Verbinding met het Internet maken in Windows 95 en Windows 98

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u verbinding met het Internet maakt via Externe toegang in Windows 95 en Windows 98.


Neem eerst het gehele artikel door voordat u Windows gaat configureren.


OPMERKING: als u de Microsoft Knowledge Base nog doelgerichter wilt doorzoeken, geeft u aanvullende trefwoorden op die specifiek betrekking hebben op uw probleem. Als u op zoek bent naar informatie voor het oplossen van problemen die niet in dit artikel worden genoemd, is het raadzaam nogmaals de Microsoft Knowledge Base te doorzoeken met behulp van de trefwoorden die in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel zijn opgenomen:

242450 De Microsoft Knowledge Base doorzoeken met behulp van trefwoorden

Meer informatie

In Windows 95 en Windows 98 is ondersteuning ingebouwd om verbinding met een Internet-provider te maken via een PPP-account (Point-to-Point Protocol) of een SLIP-account (Serial Line Internet Protocol). Ondersteuning voor SLIP is beschikbaar op de cd-rom van Windows 95 en Windows 98, in de cd-rom-extra's voor Windows 95 Upgrade en het onderdeel Internet-startpakket van Microsoft Plus! voor Windows 95.

Aan de slag

Als u verbinding met het Internet wilt maken, hebt u een PPP- of SLIP-account bij een Internet-provider nodig. U hebt ook de volgende gegevens van de Internet-provider nodig:
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Lokaal inbelnummer
 • Host- en domeinnaam
 • IP-adres van DNS-server
 • Verificatiemethode (wordt er wel of geen terminalvenster gebruikt)
Uw Internet-provider kan u ook een IP-adres en een IP-subnetmasker hebben verstrekt. Deze optionele gegevens zijn alleen nodig als u een vast IP-adres krijgt dat steeds wordt gebruikt wanneer u inbelt.

Externe toegang instellen

Voordat u een Internet-verbinding instelt, controleert u of Externe toegang op de computer is geïnstalleerd. Hiertoe klikt u achtereenvolgens op Start, Programma's en Bureau-accessoires, en controleert u vervolgens of er een map is met de naam Externe toegang. Als deze map bestaat, leest u de sectie 'Het TCP/IP-protocol installeren' in dit artikel.


Als deze map niet bestaat, voegt u Externe toegang toe. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik achtereenvolgens op Start, Instellingen en Configuratiescherm. Dubbelklik op Software.
 2. Klik op het tabblad Windows Setup op Communicatie (klik niet in het selectievakje) en vervolgens op Details.
 3. Schakel het selectievakje Externe toegang in en klik op OK.
 4. Klik op het tabblad Windows Setup op OK.
OPMERKING: SLIP is opgenomen in de map Admin\Apptools\Dscript op de cd-rom van Windows 95. Als u de disketteversie van Windows 95 gebruikt en u wilt SLIP-ondersteuning gebruiken, is het raadzaam het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base te lezen:

135315 Cd-rom-extra's voor Microsoft Windows 95 Upgrade

Als u in Windows 95 via een SLIP-account verbinding wilt maken met een Internet-provider, installeert u SLIP-ondersteuning. Hiertoe gaat u als volgt te werk. OPMERKING: u hoeft deze stappen niet uit te voeren als u Windows 98 gebruikt. SLIP-ondersteuning wordt standaard met Windows 98 geïnstalleerd.
 1. Klik achtereenvolgens op Start, Instellingen en Configuratiescherm. Dubbelklik op Software.
 2. Klik op het tabblad Windows Setup op Diskette.
 3. Plaats de juiste diskette of cd-rom in het station, wijs de map Admin\Apptools\SLIP aan en klik op OK.

Het TCP/IP-protocol installeren

Nadat u Externe toegang hebt geïnstalleerd (of als dit al is gebeurd), installeert u het TCP/IP-protocol (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Netwerk.
 2. Klik op het tabblad Configuratie op Toevoegen, klik achtereenvolgens op Protocol, Toevoegen, in het vak Fabrikanten op Microsoft, in het vak Netwerkprotocollen op TCP/IP en tot slot op OK.
 3. Als u alleen verbinding wilt maken met het Internet, hebt u slechts de volgende netwerkonderdelen nodig:
  Client voor Microsoft-netwerken Externe-toegangsadapter TCP/IP
  Als u een onderdeel wilt verwijderen, klikt u op het onderdeel en vervolgens op Verwijderen.


