De geschiedenis in Internet Explorer wissen

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u de in de cache opgeslagen items uit de map Geschiedenis (of het vak Adres) in Internet Explorer verwijdert.

Meer informatie

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Als u de internetadresvermeldingen in de cache wilt verwijderen, wist u de map Geschiedenis. Gebruik hiervoor de juiste methode voor uw systeem:

Internet Explorer 4.0, 4.01, 5, 5.5, 6.0

 1. Sluit alle geopende instanties van Internet Explorer en alle browservensters.
 2. Klik in het Configuratiescherm op Internet-opties.
 3. Open het tabblad Algemeen en klik op Geschiedenis wissen.
 4. Klik op Ja en klik op OK om het dialoogvenster Internet-opties te sluiten.
Als de adressen in de cache nog steeds worden vermeld in het vak Adres in Internet Explorer voert u de volgende stappen uit:

 1. Sluit Internet Explorer af.
 2. Verwijder alle waarden, behalve de standaardwaarde uit de volgende registersleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
Opmerking Waarden in deze registersleutel worden vermeld als Url1, Url2, Url3, enzovoort. Als u slechts enkele waarden verwijdert en de overgebleven waarden niet in opeenvolgende numerieke volgorde staan, worden slechts enkele van de resterende vermeldingen in het vak Adres weergegeven. Om dit te voorkomen, verandert u de naam van de resterende waarden zodat ze in een oplopende numerieke volgorde komen te staan.

Internet Explorer 3.0

 1. Open in Internet Explorer het menu Beeld en klik op Opties.
 2. Open het tabblad Navigatie.
 3. Klik op Geschiedenis wissen en klik op OK.
Als de adressen in de cache nog steeds worden vermeld in het vak Adres in Internet Explorer voor Windows 95 voert u de volgende stappen uit:

 1. Sluit Internet Explorer af.
 2. Verwijder alle waarden, behalve de standaardwaarde uit de volgende registersleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
Opmerking Waarden in deze registersleutel worden vermeld als Url1, Url2, Url3, enzovoort. Als u slechts enkele waarden verwijdert en de overgebleven waarden niet in opeenvolgende numerieke volgorde staan, worden slechts enkele van de resterende vermeldingen in het vak Adres weergegeven. Om dit te voorkomen, verandert u de naam van de resterende waarden zodat ze in een oplopende numerieke volgorde komen te staan.
Eigenschappen

Artikel-id: 157729 - Laatst bijgewerkt: 15 aug. 2005 - Revisie: 1

Feedback