Ondersteuningslevenscyclusbeleid voor servicepacks


Back to the Microsoft Lifecycle Policy home page

 

Als onderdeel van de inspanning om Microsoft-software voortdurend te verbeteren, worden updates en oplossingen gemaakt en uitgebracht voor bekende problemen. Veel van deze oplossingen worden regelmatig gecombineerd tot één pakket (ook wel een servicepack genoemd) dat beschikbaar wordt gemaakt voor installatie. Zowel de fasen van basisondersteuning als uitgebreide ondersteuning voor software vereisen dat het ondersteunde servicepack van een product wordt geïnstalleerd om volledige ondersteuning te blijven ontvangen (inclusief beveiligingsupdates en updates voor zomertijd).


Ondersteuningsbeleid voor servicepacks
  • Wanneer een nieuw servicepack wordt uitgebracht, biedt Microsoft 12 of 24 maanden ondersteuning voor het vorige servicepack, variërend overeenkomstig de productfamilie (bijvoorbeeld hulpprogramma’s voor Windows, Office, Servers of Ontwikkelaars)
  • Wanneer de ondersteuning voor een servicepack afloopt, worden er geen nieuwe beveiligingsupdates, DST-updates of andere niet-beveiligingsupdates meer aangeboden voor dit servicepack. Commercieel redelijke ondersteuning blijft beschikbaar, zoals hieronder wordt beschreven
  • Wanneer ondersteuning voor een product afloopt, stopt de ondersteuning van alle servicepacks voor dit product ook. De ondersteuningslevenscyclus van het product heeft prioriteit boven het ondersteuningsbeleid van het servicepack
  • Ondersteuningstijdlijnen voor servicepacks blijven consistent binnen de productgroep
  • Microsoft publiceert specifieke ondersteuningstijdlijnen voor een vorig servicepack wanneer het nieuwe servicepack is uitgebracht
Klanten wordt ten zeerste aanbevolen een volledig ondersteund servicepack te blijven gebruiken om ervoor te zorgen dat ze beschikken over de nieuwste en veiligste versie van het product.

Voor klanten met ondersteunde producten met versies van servicepacks die niet meer volledig worden ondersteund, biedt Microsoft als volgt commercieel redelijke ondersteuning:

Commercieel redelijke ondersteuningsincidenten worden geleverd via de klantondersteuning en ondersteuning van Microsoft en de beheerde ondersteuningsaanbiedingen van Microsoft (zoals Premier Support).
Als het ondersteuningsincident moet worden doorgestuurd naar ontwikkeling voor verdere hulp, er een niet-beveiligingsupdate is vereist of er een beveiligingsupdate is vereist, wordt klanten gevraagd een upgrade uit te voeren naar een volledig ondersteund servicepack.
Commercieel redelijke ondersteuning bevat geen optie voor de productontwikkelingsbronnen van Microsoft; technische oplossingen zijn beperkt of niet mogelijk.

Hierna ziet u een matrix van de Microsoft-productgroepen en de duur van de servicepackondersteuning voor elke productgroep:

ProductgroepDuur van servicepackondersteuning
 Windows-client en -servers 24 maanden
 Dynamics 24 maanden
 Office 12 maanden
 Servers 12 maanden
 Ontwikkelhulpprogramma's 12 maanden
 Klantensoftware, multimedia en games 12 maanden


Met dit ondersteuningsbeleid kunnen klanten bestaande niet-beveiligingsupdates ontvangen of nieuwe niet-beveiligingsupdates aanvragen voor de volledig ondersteunde servicepacks tijdens de fase van basisondersteuning.

Servicepacks worden niet automatisch aangepast voor het opnemen van niet-beveiligingsupdates die zijn ontwikkeld na de eerste releasedatum van het servicepack. Een ouder servicepack kan worden aangepast voor het opnemen van niet-beveiligingsupdates die zijn ontwikkeld nadat het servicepack is uitgebracht. Neem contact op met Microsoft en vraag de aanpassing aan.

Beveiligingsupdates die zijn uitgebracht via bulletins van het Microsoft Security Response Center, worden alleen gecontroleerd en gebouwd voor de ondersteunde servicepacks. Updates voor zomertijd en tijdzones worden alleen gebouwd voor volledig ondersteunde servicepacks.

Microsoft raadt klanten sterk aan om actuele servicepacks tijdig te evalueren en te installeren om ervoor te zorgen dat systemen up-to-date zijn met de meest recente beveiligingssoftware. 

Dit herziene beleid is van kracht geworden op 13 april 2010.


The information on this page is subject to the Microsoft Policy Disclaimer and Change Notice. Return to this site periodically to review any such changes.