Excel 97: Webquerybestanden (.iqy) maken

Disclaimer voor KB-inhoud ingetrokken

Dit artikel gaat over producten waarvoor Microsoft niet langer ondersteuning biedt. Daarom wordt dit artikel aangeboden 'as is' en wordt het niet langer bijgewerkt.

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u webquerybestanden (.iqy) kunt maken voor Microsoft Excel 97.

Meer informatie

Met de webquery's in Microsoft Excel 97 kunt u een query uitvoeren op gegevens van een bepaalde website op het world wide web, internet of een intranet. De informatie kan rechtstreeks worden opgehaald en ingevoegd in een Microsoft Excel-werkblad. Microsoft Excel 97 bevat een aantal voorbeeldwebquery's.

Definitie van een webquerybestand

Een webquerybestand is een tekstbestand met 1 tot 4 regels tekst. Elke tekstregel wordt gescheiden door een Enter-teken. U kunt webquerybestanden in elke teksteditor maken, zoals Kladblok. De bestanden worden opgeslagen met de extensie .iqy.

Een webquerybestand maken

U kunt als volgt een webquerybestand maken:
 1. Start een teksteditor, zoals Kladblok.
 2. Typ de vier tekstregels en maak hierbij gebruik van de volgende informatie:
  Eerste regel: Type query

  In de eerste regel van het webquerybestand geeft u aan welk type query is opgenomen in het bestand. Op dit moment gelden alleen de volgende typen query:


  WEB <regel weggelaten>


  Als u de regel weglaat, wordt aangenomen dat u de waarde WEB hebt ingesteld.
  Tweede regel: Versie van query
  De tweede regel bevat informatie over de versie van de query die wordt uitgevoerd. Op dit moment zijn de volgende versies geldig:


  1 <regel weggelaten>


  Opmerking Als u het type query hebt opgegeven in de eerste regel, moet u een versie invoeren in de tweede regel. Als u het type query weglaat, moet u ook de versie weglaten.
  Derde regel: URL (Uniform Resource Locator)
  De derde regel van een webquerybestand bevat het webdocument waarop de query wordt uitgevoerd. Tenzij het gaat om een webdocument van het type POST (zie de sectie "Vierde regel: POST-parameters"), is dit de enige verplichte informatie in het webquerybestand.


  Typ de URL met een van de volgende indelingen.


  Bestandslocatie URL-indeling
  -------------------------------------------------------------------
  Webdocument http://<server>/<bestand>
  Lokaal opgeslagen bestand <station>:\<directory>\<bestand>
  Op netwerk opgeslagen bestand \\<server>\<share>\<directory>\<bestand>
  waarbij <server> staat voor de server met het webdocument of het bestand op het netwerkstation, <bestand> voor het document, <station> voor het station met het lokale bestand, <directory> voor de map met het lokale bestand en <share> voor de naam van de servershare.
  Vierde regel: POST-parameters
  De vierde regel van een webquerybestand bevat POST-parameters. Deze regel is optioneel en moet alleen worden opgenomen wanneer de derde regel (de URL) langer is dan 200 tekens vanwege parameters die zijn toegevoegd.


  Wanneer u een query uitvoert op een webdocument, kunt u op twee manieren parameters verzenden naar het webdocument: GET of POST.


  Bij de methode GET worden de gegevenswaarden opgenomen in dezelfde regel als de URL. In dit voorbeeld ziet u hoe u de volgende regel moet typen

  http://<server>/<bestand>parameters>
  waarbij <server> staat voor de server met het webdocument en <bestand> voor het document.


  Bij de methode POST worden de gegevenswaarden in een aparte regel verzonden. In dit voorbeeld ziet u hoe u de volgende regel moet typen

  http://<server>/<bestand>
  parameters
  waarbij <server> staat voor de server met het webdocument en <bestand> voor het document.
 3. Nadat u alle vereiste regels hebt getypt, slaat u het nieuwe bestand op als tekstbestand met de extensie .iqy, bijvoorbeeld Mijnquery.iqy.
 4. Sluit de teksteditor af.

