Foutbericht: Kan een apparaatbestand niet vinden...BELANGRIJK: dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Zie het Help-onderwerp 'Het register herstellen' in Regedit.exe of 'Een registersleutel herstellen' in Regedt32.exe voor meer informatie.

Symptomen

Bij het starten van Windows kan het volgende foutbericht worden weergegeven:


Kan een apparaatbestand niet vinden. Dit bestand is mogelijk vereist om Windows of een Windows-toepassing uit te voeren.


Het Register van Windows of het bestand SYSTEM.INI verwijst naar dit apparaatbestand, maar het bestaat niet meer.


Als u dit bestand bewust hebt verwijderd, moet u ook de bijbehorende toepassing verwijderen. Gebruik daarvoor het Uninstall- of Setup-programma van de toepassing.


Als u de bij het apparaatbestand behorende toepassing wilt blijven gebruiken, moet u de toepassing opnieuw installeren. Het ontbrekende bestand wordt dan vervangen.

<bestandsnaam>.vxd

OPMERKING: mogelijk wordt het betreffende bestand niet genoemd.

Oorzaak

Dit foutbericht kan om de volgende redenen optreden:

 • Een virtueel apparaatstuurprogramma (VxD) van Windows waarnaar wordt verwezen in het bestand System.ini of het register, ontbreekt of is beschadigd.
 • Een van de StaticVxD-waarden in het register bevat ongeldige gegevens. De waarde is bijvoorbeeld leeg of bevat uitsluitend spaties. In dit geval wordt het ontbrekende apparaatstuurprogramma niet genoemd in het foutbericht.

Oplossing

WAARSCHUWING: een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.


Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt.


U kunt dit probleem oplossen door de onderstaande stappen uit te voeren totdat de fout niet meer optreedt:

 1. Als u onlangs een programma of een onderdeel hebt verwijderd, installeert u dit opnieuw en voert u het hulpprogramma Uninstall uit als dit voor het programma of onderdeel beschikbaar is. Als geen hulpprogramma Uninstall voor het programma of onderdeel beschikbaar is, vraagt u de fabrikant naar instructies voor het verwijderen van de installatie.
 2. Als het ontbrekende apparaatstuurprogramma de extensie .386 heeft, schakelt u in het bestand System.ini de regel uit die naar het apparaatstuurprogramma verwijst. Dit doet u door een puntkomma (;) aan het begin van de regel te plaatsen. Als bijvoorbeeld met de volgende regel naar het ontbrekende apparaatstuurprogramma wordt verwezen:

   device=Voorbld.386 
  wijzigt u deze regel als volgt:

   ;device=Voorbld.386 
 3. Als het ontbrekende apparaatstuurprogramma de extensie .vxd heeft, is het stuurprogramma ontworpen voor gebruik in Windows 95 of Windows 98 en wordt ernaar verwezen in het register. In de meeste gevallen wordt een programma of onderdeel dat ontworpen is voor gebruik in Windows 95 of Windows 98, ook vermeld in het hulpprogramma Software in het Configuratiescherm. Het probleem kan doorgaans worden opgelost door de instructies in stap 1 uit te voeren.

  Voor Windows 98:

  Als het foutbericht nog steeds verschijnt nadat u de instructies in stap 1 hebt uitgevoerd of als deze instructies niet van toepassing zijn, gebruikt u Controle systeembestanden om het ontbrekende bestand uit te pakken vanaf de cd-rom van Windows 98. Hiertoe gaat u als volgt te werk:


  1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Systeeminfo.
  2. Klik op Controle systeembestanden in het menu Extra.
  3. Klik op 'Eén bestand van de Setup-diskette uitpakken', typ de naam van het bestand dat u wilt uitpakken in het vak 'Geef op welk systeembestand u wilt terugzetten' en klik vervolgens op Start.
  4. Geef in het vak Terugzetten vanuit het pad op naar de map Win98 op de cd-rom van Windows 98. Geef zo nodig de doelmap op in het vak Bestand opslaan in en klik vervolgens op OK.
  5. Klik op OK, klik nogmaals op OK en klik op Ja zodra er wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten.

  Voor Windows 95:

  Gebruik de volgende syntaxis om een bestand uit te pakken uit een bekend cabinetbestand:
  extract <cabinet> <bestandsnaam> /l <doelmap>
  Als u bijvoorbeeld het Windows 95-bestand Unidrv.dll uit het cabinetbestand Win95_10.cab wilt uitpakken vanaf een diskette in station A naar de map Windows\System op station C, typt u de volgende opdracht:
  extract a:\win95_10.cab unidrv.dll /l c:\windows\system
  In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie over het uitpakken van bestanden:
  ARTIKEL-ID:
  129605
  TITEL: De oorspronkelijke gecomprimeerde Windows-bestanden uitpakken
 4. Als geen specifiek apparaatstuurprogramma wordt genoemd in het foutbericht, is waarschijnlijk een van de StaticVxD-waarden in het register leeg of bevat deze alleen spaties. De StaticVxD-waarden bevinden zich in de onderliggende sleutels van de volgende registersleutel:


  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD

  Gebruik Register-editor om lege of met spaties gevulde StaticVxD-waarden in het register op te sporen en te verwijderen.

Meer informatie

Wanneer Windows wordt gestart, worden het bestand System.ini en het register gelezen om een lijst op te halen met apparaatstuurprogramma's die geladen moeten worden. Wanneer Windows een bepaald virtueel apparaatstuurprogramma dat geladen moet worden, niet kan vinden, wordt een foutbericht gegenereerd.


Virtuele apparaatstuurprogramma's zijn bestanden die voor verschillende programma's vereist zijn om met de hardware van de computer te kunnen communiceren.


De volgende voorbeeldregistersleutel bevat een StaticVxD-waarde:


HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\COMBUFF

De gegevens voor deze StaticVxD-waarde worden gevormd door '*COMBUFF' (zonder de aanhalingstekens; deze worden weergegeven in Register-editor maar maken geen deel uit van de VxD-naam). Het sterretje (*) dat aan de VxD-naam voorafgaat, geeft aan dat de VxD intern tot het bestand Vmm32.vxd behoort. Als de VxD waarnaar de StaticVxD-waarde verwijst, niet intern aan het bestand Vmm32.vxd behoort, wordt de naam niet door een sterretje voorafgegaan en heeft de VxD doorgaans de extensie .vxd.


Eigenschappen

Artikel-id: 132008 - Laatst bijgewerkt: 15 dec. 2004 - Revisie: 1

Feedback