Actieve inhoud uitschakelen in Internet Explorer

Opmerking In dit artikel worden stappen voor het oplossen van problemen beschreven die u kunt uitvoeren om problemen met actieve inhoud in Internet Explorer op te lossen. Aangezien deze stappen tot gevolg hebben dat actieve inhoud wordt uitgeschakeld in Internet Explorer, moet dit als een tijdelijke oplossing worden gezien totdat het onderliggende probleem is opgelost. Als u scriptondersteuning uitschakelt in Internet Explorer, heeft dit gevolgen voor de functionaliteit van diverse websites op internet.

Samenvatting

Dit artikel bevat procedures voor het oplossen van problemen met actieve inhoud zoals ActiveX-scripts, ActiveX-besturingselementen en Java- programma's in Internet Explorer.

Meer informatie

Als u een bepaalde webpagina niet kunt laden met Internet Explorer, kan het probleem worden veroorzaakt door actieve inhoud op de webpagina. Ga als volgt te werk om vast te stellen of het probleem inderdaad hierdoor wordt veroorzaakt.


Controleer na elke stap of u de webpagina nu wel kunt laden. Als de webpagina wel kan worden geladen, neemt u contact op met de beheerder van de website om het probleem te melden en informeert u naar andere methoden om toegang tot de webpagina te krijgen.

 1. Stel Internet Explorer zo in dat ActiveX-scripts niet automatisch worden uitgevoerd:


  Internet Explorer 3.x:
  1. Klik in het menu Beeld op Opties, open het tabblad Beveiliging en schakel het selectievakje ActiveX-scripts uitvoeren onder Actieve inhoud uit.
  2. Klik op OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. Klik in het menu Beeld op Internet-opties, open het tabblad Beveiliging, klik op de zone Het Internet, klik op Aangepast (voor ervaren gebruikers) en klik op Instellingen.
  2. Blader omlaag naar de sectie Uitvoeren van scripts, selecteer Uitschakelen onder Java-invoegtoepassingen uitvoeren in scripts en Actieve scripting, klik op OK en klik nogmaals op OK.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  1. Klik op Internet-opties in het menu Extra, open het tabblad Beveiliging, selecteer de zone Het Internet en klik op Aangepast niveau.
  2. Blader onder Instellingen omlaag naar de sectie Uitvoeren van scripts en selecteer Uitschakelen onder Actief uitvoeren van scripts en Java-applets uitvoeren in scripts.
  3. Klik op OK en klik nogmaals op OK.

   Opmerking
   In Internet Explorer verwijzen 'Actief uitvoeren van scripts' en 'ActiveX-scripts' beide naar zowel Microsoft JScript-scripts als Microsoft Visual Basic Scripting Edition. Wanneer u deze procedure uitvoert, worden beide typen scripts uitgeschakeld.
  Als u de webpagina na het uitvoeren van deze stap wel kunt laden, wordt het probleem veroorzaakt door ActiveX-scripts op de webpagina. Het script bevat waarschijnlijk fouten of niet-ondersteunde objecten, eigenschappen of elementen.
 2. Configureer Internet Explorer zodanig dat het programma niet automatisch gebruikmaakt van items met actieve inhoud, zoals verticale lichtkranten of animaties.

  Internet Explorer 3.x:
  1. Klik in het menu Beeld op Opties, open het tabblad Beveiliging en schakel het selectievakje ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen inschakelen onder Actieve inhoud uit.
  2. Klik op OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. Klik in het menu Beeld op Internet-opties, open het tabblad Beveiliging, klik op de zone Het Internet, klik op Aangepast en klik op Instellingen.
  2. Selecteer Uitschakelen onder ActiveX-besturingselementen zonder handtekening downloaden, ActiveX-besturingselementen die zijn gemarkeerd als veilig voor scripts uitvoeren in scripts, ActiveX-besturingselementen die niet zijn gemarkeerd als veilig initialiseren en uitvoeren in scripts, ActiveX-besturingselementen met handtekening downloaden en ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen uitvoeren, klik op OK en klik nogmaals op OK.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  1. Klik op Internet-opties in het menu Extra, open het tabblad Beveiliging, selecteer de zone Het Internet en klik op Aangepast niveau.
  2. Selecteer in het vak Instellingen de optie Uitschakelen onder ActiveX-besturingselementen met handtekening downloaden, ActiveX-besturingselementen zonder handtekening downloaden, ActiveX-besturingselementen die niet zijn gemarkeerd als veilig initialiseren en uitvoeren in scripts, ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen uitvoeren en ActiveX-besturingselementen die zijn gemarkeerd als veilig voor uitvoeren van scripts.
  3. Klik op OK en klik nogmaals op OK.
  Als u de webpagina na het uitvoeren van deze stap wel kunt laden, wordt het probleem veroorzaakt door actieve inhoud op de webpagina.
 3. Controleer of de interne JIT (Just In Time) Java-compiler van Internet Explorer is uitgeschakeld:


  Internet Explorer 3.x:
  1. Kies Opties in het menu Beeld, open het tabblad Geavanceerd en schakel het selectievakje Java JIT-compiler inschakelen uit.
  2. Klik op OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. Kies Internet-opties in het menu Beeld, open het tabblad Geavanceerd en schakel het selectievakje Java JIT-compiler ingeschakeld onder Java VM uit.
  2. Klik op OK.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  1. Kies Internet-opties in het menu Beeld, open het tabblad Geavanceerd en schakel het selectievakje Java JIT-compiler ingeschakeld (opnieuw opstarten vereist) onder Microsoft VM uit.
  2. Klik op OK.
  Als het probleem wordt veroorzaakt door een Java-programma op de webpagina en het probleem niet is verholpen nadat de Java JIT-compiler is uitgeschakeld, moet op de statusbalk van Internet Explorer een bericht met aanvullende informatie over het probleem worden weergegeven. Als dit bericht aangeeft dat een bepaalde klasse niet is gevonden, bestaat het desbetreffende klassebestand mogelijk niet op de server met de webpagina of is de server bezet.
 4. Stel Internet Explorer zo in dat Java-programma's niet automatisch worden uitgevoerd:


