Het bericht 'Fout door onvoldoende geheugen' verschijnt wanneer een groot aantal programma's wordt uitgevoerd

Symptomen

Wanneer een groot aantal Windows-programma's wordt uitgevoerd, verschijnt het bericht 'Fout door onvoldoende geheugen' wanneer u probeert een nieuw programma te starten of een programma wilt gebruiken dat al wordt uitgevoerd, ook al hebt u voldoende fysiek geheugen of wisselgeheugen.

Oorzaak

Dit gedrag kan optreden als de desktop-heap in het WIN32-subsysteem is uitgeput.


Opmerking Dit probleem treedt vaker op bij Windows NT 3.5 omdat de standaardgrootte van de desktop-heap 512 kB is. Onder Windows NT 3.1 bedraagt de standaardwaarde 3072 kB. De standaardwaarde is verminderd om de prestatie te verhogen.

Oplossing

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
Als u het probleem automatisch wilt laten oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u dit probleem liever zelf oplost, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.


Opmerkingen
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.
 • Als het probleem zich nog steeds voordoet, verhoogt u de hoeveelheid geheugen voor uw computer.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?Dit probleem zelf oplossen

Verhoog de grootte van de desktop-heap om dit probleem op te lossen:
 1. Start de Register-editor (Regedt32.exe).
 2. Ga onder de substructuur HKEY_LOCAL_MACHINE naar de volgende sleutel:

  \System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems
 3. Selecteer de Windows-waarde.
 4. Kies Tekenreeks in het menu Bewerken.
 5. Verhoog de SharedSection-parameter.


  Voor Windows NT:
  SharedSection specificeert het systeem en de desktop-heaps met behulp van de volgende indeling:
  SharedSection=xxxx,yyyy
  Voeg ',256' of ',512' toe na het getal yyyy.

  Voor Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003:
  SharedSection gebruikt de volgende indeling om het systeem en de desktop-heaps te specificeren:
  SharedSection=xxxx,yyyy,zzzz
  Voor 32-bits besturingssystemen verhoogt u de waarde yyyy naar '12288';
  Verhoog de waarde zzzz naar '1024'.
  Voor 64-bits besturingssystemen verhoogt u de waarde yyyy naar '20480';
  Verhoog de waarde zzzz naar '1024'.

Meer informatie

Windows NT gebruikt een speciale geheugen-heap voor alle Windows-programma's die op de desktop worden uitgevoerd. De desktop-heap wordt gebruikt voor alle objecten (vensters, menu's, pennen, pictogrammen, enz.). Wanneer een groot aantal Windows-programma's wordt uitgevoerd, kan deze heap na verloop van tijd over onvoldoende geheugen beschikken. Wanneer er niet voldoende geheugen is om aan een toewijzingsaanvraag te voldoen, wordt door het systeem een fout teruggegeven en krijgt de gebruiker een melding dat er nog maar weinig geheugen is. Sommige programma's gaan niet correct met deze fout om en in sommige gevallen is er onvoldoende geheugen om het venster met het foutbericht weer te geven. De aangevraagde bewerking mislukt als gevolg daarvan zonder waarschuwing.


De sleutel SharedSection is een lange tekenreeks wanneer deze met de Register-editor wordt weergegeven. De standaardwaarde van dit bestand is als volgt.

%SystemRoot%\system32\csrss.exe
ObjectDirectory=\Windows
SharedSection=1024,3072,512
Windows=On
SubSystemType=Windows
ServerDll=basesrv,1
ServerDll=winsrv:GdiServerDllInitialization,4
ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3
ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2
ProfileControl=Off
MaxRequestThreads=16


De eerste SharedSection-waarde (1024) definieert de heap-grootte voor alle desktops. Dit geldt ook voor de globale ingangstabel (vensteringangen zijn uniek voor de hele computer) en gedeelde systeeminstellingen (zoals SystemMetrics). Het is onwaarschijnlijk dat u deze waarde ooit moet wijzigen.

De tweede SharedSection-waarde (3072) bestuurt de grootte van de desktop-heap die is geassocieerd met een interactief vensterstation (gebruikt voor Windows-objecten). Deze statische waarde wordt gebruikt om te voorkomen dat slecht werkende toepassingen te veel bronnen gebruiken. Omdat de desktop-heap toegewezen is aan de adresruimte van elk proces, moet deze waarde niet worden ingesteld op een willekeurig hoge waarde (omdat het de prestaties zou verminderen), maar moet deze voldoende worden verhoogd om de toepassingen te kunnen laten draaien.

De derde SharedSection-waarde (512) bestuurt de grootte van de desktop-heap voor elke desktop die is geassocieerd met een 'niet-interactief' vensterstation. Als deze waarde niet aanwezig is, is de grootte van de desktop-heap voor niet-interactieve vensterstations dezelfde als de grootte die is gespecificeerd voor interactieve vensterstations (de tweede SharedSection-waarde).
Voor meer informatie over de parameters van de SharedSection-sleutel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

184802 PRB: initialisatie van User32. dll of Kernel32. dll misluktIs het probleem opgelost?

 • Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuningsservice.
 • Wij stellen uw feedback op prijs. Als u feedback hebt of als u problemen met deze oplossing wilt rapporteren, kunt u een bericht plaatsen op het blog Het probleem voor mij oplossen of u kunt ons een e-mail sturen.
Eigenschappen

Artikel-id: 126962 - Laatst bijgewerkt: 11 sep. 2011 - Revisie: 1

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

Feedback