  OPMERKING: u kunt extra protocollen aan de externe-toegangsadapter koppelen als u deze nodig hebt om verbinding te maken met andere externe-toegangsservers.
 4. Nadat de benodigde onderdelen zijn geïnstalleerd, klikt u op OK en start u de computer opnieuw op wanneer daarom wordt gevraagd.
OPMERKING: u hoeft op dit moment geen TCP/IP-instellingen te configureren. Informatie over het configureren van deze instellingen vindt u verderop in dit artikel.


In de volgende lijst worden de standaard TCP/IP-instellingen beschreven:
 • Het IP-adres wordt ingesteld op
  Automatisch een IP-adres verkrijgen
 • De WINS-configuratie wordt ingesteld op
  DHCP voor WINS-omzetting gebruiken
 • Geïnstalleerde gateways: Geen
 • De DNS-configuratie wordt ingesteld op DNS uitschakelen

Een nieuwe verbinding maken en configureren voor PPP-accounts

OPMERKING: als u een SLIP-account hebt, leest u de sectie 'Een nieuwe verbinding maken en configureren voor SLIP-accounts' in dit artikel. Ga als volgt te werk om een nieuwe verbinding voor PPP-accounts te maken en te configureren:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Communicatie aan, en klik vervolgens op Externe toegang.
 2. Als dit de eerste keer is dat u Externe toegang gebruikt, wordt de wizard Welkom bij Externe toegang weergegeven. Als de wizard niet wordt geopend, dubbelklikt u op Nieuwe verbinding maken en volgt u de aanwijzingen voor het maken van een externe-toegangsverbinding.
 3. Nadat u de verbinding hebt gemaakt, wordt in de map Externe toegang een pictogram weergegeven waarop u kunt klikken om verbinding met het Internet te maken.
Als u zich handmatig bij een PPP-account moet aanmelden nadat de verbinding is gemaakt, moet u de daarvoor benodigde ondersteuning inschakelen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik met de rechtermuisknop op het zojuist gemaakte pictogram in de map Externe toegang en klik op Eigenschappen.
 2. Klik op het tabblad Algemeen op Configureren.
 3. Schakel op het tabblad Opties het selectievakje Terminal-venster weergeven na kiezen in en klik op OK.
 4. Klik op het tabblad Algemeen op Servertype.
 5. Klik op PPP: Windows 95, Windows NT 3.5, Internet of PPP: Internet, Windows NT Server, Windows 98 in het vak Type externe-toegangsserver en schakel vervolgens het selectievakje TCP/IP in het vak Toegestane netwerkprotocollen in. Wanneer u het selectievakje TCP/IP inschakelt, kunt u sneller verbinding met het Internet maken nadat u hebt ingebeld bij de Internet-provider. U hoeft geen andere opties te selecteren om verbinding te maken met het Internet.
 6. Klik op TCP/IP-instellingen.


  Als u bronnen op het Internet wilt gebruiken, moet u het DNS-serveradres typen. U kunt ook het IP-adres typen als u van de Internet-provider een vast IP-adres hebt gekregen.

Verbinding maken met een PPP-account

Ga als volgt te werk om verbinding te maken met uw PPP-account:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Communicatie aan, en klik vervolgens op Externe toegang.
 2. Dubbelklik op het pictogram dat u hebt gemaakt in Externe toegang.
 3. Typ in het venster Verbinden met uw gebruikersnaam en wachtwoord, en klik op Verbinden.


  Als u in het vorige gedeelte het selectievakje
  Terminal-venster weergeven na kiezen
  hebt ingeschakeld, wordt er een terminal-venster weergegeven waarin u uw aanmeldingsgegevens kunt typen. Wanneer u uw gebruikersnaam en wachtwoord hebt ingevoerd, klikt u op Doorgaan. De volgorde waarin u zich aanmeldt en de gegevens die u moet invoeren, verschillen per Internet-provider. Neem contact op met de provider als u vragen hebt over de aanmeldingsprocedure.
Wanneer het dialoogvenster Verbonden met wordt weergegeven, bent u verbonden met het Internet.

