Nagaan welke versie van Windows 95/98/Me op uw computer wordt gebruikt

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u informatie kunt opvragen over uw installatie van Windows 95, Windows 98 of Windows Millennium Edition (ME). Zo kunt u nagaan:
 • Welke versie van Windows er op uw computer wordt uitgevoerd
 • Of uw installatie van Windows een OEM-installatie is
 • Of uw installatie van Windows een internationale versie is

Meer informatie

Ga als volgt te werk om na te gaan welke versie van Windows 95, Windows 98 of Windows ME op uw computer wordt uitgevoerd:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Systeem.
 3. Open het tabblad Algemeen.
 4. Bekijk het versienummer dat onder 'Systeem' wordt vermeld en raadpleeg daarna de volgende tabel:

  Versie Versienummer Bestandsdatums
  -------------------------------------------------------------------------------------
  Windows 95 handelsversie, OEM 4.00.950 7/11/95
  Windows 95 handelsversie SP1 4.00.950A 11/7/95-31/12/95
  OEM Service Release 2 4.00.1111* (4.00.950B) 24/8/96
  OEM Service Release 2.1 4.03.1212-1214* (4.00.950B) 24/8/96-27/8/97
  OEM Service Release 2.5 4.03.1214* (4.00.950C) 24/8/96-18/11/97
  Windows 98 handelsversie, OEM 4.10.1998 11/5/98
  Windows 98, beveiligings-cd 4.10.1998A
  Windows 98 Tweede editie 4.10.2222A 23/4/99
  Windows 98 Tweede editie beveiligings-cd 4.10.2222B
  Windows ME 4.90.3000 6/08/00
  Windows ME beveiligings-cd 4.90.3000A

Opmerkingen

 • In Microsoft Windows 98 System Update en in Microsoft Windows 98 Customer Service Pack hebben niet alle bestanden het versienummer dat in de tabel wordt vermeld. Windows 98 System Update was een onderdeel van het Windows 98 Customer Service Pack. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  239937 Microsoft Windows 98 Customer Service Pack is beschikbaar
  U kunt de informatie over de bestandsversie weergeven door in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op een bestand te klikken, in het snelmenu op Eigenschappen te klikken en het tabblad Versie te openen. Het kan zijn dat er bij de eigenschappen van een bestand geen tabblad Versie wordt weergegeven. Er is dan voor het desbetreffende bestand geen versie-informatie beschikbaar.
 • In Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), 2.1 (OSR 2.1) en 2.5 (OSR 2.5) hebben niet alle bestanden het versienummer dat in de tabel wordt vermeld. In OSR 2.1 en in OSR 2.5 is het versienummer uit de tabel alleen van toepassing op bestanden die zijn bijgewerkt om het Win32-stuurprogrammamodel en de Win32-Universal Serial Bus (USB) te kunnen ondersteunen. (De overige bestanden behouden dezelfde versienummers als de bijbehorende OSR2-bestanden.)


  U kunt de informatie over de bestandsversie weergeven door in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op een bestand te klikken, in het snelmenu op Eigenschappen te klikken en het tabblad Versie te openen. Het kan zijn dat er bij de eigenschappen van een bestand geen tabblad Versie wordt weergegeven. Er is dan voor het desbetreffende bestand geen versie-informatie beschikbaar.
 • Bijna alle updates voor Windows 95 hebben versienummer 4.00.951 of hoger. Hieraan kunt u zien dat het bestand nieuwer is dan het bestand dat oorspronkelijk bij Windows 95 werd geleverd. Updates voor Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) hebben doorgaans versienummer 4.00.1112 of hoger.
 • Op één onderdeel kunnen meerdere correcties zijn toegepast. Deze correcties zijn bijna altijd cumulatief. Een wijziging die in een bepaalde versie van een bepaald onderdeel wordt geïmplementeerd, wordt ook opgenomen in latere versies van dat onderdeel (naast eventuele aanvullende wijzigingen). (Als er in versie 4.00.951 bijvoorbeeld een wijziging is geïmplementeerd, wordt die ook in versie 4.00.952 opgenomen, naast eventuele nieuwe wijzigingen.)


