De oorspronkelijke gecomprimeerde Windows-bestanden uitpakken

Disclaimer voor KB-inhoud ingetrokken

Dit artikel gaat over producten waarvoor Microsoft niet langer ondersteuning biedt. Daarom wordt dit artikel aangeboden 'as is' en wordt het niet langer bijgewerkt.

Samenvatting

Windows 95 en Windows 98 zijn verkrijgbaar op cd-rom en op diskettes. Zowel de cd-rom als de diskettes bevatten gecomprimeerde cabinetbestanden. Windows Millennium Edition (ME) is verkrijgbaar op cd-rom. Deze cd-rom bevat gecomprimeerde cabinetbestanden. Een aantal van deze gecomprimeerde cabinetbestanden wordt automatisch in de map C:\Windows\Options\Install geïnstalleerd. Internet Explorer 4.0 en latere versies zijn te verkrijgen op cd-rom en te downloaden via het web. Ook dit programma bevat gecomprimeerde cabinetbestanden. Deze cabinetbestanden bevatten de eigenlijke Windows- of Internet Explorer-bestanden. U kunt Windows- of Internet Explorer-bestanden met het hulpprogramma Extract decomprimeren vanaf het oorspronkelijke medium. U kunt hiervoor ook het nieuwe hulpprogramma Controle systeembestanden van Windows 98 gebruiken, of het hulpprogramma Extract voor de bewerking van opdrachtregels. In dit artikel wordt beschreven hoe u afzonderlijke bestanden kunt uitpakken uit gecomprimeerde cabinetbestanden. Dit artikel bevat de volgende secties:
 • De locatie van cabinetbestanden
 • Windows-bestanden uitpakken uit een onbekend cabinetbestand
 • Windows-bestanden zoeken
 • Windows-bestanden uitpakken uit een bekend cabinetbestand
 • De inhoud van cabinetbestanden weergeven
 • Cabinetbestanden naar een vaste schijf kopiëren
 • Andere schakelopties
De volgende secties zijn alleen van toepassing op Windows 98 en/of Windows Millennium Edition (ME):

 • Het hulpprogramma Controle systeembestanden (alleen van toepassing op Windows 98)
 • Een cd-rom benaderen en bestanden uitpakken met behulp van een opstartdiskette voor Windows 98 of Windows Me
 • Bestanden uitpakken met het hulpprogramma Ext.exe
 • Een beveiligd bestand uitpakken en vervangen in Windows Me
De volgende sectie is alleen van toepassing op Internet Explorer 4.x en 5:
 • Afzonderlijke bestanden van Internet Explorer 4.x of 5 uitpakken


  OPMERKING: in Internet Explorer 4.0 en latere versies en in Windows 98 wordt een nieuw compressie-algoritme gebruikt voor gecomprimeerde cabinetbestanden. U kunt geen cabinetbestanden van Windows 98 of bestanden van Internet Explorer 4.x of 5 uitpakken met de versie van Extract.exe die bij Windows 95 wordt geleverd. U moet hiervoor de versie van Extract.exe gebruiken die bij Internet Explorer 4.x of 5, bij Windows 98 of bij Windows ME wordt geleverd. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie:
  171241 Cannot Manually Extract Files from Cabinet Files

Meer informatie

Als u het programma Extract wilt gebruiken in Windows 95, moet u het bestand Extract.exe eerst vanaf diskette 1 kopiëren naar de hoofdmap van station C. Als u Windows 98 gebruikt en al een opstartdiskette voor Windows 98 hebt gemaakt, kunt u deze stap overslaan. Zie de sectie 'Een cd-rom benaderen en bestanden uitpakken met behulp van een opstartdiskette voor Windows 98 of Windows ME' verderop in dit artikel voor meer informatie over het maken van een opstartdiskette. Als u het bestand Extract.exe vanaf diskette 1 wilt kopiëren naar de hoofdmap van station C, typt u de volgende opdracht achter de MS-DOS-prompt:

copy <sdrive>:\extract.exe <hdrive>:\

waarbij <sdrive> staat voor het station met de cd-rom of diskette van Windows 95 en waarbij <hdrive> staat voor de vaste schijf.


