Problemen oplossen bij het foutbericht STOP 0xC0000218

Symptomen

Op computers met Windows verschijnt het volgende bericht over een stopfout:
Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000,0x00000000)
UNKNOWN_HARD_ERROR
-of-
Stop: 0xc0000218 {Registerbestandsfout}
Het register kan het volgende onderdeel (bestand) niet laden:
\SystemRoot\System32\Config\SYSTEM of het logboekbestand of vervangende bestand van het onderdeel.
Het is beschadigd, niet aanwezig of niet schrijfbaar.
Opmerking De parameters tussen haakjes zijn afhankelijk van de systeemconfiguratie waarmee u werkt en kunnen variëren.

Oorzaak

Het foutbericht Stop 0xc0000218 geeft aan dat een benodigd registeronderdeelbestand niet kan worden geladen. Dit foutbericht kan optreden als het bestand is beschadigd of ontbreekt. U lost dit probleem op door het besturingssysteem opnieuw te installeren en de registerbestanden met behulp van een back-up te herstellen. Het is mogelijk dat de registerbestanden zijn beschadigd door een beschadiging van de vaste schijf of door een ander hardwareprobleem.

Dit foutbericht kan ook optreden als het stuurprogramma de registergegevens tijdens het laden heeft beschadigd of als in het geheugen waarin het register wordt geladen sprake is van een pariteitsfout. In het geval van een pariteitsfout schakelt u de externe cache uit en controleert u de geheugenchips.

Oplossing

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
 1. Start de computer door de herstelconsole uit te voeren. Geef de opdracht chkdsk /p voor het station op en start de computer opnieuw op. Test of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, voert u de resterende stappen niet uit. Is het probleem niet opgelost, dan gaat u verder met stap 2.
 2. Zodra Windows wordt geladen en Laatste bekende juiste configuratie wordt weergegeven, drukt u op de SPATIEBALK.
 3. Voer een parallelle installatie uit en herstel de registerbestanden vanaf een tapeback-up. Ga hiervoor als volgt te werk:
  • Installeer Windows in een afzonderlijke map.
  • Herstel het beschadigde registeronderdeel vanaf de back-up. Deze procedure is afhankelijk van de toepassing waarmee u de back-up hebt gemaakt. Als u hulp nodig hebt, raadpleegt u de documentatie bij de back-uptoepassing of neemt u contact op met de leverancier. Meestal moet u op een alternatieve locatie een back-up van de systeemstatus herstellen en de benodigde registerbestanden naar de map %SYSTEMROOT%\System32\config van het beschadigde besturingssysteem kopiëren.
  • Als u geen tapeback-up hebt, kunt u de back-up van netwerkservers en productiegebonden werkstations gebruiken.
  Opmerking Als Windows in een FAT-partitie is opgeslagen, kunt u de bestanden herstellen door via een andere computer de registeronderdeelbestanden naar de submap %SYSTEMROOT%\System32\Config te kopiëren.

Meer informatie

Als het bericht over de stopfout door een hardwareprobleem wordt veroorzaakt (bijvoorbeeld door beschadigde sectoren op de vaste schijf), is het mogelijk dat u het probleem alleen kunt verhelpen door een low-level format voor het betreffende station uit te voeren, waarna u de schijf opnieuw partitioneert en formatteert en het gehele systeem vanaf een tapeback-up herstelt. Dit is een ingrijpende werkwijze. Als het bericht over de stopfout echter door een beschadigde sector wordt veroorzaakt, is een low-level format voor de betreffende sector de enige oplossing.

Als u meer informatie wilt over een vergelijkbaar probleem dat optreedt in Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

307545 Het systeem herstellen bij een beschadigd register waardoor Windows XP niet kan worden gestart
Eigenschappen

Artikel-id: 156640 - Laatst bijgewerkt: 24 jan. 2006 - Revisie: 1

Feedback