  Door het cumulatieve karakter van deze wijzigingen en door de oplopende versienummers is er nagenoeg altijd één 'huidige' versie van een bepaald onderdeel. Deze versie bevat alle correcties die tot op heden in het onderdeel zijn aangebracht.
 • Als u werkt met Windows 95 OSR 2.1, wordt bij het uitvoeren van de hiervoor beschreven procedure het versienummer 4.00.950B weergegeven. Dit is ook het versienummer van OSR2. Als u wilt nagaan of u met OSR 2.1 werkt, controleert u of de vermelding 'USB Supplement to OSR2' aanwezig is in de lijst met geïnstalleerde toepassingen, die u kunt weergeven via Software in het Configuratiescherm. Controleer vervolgens of het bestand Ntkern.vxd in de map Windows\System\Vmm32 versienummer 4.03.1212 heeft.
 • Als u met OSR 2.5 werkt en het USB Supplement verwijdert via Software in het Configuratiescherm, verandert het versienummer op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Systeemeigenschappen in 4.00.950b.
 • Als u een programma hebt geïnstalleerd dat gebruikmaakt van Microsoft Active Accessibility (MSAA), wordt het versienummer van het bijgewerkte bestand User.exe gewijzigd in 4.01.0970 of 4.01.970, gevolgd door een spatie of een letter (A, B of C). Hiermee wordt de oorspronkelijke versie van Windows 95 aangeduid.

Identificatie van OEM (Original Equipment Manufacturer)-versies

Windows is mogelijk vooraf geïnstalleerd op uw computer. Een dergelijke installatie wordt aangeduid als een OEM-installatie. Een OEM Service Release (bijvoorbeeld OSR 2) is een bijgewerkte versie van een product voor computerfabrikanten (OEM's) die vooraf wordt geïnstalleerd op nieuwe pc's. OEM's kunnen hierdoor een geïntegreerd Windows-product installeren dat de meest recente afzonderlijke updates bevat en dat nieuwe hardware ondersteunt waarvoor besturingssysteemondersteuning is vereist.

OPMERKING: De OSR-versies die in dit artikel worden vermeld, zijn alleen verkrijgbaar bij OEM's. Een handelsversie-installatie van Windows 95 (versie 950) kan niet worden bijgewerkt met een OSR-versie.

Nagaan of uw installatie van Windows een OEM-installatie is:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Systeem.
 3. Open het tabblad Algemeen.
 4. Bekijk het product-ID-nummer dat onder 'Geregistreerd op naam van' wordt vermeld. Dit nummer bestaat uit 20 tekens. Als uw installatie van Windows een OEM-installatie is, zijn de tekens 6, 7 en 8 gelijk aan de letters 'OEM'. Het volgende productnummer duidt bijvoorbeeld op een OEM-installatie:
  12345-OEM-6789098-76543
Als u werkt met een OEM-installatie van Windows, kunt u voor algemene Windows-ondersteuning het beste contact opnemen met de fabrikant van uw computer.

Identificatie van internationale versie

Ga als volgt te werk om na te gaan welke taalversie van Windows 95 of Windows 98 op uw computer wordt gebruikt:
 1. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik op Bestanden of mappen.
 2. Typ winver.exe in het vak Naam en klik op Nu zoeken.
 3. Wanneer het bestand is gevonden, klikt u er met de rechtermuisknop op. Klik vervolgens op Eigenschappen in het menu dat wordt weergegeven.
 4. Open het tabblad Versie.
 5. Klik op Taal in het vak Itemnaam. De taalversie wordt nu weergegeven in het vak Waarde.

Aanvullende informatie

Als u meer informatie wilt over de specifieke inhoud van een OSR-versie of service pack, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

146449 Beschrijving van de onderdelen van Microsoft Windows 95 Service Pack 1
143003 Beschrijving van updates van Microsoft Windows 95 Service Pack 1
148761 Beschrijving van Windows 95 OEM Service Release 1
181661 Bestanden in de USB Supplement in OSR2.1 en OSR2.5
234762 Beschrijving van Windows 98 Tweede editie
239937 Microsoft Windows 98 Customer Service Pack is beschikbaar
232972 Inhoud van de Microsoft Windows 98 System Update
161020 Windows 95-updates implementeren
Eigenschappen

Artikel-id: 158238 - Laatst bijgewerkt: 12 mei 2007 - Revisie: 1

Feedback