Voorbeeld:

copy a:\extract.exe c:\

Het hulpprogramma Extract heeft alleen een opdrachtregelinterface (er is geen grafische gebruikersinterface (GUI) beschikbaar). Aangezien het in Windows niet mogelijk is actieve bestanden te verwijderen of te overschrijven, moet u de computer mogelijk eerst opnieuw opstarten in de modus Alleen MS-DOS-prompt om het programma Extract te kunnen gebruiken. Het is mogelijk dat het foutbericht 'Toegang geweigerd' verschijnt wanneer u een bestand probeert te verwijderen voordat u het programma Extract gebruikt of wanneer u een bestand probeert te overschrijven met het programma Extract. In dat geval gaat u als volgt te werk om de computer opnieuw op te starten in de modus Alleen MS-DOS-prompt:

 1. Klik op Start en klik vervolgens op Afsluiten.
 2. Klik op Opnieuw opstarten of op De computer opnieuw opstarten en klik vervolgens op OK of op Ja.
 3. Als u Windows 95 gebruikt, drukt u op F8 zodra het bericht 'Bezig met starten van Windows 95' verschijnt. Selecteer vervolgens Alleen MS-DOS-prompt. Als u Windows 98 gebruikt, houdt u tijdens het opnieuw opstarten CTRL ingedrukt totdat het opstartmenu van Windows 98 verschijnt. Selecteer vervolgens Alleen MS-DOS-prompt.

OPMERKING: als u Windows-bestanden wilt uitpakken vanaf cd-rom, moet u eerst het cd-rom-station activeren vanaf de MS-DOS-prompt. Hiertoe typt u bijvoorbeeld de volgende opdrachtregels (druk na elke regel op ENTER):


cd <station:>

dir


waarbij <station> staat voor de stationsaanduiding van het cd-rom-station.


Als het foutbericht verschijnt dat de stationsaanduiding ongeldig is, biedt uw computer mogelijk geen real-modus-ondersteuning voor het cd-rom-station. Als u meer informatie wenst over real-modus-ondersteuning voor het cd-rom-station, klikt u op het onderstaande artikelnummer om het desbetreffende artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
135174 Cannot Access CD-ROM Drive from MS-DOS Mode or Command Prompt

De locatie van cabinetbestanden

Vanaf de vaste schijf:


Bij Windows ME kunt u de cabinetbestanden vanaf de vaste schijf benaderen. Dit is niet mogelijk bij andere versies van Windows. De gecomprimeerde cabinetbestanden van Windows ME worden tijdens Setup in de map C:\Windows\Options\Install geïnstalleerd.


Vanaf cd-rom:


Als u Windows-bestanden uitpakt vanaf cd-rom, bevinden alle cabinetbestanden zich in de map Win95 of Win98. Als u bijvoorbeeld een Windows 95-bestand wilt uitpakken uit het bestand Win95_02.cab en het cd-rom-station D is, gebruikt u de volgende <cabinet>-parameter voor de opdracht EXTRACT:
d:\win95\win95_02.cab
Als u bestanden van Internet Explorer 4 of latere versies uitpakt, bevinden de cabinetbestanden zich op de cd-rom van Internet Explorer (de exacte locatie varieert). De cabinetbestanden kunnen ook op de vaste schijf zijn opgeslagen in de map Internet Explorer 4.01 SP2 Setup (Internet Explorer 4.01 SP2) of in de map Windows Update Setup Files (Internet Explorer 5). Het is mogelijk dat bepaalde cabinetbestanden van Internet Explorer niet aanwezig zijn op de vaste schijf. Dit is afhankelijk van de download- of installatieopties die u hebt geselecteerd.


