Een basisprofiel voor alle gebruikers maken

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u een 'basisprofiel' of standaardgebruikersprofiel maakt voor alle gebruikers en hoe u dit profiel opslaat op de Netlogon-share.

Opmerking Het basisprofiel werkt alleen voor gebruikers met een nieuwe gebruikers-id in een domein van Microsoft Windows NT 4.0 of Microsoft Windows 2000 Server die zich nog niet eerder met die id hebben aangemeld.

Meer informatie

Op computers met Windows NT 4.0, Windows 2000 en Windows XP wordt het volgende detectieproces gehanteerd voor het activeren van een profiel:
 • Is er een centraal (zwervend) profiel gedefinieerd in Gebruikersbeheer voor domeinen?


 • Zo ja, bestaat het profiel? Als dat het geval is, wordt het centrale profiel gebruikt.


 • Zo nee, heeft deze gebruiker een lokaal profiel? Als dat het geval is, wordt het lokale profiel gebruikt.


 • Zo nee, is er een standaardgebruikersprofiel gedefinieerd op de Netlogon-share van de domeincontroller die de validatie uitvoert? Zo ja, wordt dat profiel gebruikt.


 • Zo nee, is er een standaardgebruikersprofiel gedefinieerd in WinNT\Profiles?
Ga als volgt te werk om een standaardgebruikersprofiel te maken:
 1. Meld u als een gewone gebruiker aan bij een werkstation (dus als een gebruiker zonder beheerdersrechten voor het domein). Configureer het bureaublad en wijzig de gewenste instellingen. Meld u af bij het werkstation. Het profiel wordt nu gemaakt op basis van de huidige instellingen.
 2. Meld u aan bij het werkstation als een gebruiker met beheerdersrechten voor zowel de lokale computer als het domein. Voer vervolgens de stappen hieronder uit voor het besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd.

Windows NT 4.0 en Windows 2000

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Systeem.
 3. Open het tabblad Gebruikersprofielen van het dialoogvenster Systeemeigenschappen en selecteer het profiel dat u wilt instellen als standaardgebruikersprofiel.
 4. Klik op Kopiëren naar en klik bij Toegestaan te gebruiken op Wijzigen.
 5. Selecteer in het venster Gebruiker of groep selecteren de optie Iedereen en klik op OK.
 6. Geef bij Profiel kopiëren naar in het venster Kopiëren naar de naam van de server en van de share op, evenals de naam van het profiel waarnaar u dit profiel wilt kopiëren. Gebruik hierbij de volgende notatie:
  \\servernaam\sharenaam\profielnaam.
  Opmerking De naam van het profiel is feitelijk een mapnaam en het profiel wordt gevormd door de map en alle bijbehorende submappen en bestanden.
 7. Kopieer dit profiel naar de Netlogon-share en wijzig de naam van het profiel in Default User. Windows NT en Windows 2000 kunnen nu op basis van dit profiel een nieuw profiel maken voor een gebruiker die nog geen centraal of lokaal profiel heeft.

Windows XP

 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
 2. Klik op het tabblad Geavanceerd onder Gebruikersprofielen op Instellingen.
 3. Selecteer in de lijst Profielen die op deze computer zijn opgeslagen het gebruikersprofiel dat u hebt gemaakt in stap 1 en klik op Kopiëren naar.
 4. Klik onder Toegestaan te gebruiken op Wijzigen, klik op Iedereen en klik op OK.

  Opmerking
  Als Iedereen niet beschikbaar is, klikt u achtereenvolgens op Geavanceerd, Nu zoeken, Iedereen en OK.
 5. Geef bij 'Profiel kopiëren naar' in het venster 'Kopiëren naar' de naam van de server en van de share op, evenals de naam van het profiel waarnaar u dit profiel wilt kopiëren. Gebruik hierbij de volgende notatie:
  \\servernaam\sharenaam\profielnaam.

  Opmerking De naam van het profiel is feitelijk een mapnaam en het profiel wordt gevormd door de map en alle bijbehorende submappen en bestanden.
 6. Kopieer dit profiel naar de Netlogon-share en wijzig de naam van het profiel in Default User. Windows NT en Windows 2000 kunnen nu op basis van dit profiel een nieuw profiel maken voor een gebruiker die nog geen centraal of lokaal profiel heeft.

Opmerking Dit standaardgebruikersprofiel wordt gebruikt voor het maken van nieuwe zwervende profielen en van nieuwe lokale profielen.
Eigenschappen

Artikel-id: 168475 - Laatst bijgewerkt: 8 mei 2008 - Revisie: 1

Feedback