PC Ext: Beschrijving van opportunistisch vergrendelen in Windows NT

Samenvatting

Als Exclusive Oplock (exclusief opportunistisch vergrendelen) is ingesteld, wordt voor een bestand dat wordt geopend in een niet-exclusieve modus (deny none) een opportunistische vergrendeling voor het bestand aangevraagd door de redirector. Als het bestand niet is geopend door een ander proces, wordt deze vergrendeling ook uitgevoerd door de server, zodat de redirector exclusieve toegang heeft tot het opgegeven bestand. De redirector kan nu bewerkingen als read-ahead, write-behind en lock-caching uitvoeren, mits er geen andere processen zijn die het bestand proberen te openen.

Wanneer een ander proces probeert het bestand te openen, krijgt de oorspronkelijke eigenaar een verzoek voor Break Oplock of Break to Level II Oplock. Op dat moment moet de redirector gegevens in de cache ongeldig maken, schrijfbewerkingen en vergrendelingen wissen en de opportunistische vergrendeling (oplock) vrijgeven, of het bestand sluiten.

Bij opportunistische vergrendeling op niveau II (in het geval van Break to Level II Oplock) kunnen verschillende werkstations toestemming krijgen een bestand te lezen. Bovendien kunnen deze werkstations gelezen gegevens opslaan in de eigen cache (read-ahead). Bij deze vorm van opportunistisch vergrendelen kan een bestand op verschillende werkstations zijn geopend, op voorwaarde dat geen enkel werkstation gegevens wegschrijft naar het bestand.

Meer informatie

Een kort voorbeeld om aan te tonen hoe opportunistische vergrendeling op niveau II werkt:

  1. Op werkstation 1 wordt het bestand geopend en er wordt een oplock aangevraagd.
  2. Aangezien het bestand op geen enkel ander werkstation is geopend, wordt de oplock door de server toegewezen aan werkstation 1.
  3. Op werkstation 2 wordt het bestand geopend en er wordt een oplock aangevraagd.
  4. Aangezien werkstation 1 nog geen gegevens heeft weggeschreven naar het bestand, verstuurt de server een verzoek aan werkstation 1 om de vergrendeling om te zetten in een oplock op niveau II (Break to Level II Oplock).
  5. Werkstation 1 honoreert het verzoek door lokaal in buffers opgeslagen vergrendelingsgegevens over te brengen naar de server.
  6. Werkstation 1 geeft aan de server door dat vergrendeling op niveau II is ingeschakeld (een andere mogelijkheid is dat het bestand wordt gesloten op werkstation 1).
  7. De server reageert op het verzoek van werkstation 2 door aan te geven dat het bestand met een oplock op niveau II mag worden geopend. Het bestand kan op hetzelfde niveau worden geopend door andere werkstations.
  8. Werkstation 2 (of een ander werkstation waarop het bestand is geopend) verstuurt een SMB met een schrijfverzoek. De server stuurt de schrijfrespons terug.
  9. De server verzoekt alle werkstations waarop het bestand is geopend, de vergrendeling om te zetten van Break in None, hetgeen betekent dat geen enkel werkstation nog een oplock voor het bestand mag hebben. Aangezien in de cache van de werkstations op dit moment geen schrijfbewerkingen of vergrendelingsgegevens zijn opgeslagen, hoeven ze niet te reageren op het break-to-none verzoek. Wel moeten alle read-ahead gegevens in de lokale cache ongeldig worden gemaakt.
Met de volgende registervermeldingen kunnen oplocks worden in- of uitgeschakeld voor Windows NT Workstation of Server. Het is mogelijk dat deze vermeldingen niet standaard aanwezig zijn in het register. U kunt het register openen door het bestand Regedt32.exe uit te voeren via het menu Bestand of via de optie Uitvoeren in Programmabeheer of Bestandsbeheer.

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan tot ernstige problemen leiden. Het is zelfs mogelijk dat u Windows NT als gevolg van deze problemen opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van dit hulpprogramma is dan ook voor uw eigen risico.

Vermeldingen voor de Workstation-service


\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
\Services\LanmanWorkstation\Parameters

UseOpportunisticLocking REG_DWORD 0 or 1
Default: 1 (true)
Deze vermelding geeft aan of de redirector opportunistisch vergrendelen (oplock) moet gebruiken om de systeemprestaties te verbeteren. Deze parameter mag u alleen uitschakelen bij het opsporen van problemen.

Vermeldingen voor de Server-service


\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
\Services\LanmanServer\Parameters

EnableOplocks REG_DWORD 0 or 1
Default: 1 (true)
Deze vermelding geeft aan of op de server is ingesteld of clients oplocks mogen gebruiken voor bestanden. Het gebruik van oplocks betekent een aanzienlijke prestatieverbetering, maar kan in sommige netwerken, met name WAN's, leiden tot het verlies van gegevens in de cache.

MinLinkThroughput REG_DWORD 0 tot oneindig aantal bytes per seconde
Standaardinstelling: 0
Deze instelling bepaalt de minimale doorvoer van de verbinding voordat vergrendelingen van onbewerkte gegevens en opportunistische vergrendelingen voor deze verbinding worden uitgeschakeld door de server.

MaxLinkDelay REG_DWORD 0 tot 100.000 seconden
Standaardinstelling: 60
Deze instelling bepaalt de maximumtijd die is toegestaan voor vertraging op een verbinding. Als vertragingen langer duren dan de opgegeven waarde, worden vergrendelingen van onbewerkte I/O-gegevens en opportunistische vergrendelingen uitgeschakeld voor deze verbinding.

OplockBreakWait REG_DWORD 10 tot 180 seconden
Standaardinstelling: 35
Deze instelling bepaalt de tijd die de server wacht op de reactie van een client op een verzoek tot het vrijgeven van een oplock. Lagere waarden zorgen ervoor dat vastgelopen clients sneller worden geregistreerd, maar kunnen ertoe leiden dat gegevens in het cachegeheugen verloren gaan.

Eigenschappen

Artikel-id: 129202 - Laatst bijgewerkt: 3 feb. 2004 - Revisie: 1

Feedback