Vanaf diskettes:


Als u Windows 95-bestanden uitpakt vanaf diskettes, raadpleegt u de volgende tabel om na te gaan op welke diskette het gewenste cabinetbestand is opgeslagen:


Cabinetbestand Diskette
---------------------------
Mini.cab Diskette 1
Precopy1.cab Diskette 1
Precopy2.cab Diskette 2
Win95_nn.cab Diskette nn

Als u bijvoorbeeld een bestand uit het cabinetbestand Win95_10.cab wilt uitpakken vanaf een diskette in station A, plaatst u diskette 10 in station A en gebruikt u de volgende <cabinet>-parameter bij de opdracht EXTRACT:

a:\win95_10.cab

Windows-bestanden uitpakken uit een onbekend cabinetbestand

Eén bestand uitpakken:


Als u niet weet in welk cabinetbestand het gewenste Windows-bestand is opgeslagen, gebruikt u de volgende opdracht om alle cabinetbestanden in oplopende volgorde te doorzoeken en om het bestand uit te pakken zodra dit is gevonden:

extract /a <cabinet> <bestandsnaam> /l <doel>

Als u bijvoorbeeld het bestand Unidrv.dll vanaf diskettes in station A wilt uitpakken naar de map Windows\System op station C, typt u de volgende opdracht:

extract /a a:\win95_02.cab unidrv.dll /l c:\windows\system

De schakeloptie /a zorgt ervoor dat het programma Extract alle cabinetbestanden doorzoekt, te beginnen met het eerste cabinetbestand dat op de opdrachtregel wordt vermeld (in het bovenstaande voorbeeld is dat Win95_02.cab). Plaats de diskette met het eerstvermelde cabinetbestand in het diskettestation. Als er aanvullende diskettes vereist zijn, wordt u gevraagd deze in het diskettestation te plaatsen. Als u een bestand wilt uitpakken vanaf cd-rom, wijzigt u de parameter <cabinet>, zodat deze verwijst naar de werkelijke locatie van de cabinetbestanden.


OPMERKING: in Windows 98 moet u het bestand Base4.cab gebruiken in opdrachtregels met de parameter /a.


Als het programma Extract het opgegeven Windows 95-bestand niet kan vinden in de cabinetbestanden, bevindt het bestand zich mogelijk in het cabinetbestand Mini.cab, Precopy1.cab of Precopy2.cab. Gebruik de volgende twee opdrachten om deze cabinetbestanden te doorzoeken:

 • extract /a a:\precopy1.cab <bestandsnaam> /l <doel>
 • extract a:\mini.cab <bestandsnaam> /l <doel>
OPMERKING: met de eerste opdracht doorzoekt u de cabinetbestanden Precopy1.cab en Precopy2.cab. Met de tweede opdracht doorzoekt u het cabinetbestand Mini.cab. Als u een bestand wilt uitpakken vanaf cd-rom, wijzigt u de parameter <cabinet> in deze opdrachten.


Meerdere bestanden uitpakken:


Als u meerdere bestanden wilt uitpakken, is de syntaxis nagenoeg hetzelfde als bij het uitpakken van één bestand. Het enige verschil is dat u een jokerteken moet opgeven voor de parameter <bestandsnaam>. Als u bijvoorbeeld alle Windows 95-bestanden met de extensie .txt wilt uitpakken vanaf diskettes in station A naar de map Windows op station C, typt u de volgende opdracht:

extract /a a:\win95_02.cab *.txt /l c:\windows

Als u een bestand wilt uitpakken vanaf cd-rom, wijzigt u de parameter <cabinet> in deze opdracht.

Windows-bestanden zoeken

Eén bestand zoeken:


U kunt met het hulpprogramma Extract nagaan in welk cabinetbestand een bepaald Windows-bestand is opgeslagen. Als u de volgende syntaxis gebruikt, worden de cabinetbestanden doorzocht, maar wordt het bestand niet uitgepakt zodra dit is gevonden:

extract /a /d <cabinet> <bestandsnaam>

Als u bijvoorbeeld het Windows 95-bestand Unidrv.dll wilt zoeken op diskettes in station A, waarbij het cabinetbestand Win95_02.cab als eerste moet worden doorzocht, typt u de volgende opdracht:

extract /a /d a:\win95_02.cab unidrv.dll

Meerdere bestanden zoeken:


