Foutbericht: Het volgende bestand kan niet worden gestart...Ntoskrnl.exe

Klik op 314477 voor een Microsoft Windows XP-versie van dit artikel.

Symptomen

Wanneer u Microsoft Windows NT probeert te starten, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Windows NT kan niet worden gestart omdat het volgende bestand ontbreekt of is beschadigd:


Winnt_root\System32\Ntoskrnl.exe


Installeer een nieuwe kopie van dit bestand.

Oorzaak

Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben:
  • De standaardwaarde in de sectie [Boot Loader] van het bestand Boot.ini ontbreekt of is ongeldig.
  • Windows NT is niet geïnstalleerd op de locatie die is aangegeven in het bestand Boot.ini.
  • In Microsoft Windows 2000 is het bestand Hal.dll mogelijk beschadigd of ontbreekt het bestand.
Opmerking Dit probleem kan ook optreden in Windows NT 4.0 en 3.5 als de systeempartitie groter is dan 7,8 gigabyte en als opstartbestanden voor het systeem zich buiten de limiet van 7,8 GB bevinden (mogelijk door toepassing van een service pack of door het defragmenteren van het station). Windows XP kent deze beperking niet. Dit is een hardwarebeperking die onafhankelijk van het besturingssysteem optreedt. Dit zou geen probleem meer moeten zijn op nieuwere computers, mits het BIOS van deze computers INT13 Extensions ondersteunen en deze functie is ingeschakeld (hetgeen de standaardinstelling is).


Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

224526 Windows NT 4.0 ondersteunt een systeempartitie van maximaal 7,8 GB

Oplossing

U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen:

Methode 1

Start het besturingssysteem op vanaf een opstartdiskette. Na het starten van het besturingssysteem bewerkt u de vermelding Default in het bestand Boot.ini en zorgt u ervoor dat de andere vermeldingen in de sectie [Operating Systems] naar de juiste mappen wijzen.

Voor meer informatie over het maken van een opstartdiskette voor Windows NT of Windows 2000 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

119467 Een opstartdiskette maken voor een NTFS- of FAT-partitie

Methode 2

Gebruik de herstelprocedure om fouten in het bestand Boot.ini te corrigeren. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  1. Start de computer met behulp van de drie diskettes van Windows NT Setup. Wanneer daarom wordt gevraagd, typt u R om de herstelprocedure te starten.
  2. Plaats de hersteldiskette in het diskettestation wanneer daarom wordt gevraagd.
  3. Wanneer daarom wordt gevraagd, schakelt u alleen de optie Opstartomgeving inspecteren in om fouten in het bestand Boot.ini te corrigeren.
  4. Voer de instructies op het scherm uit om de herstelprocedure te voltooien.

Methode 3

Als u vaststelt dat de systeempartitie groter is dan 7,8 GB, is Windows NT ingesteld op een configuratie die niet wordt ondersteund. Het station moet opnieuw worden gepartitioneerd en worden ingesteld op een grootte van minder dan 7,8 GB.

Methode 4 (Windows 2000)

U kunt een beschadigd Hal.dll-bestand herstellen door een reservekopie van het bestand op te halen uit de map %windir%\sytem32\.

Klik voor meer informatie over het herstellen van een beschadigd Hal.dll-bestand op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

237556 Problemen met de Windows 2000 HAL (Hardware Abstraction Layer) oplossen

Meer informatie

Als de standaardwaarde in de sectie [Boot Loader] van het bestand Boot.ini ontbreekt, wordt in het menu voor het laden van het besturingssysteem (boot loader) een nieuwe vermelding met de naam 'NT (default)' weergegeven en wordt deze nieuwe vermelding de standaardwaarde. De vermelding 'NT (default)' wijst naar het volgende pad voor het laden van Windows NT:multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
Als u meer informatie wilt over het bestand Boot.ini, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

102873 Boot.ini en ARC-naamgevingsconventies voor paden en het gebruik hiervan
Eigenschappen

Artikel-id: 124550 - Laatst bijgewerkt: 22 sep. 2005 - Revisie: 1

Feedback