
Waardebereik: Elk geldig IP-adres
Standaardinstelling: Geen
Beschrijving: Deze parameter bepaalt het IP-adres van de reserve-WINS-server. Deze is geschreven door de DHCP-clientservice als deze is ingeschakeld. Deze parameter wordt overschreven door een geldige waarde voor BackupNameServer.
DhcpNodeType
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_DWORD - Getal
Waardebereik: 1 - 8
Standaardinstelling: 1
Beschrijving: Deze parameter bepaalt het type NetBT-knooppunt en wordt geschreven door de DHCP-clientservice, als deze is ingeschakeld. Deze parameter wordt overschreven door een geldige waarde voor NodeType. Zie de vermelding voor NodeType voor een volledige beschrijving.
DhcpScopeId
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_SZ - Tekenreeks
Waardebereik: een door een punt gescheiden naamreeks, zoals 'microsoft.com'
Standaardinstelling: Geen
Beschrijving: Deze parameter bepaalt het NetBIOS-naambereik voor het knooppunt. Deze wordt geschreven door de DHCP-clientservice, als deze is ingeschakeld. Deze waarde mag niet met een punt beginnen. Zie de vermelding voor ScopeId voor meer informatie.
NbProvider
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_SZ - Tekenreeks
Waardebereik: _tcp
Standaardinstelling: _tcp
Beschrijving: Deze parameter wordt intern gebruikt door het onderdeel RPC. De standaardwaarde mag niet worden gewijzigd.
TransportBindName
Sleutel: Netbt\Parameters
Waardetype: REG_SZ - Tekenreeks
Waardebereik: n.v.t.
Standaardinstelling: \Device\
Beschrijving: Deze parameter wordt intern tijdens de productontwikkeling gebruikt. De standaardwaarde mag niet worden gewijzigd.
Eigenschappen

Artikel-id: 120642 - Laatst bijgewerkt: 26 okt. 2007 - Revisie: 1

Feedback