SideWinder-gamepad wordt niet gedetecteerd door de computer

Disclaimer voor KB-inhoud ingetrokken

Dit artikel gaat over producten waarvoor Microsoft niet langer ondersteuning biedt. Daarom wordt dit artikel aangeboden 'as is' en wordt het niet langer bijgewerkt.

Symptomen

U hebt een SideWinder-gamepad op de spelpoort aangesloten. Dit gamepad wordt echter niet door de computer gedetecteerd. Mogelijk wordt in het onderdeel Spelbesturingen van het Configuratiescherm gemeld dat het SideWinder-gamepad niet is aangesloten.

Oorzaak

Mogelijk wordt dit probleem veroorzaakt door de interruptvertragingswaarde voor de spelpoort op de geluidskaart.

Oplossing

Microsoft heeft het hulpprogramma SideWinder Game Pad Configuration (Configsw.exe) ontwikkeld.


Met dit hulpprogramma kunt u de configuratie van het SideWinder-gamepad wijzigen zodat dit gamepad beter samenwerkt met bepaalde geluidskaarten. U kunt het probleem mogelijk oplossen door het hulpprogramma SideWinder Game Pad Configuration op uw computer uit te voeren.


OPMERKING: voor dit hulpprogramma is geen officiële Microsoft-productondersteuning beschikbaar.


Het hulpprogramma SideWinder Game Pad Configuration is bestemd voor gebruik in Microsoft Windows 95.


U kunt het volgende bestand downloaden vanaf het Microsoft Download Center. Klik op de onderstaande bestandsnaam om het bestand te downloaden:
Bezoek het Download Center op het volgende adres voor meer informatie over het downloaden van bestanden.
en klik vervolgens op How to use the Microsoft Download Center .
Als Microsoft SideWinder Game Controller 3.0 of hoger op uw computer is geïnstalleerd, hoeft u dit bestand niet te downloaden.


Als u meer informatie wilt over de beschikbaarheid van SideWinder Game Controller, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
162548 Beschikbaarheid van software-updates van SideWinder
OPMERKING: het bestand Configsw.exe is geschikt voor gebruikers van het SideWinder-gamepad en voor gebruikers van de SideWinder 3D Pro. Als u het bestand Configsw.exe wilt gebruiken, moet het SideWinder-gamepad echter wel op de spelpoort zijn aangesloten.

Meer informatie

WAARSCHUWING : een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT of Windows 2000, moet u ook de hersteldiskette bijwerken.


Het bestand Configsw.exe zorgt ervoor dat de software van Microsoft SideWinder-spelapparaten beter samenwerkt met bepaalde geluidskaarten. Het bestand Configsw.exe optimaliseert de interruptvertraging van het SideWinder-gamepad op basis van de geluidskaart die u hebt geïnstalleerd. De registervermelding InterruptDelay bevindt zich op de volgende locatie in het register van Windows:

HKLM\Software\Microsoft\Gaming Input Devices\MSGAME\Drivers\
SWGAMPAD.VXD
Eigenschappen

Artikel-id: 165446 - Laatst bijgewerkt: 23 aug. 2005 - Revisie: 1

Feedback