Whiteboardbestanden opslaan of verzenden

Wanneer u klaar bent met het gebruik van het whiteboard, denk er dan aan het whiteboardbestand naar uzelf te e-mailen (en eventueel naar de anderen die aan de sessie hebben deelgenomen), zodat u dit later kunt gebruiken.

Selecteer de e-mailknop onder aan het whiteboard.

Afbeelding van de e-mailknop op het whiteboard

Selecteer Surface Hub E-mailen in het deelvenster.

In het deelvenster staan opties voor het delen van het whiteboard

Uw bestanden worden automatisch aan het e-mailbericht gekoppeld en het e-mailadres van degene die de vergadering organiseert, wordt opgenomen in het veld Aan:. Voeg desgewenst andere personen toe en selecteer Verzenden.

Een e-mailbericht opstellen in Surface Hub

Eigenschappen

Artikel-id: 17324 - Laatst bijgewerkt: 15 jun. 2016 - Revisie: 3

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)