Wat moet ik doen als ik geen apps vanuit Store kan downloaden of bijwerken op mijn Lumia?

Voer deze stappen uit als u verbinding kunt maken met internet via de browser van uw telefoon, maar u geen apps of games uit de Store kunt downloaden of bijwerken.

Op uw telefoon
Controleer of uw telefoon op de juiste datum en tijd is ingesteld.
 1. Selecteer Instellingen > Tijd en taal > Datum & tijd (Lumia met Windows Phone 8: Instellingen > Datum & tijd).
 2. Schakel Datum en tijd automatisch instellen uit stel de huidige datum, tijd en tijdzone handmatig in.
Synchroniseer uw Microsoft-account handmatig en controleer de status.
 1. Selecteer Personen > ... > Instellingen, tik op uw Microsoft-account (Outlook) en houd dit vast en selecteer Synchroniseren (Lumia met Windows Phone 8: Instellingen > E-mail & accounts, tik op uw Microsoft-account (Windows Live) en houd dit vast en selecteer Synchroniseren).
 2. Wacht tot de telefoon is gesynchroniseerd en ga door met de volgende stap. Als u een foutbericht ziet, zoekt u online in de browser naar een ondersteuningsartikel voor de foutcode.
Ga naar de Store en controleer of een app of game vastzit in de downloadfase, annuleer alle downloads in behandeling, start uw telefoon opnieuw en controleer handmatig op app- of game-updates in de Store. We raden u uw telefoon aangesloten te houden op een lader en verbonden te houden met een Wi-Fi-netwerk bij het controleren op app-updates.

 1. Selecteer Store > Menu > Downloads en updates (Lumia met Windows Phone 8: Store > ... > Downloads) of tik op het pictogram waarmee het aantal downloads in behandeling wordt aangegeven.
 2. Als voor een van deze items een fout wordt aangegeven, bekijkt u de details en tikt u hierop voor meer informatie. Als u een app uit de wachtrij wilt verwijderen, tikt u op de app en tikt u op X om de download te stoppen en uit de wachtrij te verwijderen. Lumia met Windows Phone 8: Als bij een van de items Aandacht vereist wordt weergegeven, tikt u hierop voor meer informatie. Als u een app uit de wachtrij wilt verwijderen, tikt u hierop en houdt u deze vast en selecteert u Download annuleren.
 3. Lumia met Windows 10: Controleer of er op de telefoon geen software-update in behandeling is door naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Telefoonupdates te gaan.
 4. Start de telefoon opnieuw en controleer handmatig op app-updates. Ga naar Store > Menu > Downloads en updates (Lumia met Windows Phone 8: Store > ... > Instellingen, tik op Controleren op updates). Onder in het scherm ziet u Controleren op updates. Wanneer u op updates hebt gecontroleerd, selecteert u Alles bijwerken boven in het scherm.
 5. Houd uw telefoon aangesloten op een lader en verbonden met een Wi-Fi-netwerk en gebruik de telefoon niet terwijl de app-updates worden gedownload.
In uw Microsoft-account
Controleer of het probleem wordt veroorzaakt door onvolledige informatie in uw Microsoft-accountprofiel.
 • Als u nog geen Microsoft-account hebt, kunt u er hier een maken of met uw telefoon.
 • Als u geen toegang hebt tot uw account, stelt u het wachtwoord voor uw Microsoft-account online opnieuw in en voert u het nieuwe wachtwoord voor uw account in op de telefoon: ga naar Instellingen > Accounts > Uw e-mail en accounts (Lumia met Windows Phone 8: Instellingen > E-mail & accounts) en selecteert u het selectievakje E-mail dat wordt weergegeven onder het Microsoft-account.
 1. Meld u via uw browser aan bij account.microsoft.com met het e-mailadres van uw Microsoft-account.
 2. Als uw e-mailadres niet wordt geverifieerd, tikt u op de koppeling E-mailadres bevestigen, waarna u een e-mail ontvangt van het Microsoft-accountteam met instructies voor het verifiëren van uw adres.
 3. Tik op Basisinfo en controleer of u uw Geboortedatum juist hebt opgegeven. Dit is nodig om uw leeftijd te controleren.
Als u een nieuw apparaat hebt dat is gekoppeld aan uw Microsoft-account, hebt u mogelijk de apparaatlimiet bereikt. Verwijder apparaten die u niet meer hebt of gebruikt:
 • Belangrijk: Hiermee wordt de inrichting van de telefoon verwijderd uit alle Microsoft-services en moet de telefoon hard opnieuw worden ingesteld voordat deze weer kan worden gebruikt.
 1. Ga naar account.microsoft.com/devices en meld u aan met het e-mailadres van uw Microsoft-account.
 2. Selecteer Verwijderen naast de telefoon die u wilt verwijderen.
 3. Schakel het selectievakje Ik wil dit apparaat verwijderen in en bevestig het verwijderen.

Eigenschappen

Artikel-id: 13390 - Laatst bijgewerkt: 28 jun. 2016 - Revisie: 7

Nokia-Toestellen, Nokia-Toestellen, Nokia-Toestellen, Nokia-Toestellen, Nokia-Toestellen, Nokia-Toestellen, Nokia-Toestellen, Nokia-Toestellen, Nokia-Toestellen, Nokia-Toestellen, Nokia-Toestellen, Nokia-Toestellen, Nokia-Toestellen, Nokia-Toestellen, Nokia-Toestellen, Nokia-Toestellen

Feedback