Een nieuwe verbinding maken en configureren voor SLIP-accounts

OPMERKING: als u geen SLIP-account hebt, hoeft u de stappen in deze sectie niet uit te voeren. Ga als volgt te werk om een nieuwe verbinding voor SLIP-accounts te maken en te configureren:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Communicatie aan, en klik vervolgens op Externe toegang.
 2. Als dit de eerste keer is dat u Externe toegang gebruikt, wordt de wizard Welkom bij Externe toegang weergegeven. Als de wizard niet wordt geopend, dubbelklikt u op Nieuwe verbinding maken en volgt u de aanwijzingen voor het maken van een externe-toegangsverbinding.
 3. Nadat u de verbinding hebt gemaakt, wordt in de map Externe toegang een pictogram weergegeven waarop u kunt klikken om verbinding met het Internet te maken.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het zojuist gemaakte pictogram in de map Externe toegang en klik op Eigenschappen.
 5. Klik op het tabblad Algemeen op Servertype.
 6. Klik op SLIP: UNIX Connection in het vak Type externe-toegangsserver en schakel vervolgens het selectievakje TCP/IP in het vak Toegestane netwerkprotocollen in. Wanneer u het selectievakje TCP/IP inschakelt, kunt u sneller verbinding met het Internet maken nadat u hebt ingebeld bij de Internet-provider. U hoeft geen andere opties te selecteren om verbinding te maken met het Internet.


  OPMERKING: als u een CSLIP-account (Compressed SLIP) hebt en u Windows 95 gebruikt, klikt u op CSLIP: Unix-verbinding met IP-header-compressie. Uw Internet-provider kan u vertellen welk type SLIP-account u hebt.
 7. Klik op TCP/IP-instellingen.


  Als u bronnen op het Internet wilt gebruiken, moet u het DNS-serveradres typen. U kunt ook het IP-adres typen als u van de Internet-provider een vast IP-adres hebt gekregen.

Verbinding maken met een SLIP-account

 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Communicatie aan, en klik vervolgens op Externe toegang.
 2. Dubbelklik op het pictogram in Externe toegang dat u in de vorige sectie hebt gemaakt.
 3. Klik in het dialoogvenster Verbinden met op Verbinden.
 4. Na de onderhandelingsprocedure van de modem wordt een terminalvenster geopend waarin u de aanmeldingsgegevens typt. Nadat u in het terminalvenster uw gebruikersnaam en wachtwoord hebt getypt, ontvangt u van de provider een bericht met het IP-adres voor de sessie. Meestal is dit een bericht zoals 'Uw IP-adres is' of 'SLIP-sessies vanaf
  ###.###.###.###
  naar
  ###.###.###.###
  ', waarbij de tweede reeks getallen uw IP-adres is.


  De volgorde waarin u zich aanmeldt en de gegevens die u moet invoeren, verschillen per Internet-provider. Neem contact op met de provider als u vragen hebt over de aanmeldingsprocedure.
 5. Noteer het IP-adres en klik vervolgens op Doorgaan.
 6. Bevestig dat het IP-adres in het dialoogvenster IP-adres van SLIP-verbinding correct is door het IP-adres uit stap 4 te typen en klik vervolgens op OK.


  Als u niet zeker weet wat uw IP-adres is, neemt u contact op met de provider en vraagt u hoe u het IP-adres voor uw SLIP-account kunt vaststellen.

Voordelen van PPP ten opzichte van SLIP

Als u een SLIP-account hebt, kunt u overwegen deze te vervangen door een PPP-account. PPP-accounts zijn sneller en beschikken over foutcorrectie. Meestal hoeft u zich niet aan te melden in een terminalvenster en hoeft u niet handmatig een IP-adres in te voeren.