Als u meerdere bestanden wilt zoeken, is de syntaxis nagenoeg hetzelfde als bij het zoeken naar één bestand. Het enige verschil is dat u een jokerteken moet opgeven voor de parameter <bestandsnaam>. Als u bijvoorbeeld alle Windows 95-bestanden met de extensie .txt wilt zoeken op diskettes in station A, typt u de volgende opdracht:

extract /a /d a:\win95_02.cab *.txt

Windows-bestanden uitpakken uit een bekend cabinetbestand

Eén bestand uitpakken:


Als u weet in welk cabinetbestand het gewenste bestand is opgeslagen, gebruikt u de volgende syntaxis om het bestand uit te pakken:

extract <cabinet> <bestandsnaam> /l <doel>

Als u bijvoorbeeld het Windows 95-bestand Unidrv.dll uit het cabinetbestand Win95_10.cab wilt uitpakken vanaf een diskette in station A naar de map Windows\System op station C, typt u de volgende opdracht:

extract a:\win95_10.cab unidrv.dll /l c:\windows\system

Meerdere bestanden uitpakken:


Als u meerdere bestanden wilt uitpakken uit een cabinetbestand, is de syntaxis nagenoeg hetzelfde als bij het uitpakken van één bestand. Het enige verschil is dat u een jokerteken moet opgeven voor de parameter <bestandsnaam>. Als u bijvoorbeeld alle Windows 95-bestanden met de extensie .txt uit het cabinetbestand Win95_06.cab vanaf een diskette in station A wilt uitpakken naar de map Windows op station C, typt u de volgende opdracht:

extract a:\win95_06.cab *.txt /l c:\windows\system

De inhoud van cabinetbestanden weergeven

U kunt met het hulpprogramma Extract de inhoud van cabinetbestanden weergeven zonder bestanden uit te pakken. Als u de inhoud van een cabinetbestand wilt weergeven, gebruikt u de volgende syntaxis:

extract /d <cabinet>

Als u de inhoud van alle cabinetbestanden in een cabinetketen wilt weergeven, te beginnen met het opgegeven cabinetbestand, gebruikt u de volgende syntaxis:

extract /a /d <cabinet>

Als u bijvoorbeeld de inhoud wilt weergeven van alle Windows 95-cabinetbestanden op diskettes in station A, te beginnen bij het bestand Win95_02.cab, typt u de volgende opdracht:

extract /a /d a:\win95_02.cab

OPMERKING: de schakeloptie /a zorgt ervoor dat de inhoud van alle cabinetbestanden in de cabinetketen wordt weergegeven, te beginnen met het eerstvermelde cabinetbestand.

Cabinetbestanden naar een vaste schijf kopiëren

Met de hulpprogramma's van Windows 95 kunt u geen kopieën maken van de oorspronkelijke Windows 95-diskettes. Met het hulpprogramma Extract kunt u echter wel cabinetbestanden vanaf cd-rom of diskette naar de vaste schijf kopiëren. Hiertoe gebruikt u de volgende syntaxis:

extract /c <cabinet> <doel>

Als u bijvoorbeeld het bestand Win95_02.cab vanaf een diskette in station A wilt kopiëren naar de map Windows op station C, typt u de volgende opdracht:

extract /c a:\win95_02.cab c:\windows

OPMERKING: de schakelopties /a en /c kunnen niet gecombineerd worden gebruikt. Het is dan ook niet mogelijk om alle cabinetbestanden met één opdracht te kopiëren.

Andere schakelopties

 • De schakeloptie /y zorgt ervoor dat er niet wordt gevraagd of u bestaande bestanden wilt overschrijven. Als u deze schakeloptie gebruikt en een bestand uitpakt dat dezelfde naam heeft als een bestaand bestand in de doelmap, wordt dit bestaande bestand automatisch overschreven.


