Beschrijving van het bestandssysteem FAT32


Opmerking Dit artikel dient uitsluitend ter informatie en bevat dan ook geen procedures voor het oplossen van problemen. Als u op zoek bent naar informatie voor het oplossen van problemen die niet in dit artikel worden vermeld, is het raadzaam nogmaals de Microsoft Knowledge Base te doorzoeken met behulp van de trefwoorden die voorkomen in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
242450 De Microsoft Knowledge Base doorzoeken met behulp van trefwoorden

Samenvatting


In dit artikel wordt het bestandssysteem FAT32 beschreven. Dit bestandssysteem maakt standaard deel uit van Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), Windows 98 en Windows Millennium Edition (ME).

Meer informatie


Windows 95 OSR2, Windows 98 en Windows ME worden geleverd met een bijgewerkte versie van het FAT-bestandssysteem. Deze bijgewerkte versie heet FAT32. Het FAT32-bestandssysteem maakt een standaardclustergrootte van slechts 4 kB mogelijk en biedt ondersteuning voor vaste EIDE-schijven die groter zijn dan 2 GB (gigabyte).

Opmerking Microsoft Windows NT 4.0 ondersteunt het FAT32-bestandssysteem niet.
Voor meer informatie over ondersteunde bestandssystemen in Windows NT 4.0, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
100108 Overview of FAT, HPFS, and NTFS File Systems

Kenmerken van FAT32

FAT32 biedt de volgende uitbreidingen in vergelijking met eerdere implementaties van het FAT-bestandssysteem:
  • FAT32 ondersteunt stations met een grootte van maximaal 2 terabyte.

    Opmerking Microsoft Windows 2000 biedt alleen ondersteuning voor FAT32-partities met een maximale grootte van 32 GB.
  • FAT32 maakt efficiënter gebruik van de schijfruimte. FAT32 gebruikt kleinere clusters (clusters van 4 kB voor stations tot 8 GB), wat resulteert in een 10 tot 15% efficiënter gebruik van schijfruimte in vergelijking met grote FAT- of FAT16-stations.
  • FAT32 is krachtiger. FAT32 kan de hoofdmap verplaatsen en de reservekopie van de bestandstoewijzingstabel gebruiken in plaats van de standaardkopie. Bovendien is de opstartrecord op FAT32-stations uitgebreid en bevat deze record nu een reservekopie van cruciale gegevensstructuren. Daarom zijn FAT32-stations minder gevoelig voor een kritieke storing dan bestaande FAT16-stations.
  • FAT32 biedt meer flexibiliteit. Omdat de hoofdmap op een FAT32-station een gewone clusterketen is, kan deze zich overal op het station bevinden. De eerdere beperkingen van het aantal vermeldingen in de hoofdmap zijn opgeheven. Bovendien kan het spiegelen van de bestandstoewijzingstabel worden uitgeschakeld, waardoor een kopie van de bestandstoewijzingstabel in plaats van de oorspronkelijke kopie actief kan zijn. Dankzij deze functies kan de grootte van FAT32-partities dynamisch worden gewijzigd. Hoewel het ontwerp van FAT32 deze mogelijkheid biedt, zal deze functionaliteit niet door Microsoft worden geïmplementeerd in de eerste release.

Compatibiliteit met FAT32

Om FAT32 zo veel mogelijk compatibel te laten blijven met bestaande programma's, netwerken en apparaatstuurprogramma's, werd FAT32 geïmplementeerd met zo weinig mogelijk wijzigingen in de bestaande Windows-architectuur, interne gegevensstructuren, API's (Application Programming Interfaces) en de indeling op de schijf. Aangezien er nu 4 bytes nodig zijn om clusterwaarden op te slaan, zijn er echter veel interne gegevensstructuren, gegevensstructuren op de schijf en uitgegeven API's herzien en uitgebreid. In sommige gevallen werken bestaande API's niet op FAT32-stations. De meeste programma's ondervinden geen nadelen van deze wijzigingen. Bestaande hulp- en stuurprogramma's moeten op FAT32-stations blijven functioneren. MS-DOS-stuurprogramma's voor blokapparaten (zoals Aspidisk.sys) en MS-DOS-schijfhulpprogramma's moeten worden herzien zodat ze FAT32-stations kunnen ondersteunen.

Alle door Microsoft geleverde schijfhulpprogramma's (Format, Fdisk, Defragmentatie en Schijfcontrole voor MS-DOS en Windows) zijn aangepast voor gebruik met FAT32. Daarnaast werkt Microsoft samen met vooraanstaande fabrikanten van apparaatstuurprogramma's en schijfhulpprogramma's om hen te ondersteunen bij het herzien van hun producten zodat deze FAT32 ondersteunen.

Opmerking Een FAT32-volume kan niet worden gecomprimeerd met Microsoft DriveSpace of DriveSpace 3.

Prestaties van FAT32

Als u werkt met Windows 98, is het converteren van het bestandssysteem naar FAT32 een van de beste manieren om de prestaties van uw computer te verbeteren.

Dual-boot-computers

Op dit moment zijn Windows 95 OSR2, Windows 98, Windows 2000 en Windows ME de enige Microsoft-besturingssystemen die toegang hebben tot FAT32-volumes. MS-DOS, de oorspronkelijke versie van Windows 95 en Windows NT 4.0 herkennen FAT32-partities niet en kunnen niet opstarten vanaf een FAT32-volume. FAT32-volumes kunnen ook niet goed worden benaderd als de computer is opgestart met een ander besturingssysteem (een opstartschijf met bijvoorbeeld Windows 95 of MS-DOS).

Windows 95 OSR2 en Windows 98 kunnen worden gestart in real-modus (bijvoorbeeld om een spel te spelen) en kunnen FAT32-volumes gebruiken.

FAT32-stations maken

Als u in Windows 95 OSR2, Windows 98 of Windows ME het programma Fdisk uitvoert op een vaste schijf die groter is dan 512 MB, wordt gevraagd of u de ondersteuning voor grote schijven wilt inschakelen. Als u met 'Ja' antwoordt (en de ondersteuning dus inschakelt), worden door u gemaakte partities die groter zijn dan 512 MB gemarkeerd als een FAT32-partitie.


Windows 98 en Windows ME worden geleverd met een FAT32-conversieprogramma waarmee u een bestaand station geschikt kunt maken voor het FAT32-bestandssysteem. Ga als volgt te werk om het conversieprogramma te gebruiken:
  1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Conversieprogramma (FAT32).
  2. Klik op Volgende.
  3. Selecteer het station dat u wilt converteren naar FAT32 en klik op Volgende.
  4. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Beperkingen in de ondersteuning

Microsoft ondersteunt de functionaliteit van het FAT32-bestandssysteem voor het zonder fouten lezen en opslaan van bestanden in de real-modus of de protected-modus. Microsoft biedt ondersteuning voor de real-modus en protected-modus programma's die deel uitmaken van Windows 95.

Voor oudere programma's die niet kunnen worden geïnstalleerd op een FAT32-volume of die bestanden niet goed opslaan of lezen, neemt u contact op met de leverancier van het softwarepakket.

Opmerking Hoewel het FAT32-bestandssysteem vaste schijven ondersteunt tot een grootte van 2 terabyte, kunnen sommige vaste schijven geen grotere opstartpartities bevatten dan 7,8 GB vanwege beperkingen in de INT13-interface van het BIOS (Basic Input/Output System) van de computer. Neem contact op met de hardwarefabrikant om vast te stellen of het BIOS van uw computer de bijgewerkte INT13-extensies ondersteunt.
Voor meer informatie over FAT32 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
253774 Common Questions About the FAT32 File System