  Internet Explorer 3.x:
  1. Klik in het menu Beeld op Opties, open het tabblad Beveiliging en schakel het selectievakje Java-programma's inschakelen onder Actieve inhoud uit.
  2. Klik op OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. Klik in het menu Beeld op Internet-opties, open het tabblad Beveiliging, klik op de zone Het Internet, klik op Aangepast en klik op Instellingen.
  2. Klik in het dialoogvenster Beveiligingsinstellingen op Java uitschakelen onder Java-machtigingen, klik op OK en klik nogmaals op OK.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  1. Klik op Internet-opties in het menu Extra, open het tabblad Beveiliging, selecteer de zone Het Internet en klik op Aangepast niveau.
  2. Klik in het vak Instellingen op Java uitschakelen onder Java-machtigingen, klik op OK en klik nogmaals op OK.
  Als u de webpagina na het uitvoeren van deze stap wel kunt laden, wordt het probleem veroorzaakt door een of meer Java-programma's op de webpagina.

Beveiligingsniveaus voor actieve inhoud aanpassen

Hoewel de meeste actieve inhoud op webpagina's veilig is, bevatten sommige webpagina's actieve inhoud die in theorie beveiligingsproblemen op uw computer kan veroorzaken. Een ActiveX-besturingselement dat automatisch wordt uitgevoerd wanneer u een bepaalde webpagina laadt, kan bijvoorbeeld beschadiging van uw gegevens of infectie van uw computer met een virus tot gevolg hebben. In Internet Explorer worden beveiligingsniveaus voor actieve inhoud gebruikt om dit soort problemen te voorkomen.


In Internet Explorer zijn voor actieve inhoud de volgende beveiligingsniveaus beschikbaar.


Internet Explorer 3.x:
 • Hoog (aanbevolen voor alle gebruikers) U bent beveiligd tegen alle beveiligingsproblemen. Inhoud die mogelijk onveilig is wordt niet geladen en u ontvangt een waarschuwing.
 • Normaal (aanbevolen voor ervaren gebruikers en ontwikkelaars) U ontvangt een waarschuwing voor alle beveiligingsproblemen. U kunt vervolgens aangeven of u inhoud die mogelijk onveilig is, toch wilt bekijken.
 • Geen (niet aanbevolen) Deze optie biedt geen bescherming tegen beveiligingsproblemen. Gebruik deze instelling alleen als u zeker weet dat alle bezochte sites veilig zijn.
Ga als volgt te werk om het beveiligingsniveau voor actieve inhoud te wijzigen:

 1. Klik op Opties in het menu Beeld, open het tabblad Beveiliging en klik op Beveiligingsniveau onder Actieve inhoud.
 2. Selecteer het beveiligingsniveau dat u wilt gebruiken en klik op OK.
Internet Explorer 4.x:


 • Hoog (veiligst) Geen inhoud weergeven die schadelijk kan zijn voor uw computer.
 • Normaal (veiliger) U krijgt een waarschuwing voordat inhoud wordt weergegeven die mogelijk gevaarlijk is.
 • Laag U krijgt geen waarschuwing voordat inhoud wordt weergegeven die mogelijk gevaarlijk is.
 • Aangepast (voor ervaren gebruikers) Kies deze optie om de beveiliging te baseren op instellingen die u kiest.
Ga als volgt te werk om het beveiligingsniveau voor actieve inhoud te wijzigen:

 1. Klik in het menu Beeld op Internet-opties en klik vervolgens op het tabblad Beveiliging.
 2. Klik op Zone en op het beveiligingsniveau dat u voor de zone wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.
Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:

 • Hoog (veiligst) Geen inhoud weergeven die schadelijk kan zijn voor uw computer.
 • Normaal (veiliger) U krijgt een waarschuwing voordat inhoud wordt weergegeven die mogelijk gevaarlijk is.
 • Laag (zelfde als Normaal) U krijgt geen waarschuwing voordat inhoud wordt weergegeven die mogelijk gevaarlijk is.
 • Zeer laag Minimale beveiliging en er wordt een waarschuwing weergegeven voordat inhoud wordt geladen die mogelijk onveilig is.
 • Aangepast niveau (voor ervaren gebruikers) Kies deze optie om de beveiliging te baseren op instellingen die u kiest.
Ga als volgt te werk om het beveiligingsniveau voor actieve inhoud te wijzigen:

 1. Klik in het menu Extra op Internet-opties en open het tabblad Beveiliging.
 2. Selecteer een zone in het vak Selecteer de zone waarvoor u beveiligingsinstellingen wilt opgeven.
 3. Verplaats de schuifregelaar in het vak Beveiligingsniveau voor deze zone naar de gewenste instelling of klik op Aangepast niveau om de instellingen aan te passen.
 4. Klik op OK totdat u terugbent in Internet Explorer.
Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
174360 Beveiligingszones gebruiken in Internet Explorer 4.0
Eigenschappen

Artikel-id: 154036 - Laatst bijgewerkt: 25 feb. 2008 - Revisie: 1

Feedback