  Als u bijvoorbeeld het bestand Unidrv.dll uit het cabinetbestand Win95_02.cab vanaf een diskette in station A wilt uitpakken naar de map Windows\System op station C en het bestaande bestand Unidrv.dll in deze map automatisch wilt laten overschrijven, typt u de volgende opdracht:
  extract /y /a a:\win95_02.cab unidrv.dll /l c:\windows\system
 • De schakeloptie /e wordt gebruikt ter vervanging van de jokertekens '*.*' bij het uitpakken van of zoeken naar meerdere bestanden. Als u bijvoorbeeld alle bestanden uit het cabinetbestand Win95_06.cab vanaf een diskette in station A wilt uitpakken naar de map Windows op station C, typt u een van de volgende twee opdrachten:


  1. extract /e a:\win95_06.cab /l c:\windows
  2. extract a:\win95_06.cab *.* /l c:\windows
Als u alle beschikbare schakelopties voor het programma Extract wilt bekijken, typt u 'extract' (zonder de aanhalingstekens) bij de MS-DOS-prompt.

Het hulpprogramma Controle systeembestanden

Bij Windows 98 wordt het hulpprogramma Controle systeembestanden meegeleverd. Met dit hulpprogramma kunt u de integriteit van systeembestanden controleren, beschadigde systeembestanden herstellen en gecomprimeerde systeembestanden uitpakken vanaf de cd-rom van Windows 98. OPMERKING: Als u met Controle systeembestanden een gecomprimeerd systeembestand wilt uitpakken vanaf de cd-rom van Windows 98, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik vervolgens op Systeeminfo.
 2. Klik op Controle systeembestanden in het menu Extra.
 3. Klik op 'Eén bestand van de Setup-diskette uitpakken', typ de naam van het bestand dat u wilt uitpakken in het vak 'Geef op welk systeembestand u wilt terugzetten' en klik vervolgens op Start.
 4. Geef in het vak Terugzetten vanuit het pad op naar de map Win98 op de cd-rom van Windows 98, geef zo nodig de doelmap op in het vak Bestand opslaan in en klik vervolgens op OK.
 5. Klik op OK, klik nogmaals op OK en klik op Ja zodra er wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten.
OPMERKING: als u geen broncabinetbestand (.cab) opgeeft in het vak Terugzetten vanuit, wordt eerst de opgegeven map (dus niet een cabinetbestand) doorzocht op het bestand dat u wilt uitpakken. Vervolgens worden alle cabinetbestanden in de opgegeven map doorzocht op basis van de mapvolgorde van MS-DOS. Het bestandsexemplaar dat als eerste wordt aangetroffen, wordt uitgepakt. Als u wilt weten in welke volgorde cabinetbestanden worden doorzocht, typt u 'dir' (zonder de aanhalingstekens) bij de MS-DOS-prompt in de opgegeven map.

Een cd-rom benaderen en bestanden uitpakken met behulp van een opstartdiskette voor Windows 98 of Windows Me

Tijdens de installatie van Windows 98 en van Windows ME wordt gevraagd of u een opstartdiskette wilt maken. Deze opstartdiskette bevat een ondersteuningsfunctie voor cd-rom-stations. Deze functie kan handig zijn als u een bestand wilt uitpakken vanaf de cd-rom van Windows 98, maar het hulpprogramma Controle systeembestanden niet kunt gebruiken (bijvoorbeeld als de computer niet correct wordt opgestart).


OPMERKING: de opstartdiskette voor Windows 98 biedt ondersteuning voor de meeste typen cd-rom-stations, waaronder IDE- en SCSI-cd-rom-stations. Het is echter mogelijk dat uw specifieke cd-rom-station niet wordt ondersteund.


