Hoe de parameter Autodisconnect werkt in Windows NT

Samenvatting

In dit artikel vindt u informatie over de parameter Autodisconnect van Windows NT en Windows 2000 LAN (Local Area Network).


Binnen Windows NT en Windows 2000 worden twee verschillende Autodisconnect-parameters gebruikt: een voor het verbreken van RAS-verbindingen (Remote Access Service) en een voor het verbreken van LAN-verbindingen. In Microsoft Knowledge Base-artikel 153944 vindt u informatie over de parameter voor het automatisch verbreken van de RAS-verbinding. Er is geen documentatie beschikbaar voor de LAN-versie. De enige gepubliceerde verwijzing naar deze Autodisconnect-functie is te vinden in het Help-bestand NT Registry Entries van de Windows NT Resource Kit, in een overzicht van items voor het gedeelte LanmanServer Parameters.

Meer informatie

U kunt de LAN Autodisconnect-parameter vinden in het register onder de substructuur HKEY_LOCAL_MACHINE, en wel onder de subsleutel:

\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
Opmerking De voorgaande vermelding moet zich bevinden op de computer met de share(s).

De verbinding wordt verbroken nadat een sessie een bepaald aantal minuten inactief is geweest. Het aantal minuten kan worden ingesteld bij de opdrachtprompt met behulp van de opdracht net config server.

Als u bijvoorbeeld de Autodisconnect-waarde wilt instellen op 30 minuten, voert u de volgende opdrachtregelopdracht uit:

net config server /autodisconnect:30
Het geldige waardebereik is van -1 tot en met 65535 minuten op de opdrachtregel. Als u Autodisconnect wilt uitschakelen, stelt u deze in op -1.

Als u Autodisconnect instelt op 0, wordt de functie niet uitgeschakeld, maar heeft dit tot gevolg dat de verbinding al wordt verbroken na een paar seconden inactiviteit. (De RAS Autodisconnect-parameter wordt echter uitgeschakeld als u deze instelt op een waarde van 0.)

Opmerkingen
 • Het is aan te raden de LAN Autodisconnect-parameter rechtstreeks in het register te wijzigen. Als u deze parameter wijzigt op de opdrachtregel, is het mogelijk dat Windows NT en Windows 2000 de interne functies voor automatisch afstemmen uitschakelen. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  128167 De serverservice configureren en afstemmen
  Als u de LAN Autodisconnect-parameter wijzigt in het register, loopt het geldige waardebereik van 0 tot 4294967295 (Oxffffffff).
 • Wanneer u een Windows 2000-server in een domein als een domeincontroller of als een server uitvoert, is de maximumwaarde 65.535 (0xffff). Hogere waarden worden na een vernieuwing van het beleid teruggezet op 0xffff. Windows 2000-servers in een werkgroep kunnen worden ingesteld op elke willekeurige waarde zoals aangegeven.

  Als u de Autodisconnect-optie instelt op -1 bij de opdrachtprompt, wordt Autodisconnect ingesteld op de hoogste waarde in het register. Dit is ongeveer 8.171 jaar (niet getest). Dat moet lang genoeg zijn om als equivalent te kunnen fungeren voor het uitschakelen van Autodisconnect.
 • Het is niet toegestaan om de waarde -1 aan het register toe te voegen. U kunt deze wijziging echter wel met de volgende opdracht op de opdrachtregel doorvoeren:

  net config server /autodisconnect:-1
  Wanneer u deze waarde instelt, worden twee extra registersleutels toegevoegd:

  anndelta: REG_DWORD: 0xbb8
  announce: REG_DWORD: 0xf0
  Announce: Hiermee wordt de netwerkaankondigingssnelheid aangegeven in seconden. Met deze snelheid wordt aangegeven hoe vaak de server wordt aangekondigd bij andere computers op het netwerk.

  Anndelta: Hiermee wordt de deltawaarde aangegeven voor de aankondigingssnelheid in milliseconden. Met deze waarde wordt aangegeven hoeveel de aankondigingssnelheid kan afwijken van de tijd die is opgegeven in het aankondigingslid.

  De deltawaarde staat willekeurig afwijkende aankondigingssnelheden toe. Als het aankondigingslid bijvoorbeeld de waarde 10 en het anndeltalid de waarde 1 heeft, kan de aankondigingssnelheid variëren van 9,999 seconden tot 10,001 seconden.
 • Na enkele minuten inactiviteit wordt de verbinding met de toegewezen stations verbroken en wordt naast de toegewezen stations in Windows Verkenner een rode 'X' weergegeven.Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  305355 Sommige Compaq-programma's zijn er de oorzaak van dat de verbinding met toegewezen stations wordt verbroken
Eigenschappen

Artikel-id: 138365 - Laatst bijgewerkt: 28 jun. 2004 - Revisie: 1

Feedback