Tips voor het oplossen van problemen

Ga als volgt te werk als u problemen ondervindt wanneer u verbinding met het Internet wilt maken:
 • Controleer of het servertype juist is. Als u bijvoorbeeld een PPP-account hebt, controleert u of het servertype is ingesteld op PPP en niet op SLIP of CSLIP.
 • Als u een SLIP-account hebt, controleert u of u het juiste IP-adres typt wanneer daarom wordt gevraagd tijdens het aanmelden.
Als u een SLIP-account gebruikt en er problemen optreden nadat u verbinding met het Internet hebt gemaakt, waardoor u wel een andere computer kunt pingen maar geen Winsock-programma's kunt gebruiken om verbinding te maken met Internet-bronnen, wijzigt u het servertype van SLIP in CSLIP (of van CSLIP in SLIP).


U kunt controleren of uw Internet-verbinding correct werkt door met de opdracht Ping een bekend IP-adres te 'pingen'. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Programma's aan en klik op MS-DOS-prompt.
 2. Typ de volgende opdracht bij de MS-DOS-prompt, waarbij
  IP-adres
  een bekend IP-adres is, en druk vervolgens op ENTER:
  ping
  IP-adres
Als het lukt een bekend IP-adres te pingen, functioneert de TCP/IP-verbinding goed. Probeer vervolgens een bekende naam te pingen in plaats van een IP-adres. Typ hiervoor de volgende opdracht bij de MS-DOS-prompt, waarbij
naam
de URL (Uniform Resource Locator) van een website is, en druk vervolgens op ENTER:
ping
naam
.com
Als dit ook werkt, zijn de DNS-instellingen correct.Bezoek voor meer informatie over het oplossen van problemen met of het gebruiken van Internet Explorer de pagina Internet Explorer FAQ and Support Highlights op de volgende Microsoft-website:

Woordenlijst

 • DNS (Domain Name Service):


  In BSD UNIX ook wel 'BIND-service' genoemd. Dit is een statische, hiërarchische naamservice voor TCP/IP-hosts. Een DNS-server onderhoudt een database met combinaties van hostnamen en IP-adressen, zodat gebruikers van computers via de DNS-server externe computers kunnen aanroepen met hostnamen in plaats van IP-adressen. Verwar DNS-domeinen niet met netwerkdomeinen van Windows NT.


  Als u bijvoorbeeld
  ping ftp.microsoft.com
  typt, pingt u de DNS-server die u hebt opgegeven, zoekt u het IP-adres voor de site op en pingt u dat IP-adres.
 • PPP (Point-to-Point Protocol):


  Een industriestandaard die deel uitmaakt van Externe toegang van Windows en zorgt voor de samenwerking met software voor externe toegang van andere fabrikanten. Met PPP kunt u de protocollen IPX, TCP/IP en NetBEUI gebruiken via een standaardtelefoonverbinding.
 • SLIP (Serial Line Internet Protocol):


  Een andere industriestandaard die deel uitmaakt van Externe toegang van Windows en zorgt voor de samenwerking met software voor externe toegang van andere fabrikanten. In tegenstelling tot PPP, werkt SLIP slechts met één protocol. Windows werkt met TCP/IP via een standaardtelefoonverbinding.
 • PAP (Password Authentication Protocol):


  Een verificatiemethode die u kunt gebruiken wanneer u verbinding maakt met een Internet-provider. U kunt zich hiermee aanmelden zonder gebruik van een terminalvenster. Wanneer u PAP gebruikt, worden wachtwoorden met een tekstindeling verzonden, waardoor ze niet zijn beveiligd.
 • CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol):


  Een andere verificatiemethode die u kunt gebruiken wanneer u verbinding maakt met een Internet-provider. U kunt zich hiermee ook aanmelden zonder terminalvenster, maar wachtwoorden worden niet met een tekstindeling verzonden, waardoor deze methode veiliger is dan PAP.
Raadpleeg het bestand Internet.txt dat bij Microsoft Plus! voor Windows 95 wordt geleverd voor meer informatie over het Internet en Windows 95.
Eigenschappen

Artikel-id: 138789 - Laatst bijgewerkt: 21 nov. 2005 - Revisie: 1

Feedback