Met een opstartdiskette voor Windows 98 kunt u de taken uitvoeren die in de volgende secties van dit artikel worden beschreven. Als u nog geen opstartdiskette hebt, kunt u er alsnog een maken op een voor u toegankelijke Windows 98-computer. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Software.
 2. Klik op het tabblad Opstartdiskette, klik op Diskette maken en volg de instructies op het scherm.
De computer starten met cd-rom-ondersteuning en vervolgens bestanden uitpakken:


Als u de computer wilt starten met cd-rom-ondersteuning en vervolgens bestanden wilt uitpakken, gaat u als volgt te werk:

 1. Plaats de opstartdiskette voor Windows 98 of voor Windows ME in station A en start de computer vervolgens opnieuw op.
 2. Zodra het opstartmenu van Microsoft Windows 98 of Windows ME wordt weergegeven, kiest u Computer opstarten met cd-rom-ondersteuning.
 3. Plaats de cd-rom van Windows 98 of van Windows ME in het cd-rom-station. OPMERKING: bij Windows ME worden de cabinetbestanden standaard in de map \Windows\Options\Install geïnstalleerd. Als deze bestanden al op uw computer aanwezig zijn, hebt u de cd-rom van Windows ME niet nodig. U kunt de benodigde bestanden dan uitpakken vanuit de map \Windows\Options\Install.
 4. Als u bestanden wilt uitpakken vanaf de MS-DOS-prompt, raadpleegt u de procedures die eerder in dit artikel werden beschreven. U kunt ook het hulpprogramma Extract voor de bewerking van opdrachtregels gebruiken. Als u dit hulpprogramma wilt gebruiken, typt u 'ext' (zonder de aanhalingstekens) achter de MS-DOS-prompt. Volg daarna de instructies op het scherm.

Bestanden uitpakken met het hulpprogramma Ext.exe

Het hulpprogramma Ext.exe maakt een opdrachtregel voor het programma Extract.exe. Dit hulpprogramma bevindt zich op de opstartdiskette voor Windows 98 of Windows ME.


Als u een bestand wilt uitpakken uit een .cab-bestand, voert u het programma Ext.exe uit vanaf de opstartdiskette voor Windows 98 of Windows ME. Volg daarna de instructies op het scherm om het gewenste bestand uit te pakken.

Beveiligde bestanden uitpakken in Windows Me

Voor het uitpakken van beveiligde bestanden wordt een speciale procedure gebruikt. Dit komt doordat Windows ME de functie Systeembestandsbeveiliging bevat. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over het uitpakken van beveiligde bestanden in Windows ME.

265371 How to Extract and Replace a Protected File in Windows Me

Afzonderlijke bestanden van Internet Explorer 4.0 of 4.01 uitpakken

Internet Explorer 4.0- en 4.01-bestanden zijn opgeslagen in cabinetbestanden die op hun beurt ook weer zijn opgeslagen in cabinetbestanden. Afzonderlijke bestanden zijn opgeslagen in de cabinetbestanden Ie4_1.cab tot en met Ie4_5.cab (voor Windows 95) en in de cabinetbestanden Ie4nt_1.cab tot en met Ie4nt_5.cab (voor Windows NT). De cabinetbestanden Ie4_1.cab tot en met Ie4_5.cab (en de cabinetbestanden Ie4nt_1.cab tot en met Ie4nt_5.cab) zijn weer opgeslagen in de cabinetbestanden Ie4_s1.cab tot en met Ie4_s5.cab (en in de cabinetbestanden Ie4nt_s1.cab tot en met Ie4nt_s5.cab). Als u afzonderlijke bestanden wilt uitpakken, moet u eerst het cabinetbestand Ie4_<n>.cab (of Ie4nt_<n>.cab) uitpakken. Hiertoe typt u de volgende opdracht bij de MS-DOS-prompt en drukt u vervolgens op ENTER:

extract ie4_s<n>.cab /e

waarbij <n> staat voor het nummer van het cabinetbestand dat u wilt uitpakken.


Als u afzonderlijke Internet Explorer 4.0- of 4.01-bestanden wilt uitpakken, volgt u de bijbehorende Windows 95-procedure die eerder in dit artikel werd beschreven voor de .cab-bestanden uit Ie4_<n>.cab.


Eigenschappen

Artikel-id: 129605 - Laatst bijgewerkt: 31 okt. 2007 - Revisie: 1

Feedback