Conflict van apparaat voor probleemoplossing met Apparaatbeheer

Samenvatting

In dit artikel worden de stappen beschreven die u kunt uitvoeren om met Apparaatbeheer problemen in de hardwareconfiguratie op te lossen. U kunt Apparaatbeheer gebruiken om apparaten die softwarematig worden geconfigureerd, te controleren en aan te passen. Als het apparaat jumperpinnen en instelschakelaars heeft, moet u het apparaat handmatig configureren.

Meer informatie

Apparaatbeheer starten:

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Systeem en open het tabblad Apparaatbeheer.

Probleemoplossingen

 • Als er een probleem is met een apparaat, wordt dit weergegeven in de hardwarestructuur onder Computer. Bovendien wordt bij het apparaat dat problemen veroorzaakt, een symbool weergegeven waarmee het type probleem wordt aangeduid:
  • Een zwart uitroepteken op een geel veld geeft aan dat er een probleem is met het apparaat. Een apparaat dat problemen veroorzaakt, kan wel gewoon functioneren.
  • Er wordt een probleemcode voor het apparaat weergegeven waarmee het probleem wordt uitgelegd.
  • Een rode 'x' geeft aan dat het apparaat is uitgeschakeld. Een uitgeschakeld apparaat is een apparaat dat fysiek in de computer aanwezig is en bronnen verbruikt, maar waarvoor geen protected-modus stuurprogramma is geladen.
  • Een blauwe 'i' op een witte achtergrond op een apparaatbron bij de computereigenschappen geeft aan dat de functie Automatische instellingen gebruiken niet is ingeschakeld voor het apparaat en de bron handmatig is geselecteerd. Dit geeft geen probleem aan, noch duidt het erop dat het apparaat is uitgeschakeld.
  • Een groen vraagteken '?' in Apparaatbeheer betekent dat een compatibel stuurprogramma voor het apparaat is geïnstalleerd en duidt erop dat mogelijk niet alle functies beschikbaar zijn. Dit geldt alleen voor Windows Millennium Edition (ME).
  Opmerking Sommige geluidskaarten en videoadapters rapporteren niet alle bronnen die zij gebruiken aan Windows. Dit kan de reden zijn dat Apparaatbeheer slechts één conflicterend apparaat weergeeft, of dat geen conflicten worden weergegeven. U kunt dit controleren door de geluidskaart uit te schakelen of door het standaard VGA-videostuurprogramma te gebruiken om te testen of het probleem hierdoor wordt opgelost. Dit is een bekend probleem met S3-videoadapters en 16-bits Sound Blaster-geluidskaarten of geluidskaarten die Sound Blaster-emulatie gebruiken voor compatibiliteit met Sound Blaster.

 • Wanneer u in Apparaatbeheer een apparaat selecteert en op de knop Eigenschappen klikt, wordt een eigenschappenvenster geopend. Dit eigenschappenvenster bevat een tabblad Algemeen.


  Opmerking Sommige apparaten hebben naast het tabblad Algemeen nog andere tabbladen. Niet alle eigenschappenvensters hebben dezelfde tabbladen. Sommige apparaten hebben een tabblad Bron, Stuurprogramma en Instellingen of een combinatie hiervan.


  Boven in het eigenschappenvenster wordt een beschrijving van het apparaat gegeven. Wanneer u op het tabblad Bron klikt, wordt in het venster in het midden van het tabblad aangegeven welke typen bronnen er beschikbaar zijn voor het geselecteerde apparaat.


  De lijst onder in het venster bevat een lijst met conflicterende apparaten. In deze lijst worden conflicten weergegeven met een foutcode.
 • Let op het selectievakje Automatische instellingen gebruiken. Als Windows het apparaat naar behoren waarneemt, is dit selectievakje ingeschakeld en werkt het apparaat correct. Als de broninstellingen echter gebaseerd zijn op Basisconfiguratie <x> (waarbij <x> een getal van 0 tot 9 is), is het wellicht nodig om de configuratie te wijzigen door een andere basisconfiguratie in de lijst te selecteren. Als de gewenste configuratie voor het apparaat niet in de lijst met basisconfiguraties staat, kunt u mogelijk op Instellingen wijzigen klikken om de bronwaarden handmatig aan te passen. U kunt bijvoorbeeld de instelling Invoer/uitvoerbereik wijzigen:


  1. Schakel het selectievakje Automatische instellingen gebruiken uit.
  2. Klik op Instelling wijzigen.
  3. Klik op het juiste I/O-bereik voor het apparaat.

Opmerkingen

 • Als u op Deze computer en vervolgens op Eigenschappen klikt, wordt een eigenschappenvenster geopend met de tabbladen Bronnen weergeven en Bronnen reserveren.


  Op het tabblad Bronnen reserveren kunt u aangeven dat een bron niet wordt gebruikt door Windows.  Op het tabblad Bronnen weergeven worden de bronnen weergegeven die zijn toegewezen door Windows of zijn overgenomen uit de Plug en Play-BIOS of PCI-bus van de computer.
 • Als u een apparaat wilt uitschakelen in Apparaatbeheer, schakelt u bij Eigenschappen op het tabblad Algemeen de optie Oorspronkelijke configuratie (huidig) uit.

Meer ondersteuning

In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u een verklaring van de foutcodes die door Apparaatbeheer worden gegenereerd:

125174 Foutcodes die door Apparaatbeheer worden gegenereerd
Als het probleem niet werd opgelost met de in dit artikel beschreven stappen, kunt u voor meer ondersteuning en probleemoplossingen de volgende Microsoft-website raadplegen:

Support WebCasts

Support WebCasts is een informatieservice voor productondersteuning voor alle klanten met on line ondersteuning. Op de volgende Microsoft-website kunt u een WebCast bekijken over het oplossen van hardwareproblemen in Windows ME:


Eigenschappen

Artikel-id: 133240 - Laatst bijgewerkt: 15 dec. 2004 - Revisie: 1

Feedback