Tekst hardop voorlezen met Verteller

Verteller is een schermlezer die de elementen op het scherm hardop voorleest. Als u Verteller wilt gebruiken, gaat u vanuit het startscherm

Start-pictogram
naar de lijst met alle apps en selecteert u Instellingen > Toegankelijkheid > Verteller . Gebruik de wisselknop om Verteller in te schakelen.

Verteller-instellingen

Als u Verteller wilt uitschakelen, houdt u de knop Volume omhoog en de knop Start

Start-pictogram
tegelijkertijd ingedrukt. Als snel starten voor Verteller is ingeschakeld, kunt u met deze actie Verteller ook weer inschakelen.

Als u snel starten wilt gebruiken voor Verteller, gaat u vanuit het startscherm

Start-pictogram
naar de lijst met alle apps en selecteert u Instellingen > Toegankelijkheid > Verteller . Gebruik de wisselknop om Verteller snel starten in te schakelen.

Gebaren voor Verteller

Als Verteller is ingeschakeld, kunt u deze gebaren, die specifiek zijn voor Verteller, voor uw apparaat gebruiken.

Gebaar

Wat het gebaar doet

Met één vinger omhoog of omlaag swipen

Navigatiemodus wijzigen

Met één vinger naar links of rechts swipen

Naar het volgende of vorige item gaan

Tikken of slepen met één vinger

Lezen wat zich onder uw vinger bevindt

Dubbeltikken met één vinger of vasthouden met één vinger en tikken met een tweede

Primaire actie activeren

Drie keer tikken met één vinger of vasthouden met één vinger en dubbeltikken met een tweede

Secundaire actie activeren

Met twee vingers naar links/rechts/omhoog/omlaag swipen

Schuiven

Tikken met twee vingers

Verteller laten stoppen met voorlezen

Tikken met drie vingers

Uitgebreidheidsmodus wijzigen

Dubbeltikken met twee vingers

Snelmenu weergeven

Met drie vingers omhoog swipen

Vanaf bovenkant lezen

Met drie vingers naar beneden swipen

Verkenbare tekst beginnen te lezen

Eigenschappen

Artikel-id: 17245 - Laatst bijgewerkt: 16 aug. 2016 - Revisie: 8

Feedback