Bestaande Windows-volumes opslaan en herstellen

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een reservekopie van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Samenvatting

Als u een van de volgende procedures moet uitvoeren, kunt u de sharenamen van de oorspronkelijke Microsoft Windows-installatie opslaan, inclusief eventuele machtigingen voor die shares:
 • Windows opnieuw installeren over een bestaande installatie (een schone installatie, geen upgrade).
 • Alle gegevensstations naar een andere server verplaatsen.
 • Windows installeren in een andere map of op een ander station van een computer waarop Windows al is geïnstalleerd.

Meer informatie

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
Ga als volgt te werk om alleen de bestaande sharenamen en de bijbehorende machtigingen in Windows op te slaan.

Opmerking Deze procedure is alleen van toepassing op NetBIOS-shares en niet op Macintosh-volumes.
 1. Start Register-editor (Regedt32.exe) op de bestaande Windows-installatie die de sharenamen en machtigingen bevat die u wilt opslaan.
 2. Ga onder de substructuur HKEY_LOCAL_MACHINE naar de volgende sleutel:
  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Shares
 3. Sla de registersleutel op of exporteer deze.
  • Klik voor Windows NT en Windows 2000 op Sleutel opslaan in het menu Register.
  • Klik voor Windows Server 2003 op Exporteren in het menu Bestand.
 4. Typ een nieuwe bestandsnaam (een extensie is niet nodig) en sla het bestand op een diskette op.
 5. Installeer Windows opnieuw.
 6. Start de Register-editor (Regedt32.exe).
 7. Ga onder de substructuur HKEY_LOCAL_MACHINE naar de volgende sleutel:
  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Shares
 8. Herstel of importeer de registersleutel.
  • Klik voor Windows NT en Windows 2000 op Herstellen in het menu Register.
  • Klik voor Windows Server 2003 op Importeren in het menu Bestand.
 9. Typ het pad en de bestandsnaam van het bestand dat u in stap 3 en 4 hebt opgeslagen.

  Waarschuwing Met deze stap overschrijft u de shares die al aanwezig zijn op de Windows-computer met de sharenamen en machtigingen in het bestand dat u herstelt. U wordt hiervoor gewaarschuwd voordat u de sleutel herstelt.
 10. Start de server opnieuw op.
Opmerking Als u na het voltooien van deze procedure tot de conclusie komt dat u de Shares-sleutel niet had moeten herstellen, start u de computer opnieuw op en drukt u op de SPATIEBALK om de laatst bekende goede configuratie te gebruiken. Nadat u de shares-sleutel hebt hersteld, kunnen de shares door netwerkclients worden gebruikt. Als u de opdracht net shares op de server uitvoert, worden de shares wel op de server weergegeven maar niet in Bestandsbeheer. Als u de herstelde shares ook bij Bestandsbeheer bekend wilt maken, moet u een nieuwe share op de server maken. Als u de server opnieuw opstart of de Server-service stopt en opnieuw start, worden alle andere shares weergegeven in Bestandsbeheer.

Als u in Windows NT 3.5 op Delen opheffen klikt in Bestandsbeheer, worden de herstelde shares grijs weergegeven.

Alleen machtigingen voor domeingebruikers worden hersteld. Als in de vorige Windows NT-installatie een lokale gebruiker is gemaakt, gaat de unieke beveiligingsidentificatie (security identifier, SID) van die gebruiker verloren. NTFS-machtigingen voor mappen en bestanden blijven ongewijzigd wanneer u de shares-sleutel opslaat en herstelt.
Eigenschappen

Artikel-id: 125996 - Laatst bijgewerkt: 15 jan. 2008 - Revisie: 1

Feedback