Statische en dynamische parameters gebruiken in een webquery

In webquery's kunt u statische en dynamische parameters gebruiken. Bij statische parameters worden querygegevens verzonden zonder dat u wordt gevraagd om waarden in te voeren. Bij dynamische parameters wordt u tijdens de uitvoering van de webquery gevraagd om een of meer waarden in te voeren.


De syntaxis voor parameters is als volgt:
<parameter>=<tekenreekswaarde>
waarbij <parameter> staat voor een parameter (bijvoorbeeld stock) en <tekenreekswaarde> voor een waarde.


De volgende waarden zijn mogelijk voor de tekenreeks:

Parameter Tekenreekswaarde
-----------------------------------------------------------
Statisch waarde1
Dynamisch ["waarde1","Voer de eerste waarde in:"]
In de dynamische tekenreeks staat het eerste argument (waarde1) voor de naam van de waarde die moet worden ingevoerd. Het tweede argument staat voor het bericht dat verschijnt tijdens de uitvoering van de webquery.


Als er meerdere parameters zijn vereist, moet u de parameters scheiden met een En-teken (&). Gebruik hierbij de volgende syntaxis:
quote1=stock1&quote2=stock2
Als er meerdere waarden worden verzonden voor een enkele parameter, moet u deze scheiden met een plusteken (+). Gebruik hierbij de volgende syntaxis:
quote1=stock1+stock2&quote2=stock3+stock4
U kunt statische en dynamische parameters combineren in een enkele parametertekenreeks. Gebruik hierbij de volgende syntaxis:
quote1=stock1&quote2=["stock2","Voer de tweede waarde in:"]

Voorbeelden van webquerybestanden

In de volgende voorbeelden wordt de syntaxis beschreven die door webquerybestanden in Microsoft Excel 97 wordt gebruikt.


Opmerking Deze voorbeelden bevatten geen functionele webquery's.


Voorbeeld 1:


Hierin wordt de waarde "wyut" verzonden naar Client.exe, waarna een waarde wordt opgehaald. U hoeft zelf geen waarden in te voeren. De parameter wordt verzonden met de methode GET.

WEB
1
http://www.weylandyutani.com/cgi-bin/client.exe?quote=wyut
U kunt desgewenst de eerste twee regels weglaten en de volgende regel gebruiken:

http://www.weylandyutani.com/cgi-bin/client.exe?quote=wyut
U kunt altijd de eerste twee regels weglaten wanneer u het .iqy-bestand maakt. Dit geldt voor alle voorbeelden in dit artikel.


Voorbeeld 2:


Hierin worden de waarden "wyut" en "hypd" verzonden naar Client2.exe, waarna waarden worden opgehaald. U hoeft zelf geen waarden in te voeren. De parameters worden verzonden met de methode POST.WEB
1
http://www.weylandyutani.com/cgi-bin/client2.exe
quote1=wyut&quote2=hypd
Voorbeeld 3:


In dit voorbeeld wordt u gevraagd het symbool voor een aandeel in te typen. Deze informatie wordt verzonden naar Client.ext, waarna een waarde wordt opgehaald. De parameters worden verzonden met de methode GET.


Opmerking De derde en vierde regel van dit voorbeeld moeten in uw tekstbestand op een enkele regel worden ingetypt.

WEB
1
http://www.weylandyutani.com/cgi-bin/client.exe?quote1=
["stock1","Voer het symbool voor het aandeel in:"]

Voorbeeld 4

Hierin wordt de waarde "wyut" verzonden naar Client2.exe, samen met een waarde die u moet invoeren. Vervolgens worden de waarden opgehaald. De parameters worden verzonden met de methode POST.

WEB
1
http://www.weylandyutani.com/cgi-bin/client2.exe
quote1=wyut&quote2=["stock2","Voer het symbool voor het aandeel in:"]

Referenties

"Microsoft Excel Web Resource Kit voor Microsoft Excel 97"', pagina 4-6
Eigenschappen

Artikel-id: 157482 - Laatst bijgewerkt: 8 okt. 2003 - Revisie: 1

Feedback