Beschrijving van beveiligingsgebeurtenissen

Samenvatting

In dit artikel worden diverse beveiligings- en controlegebeurtenissen beschreven. Er worden ook tips gegeven voor de interpretatie van deze gebeurtenissen.

Al deze gebeurtenissen worden onder de vermelding 'Beveiliging' geregistreerd in het logboek voor beveiligingsgebeurtenissen.

Meer informatie


Gebeurtenis-ID: 512
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Windows NT is bezig met opstarten.

Gebeurtenis-ID: 513
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Windows NT wordt afgesloten. Alle aanmeldingssessies worden
hierdoor beëindigd.

Gebeurtenis-ID: 514
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: De LSA (Local Security Authority) heeft een verificatiepakket
geladen. Dit verificatiepakket wordt gebruikt om
aanmeldingspogingen te verifiëren.
De naam van het verificatiepakket is: %1

Gebeurtenis-ID: 515
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Er is een vertrouwd aanmeldingsproces in de LSA
geregistreerd. Dit aanmeldingsproces wordt vertrouwd om
aanmeldingsaanvragen te doen.
De naam van het aanmeldingsproces is: %1

Gebeurtenis-ID: 516
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Interne bronnen, toegewezen voor het in de wachtrij plaatsen
van controleberichten, zijn niet meer beschikbaar, waardoor
sommige controles verloren zijn gegaan.
Het aantal verwijderde controleberichten bedraagt: %1

Gebeurtenis-ID: 517
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Het controlelogboek is gewist
Primaire gebruikersnaam: %1 Primair domein: %2
Primaire aanmeldings-ID: %3 Gebruikersnaam van client: %4
Domein van client: %5 Aanmeldings-ID van client: %6

Gebeurtenis-ID: 518
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: De SAM (Security Account Manager) heeft een berichtgevingspakket
geladen. Dit pakket krijgt bericht bij elke wijziging
van accounts of wachtwoorden.
De naam van het berichtgevingspakket is: %1

Gebeurtenis-ID: 528
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Aanmelding is voltooid:
Gebruikersnaam: %1 Domein: %2
Aanmeldings-ID: %3 Aanmeldingstype: %4
Aanmeldingsproces: %5 Verificatiepakket: %6
Naam van werkstation: %7

Gebeurtenis-ID: 529
Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Aanmeldingsfout:
Reden: onbekende gebruikersnaam of onjuist wachtwoord
Gebruikersnaam: %1 Domein: %2
Aanmeldingstype: %3 Aanmeldingsproces: %4
Verificatiepakket: %5 Werkstationnaam: %6

Gebeurtenis-ID: 530
Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Aanmeldingsfout:
Reden: schending van de beperkte tijd voor aanmelden
Gebruikersnaam: %1 Domein: %2
Aanmeldingstype: %3 Aanmeldingsproces: %4
Verificatiepakket: %5 Werkstationnaam: %6

Gebeurtenis-ID: 531
Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Aanmeldingsfout:
Reden: account is momenteel uitgeschakeld
Gebruikersnaam: %1 Domein: %2
Aanmeldingstype: %3 Aanmeldingsproces: %4
Verificatiepakket: %5 Werkstationnaam: %6

Gebeurtenis-ID: 532
Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Aanmeldingsfout:
Reden: opgegeven gebruikersaccount is verlopen
Gebruikersnaam: %1 Domein: %2
Aanmeldingstype: %3 Aanmeldingsproces: %4
Verificatiepakket: %5 Werkstationnaam: %6

Gebeurtenis-ID: 533
Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Aanmeldingsfout:
Reden: gebruiker heeft geen toestemming om zich aan te melden bij deze computer
Gebruikersnaam: %1 Domein: %2
Aanmeldingstype: %3 Aanmeldingsproces: %4
Verificatiepakket: %5 Werkstationnaam: %6

Gebeurtenis-ID: 534
Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Aanmeldingsfout:
Reden: de gebruiker heeft het aangevraagde aanmeldingstype
voor deze computer niet gekregen
Gebruikersnaam: %1 Domein: %2
Aanmeldingstype: %3 Aanmeldingsproces: %4
Verificatiepakket: %5 Werkstationnaam: %6

Gebeurtenis-ID: 535
Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Aanmeldingsfout:
Reden: opgegeven accountwachtwoord is verlopen
Gebruikersnaam: %1 Domein: %2
Aanmeldingstype: %3 Aanmeldingsproces: %4
Verificatiepakket: %5 Werkstationnaam: %6


Gebeurtenis-ID: 536
Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Aanmeldingsfout:
Reden: NetLogon-component is niet actief
Gebruikersnaam: %1 Domein: %2
Aanmeldingstype: %3 Aanmeldingsproces: %4
Verificatiepakket: %5 Werkstationnaam: %6

Gebeurtenis-ID: 537
Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Aanmeldingsfout:
Reden: onverwachte fout tijdens het aanmelden
Gebruikersnaam: %1 Domein: %2
Aanmeldingstype: %3 Aanmeldingsproces: %4
Verificatiepakket: %5 Werkstationnaam: %6


Gebeurtenis-ID: 538
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Afmelding van gebruiker:
Gebruikersnaam: %1 Domein: %2
Aanmeldings-ID: %3 Aanmeldingstype: %4

Gebeurtenis-ID: 539
Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Aanmeldingsfout:
Reden: account is vergrendeld
Gebruikersnaam: %1 Domein: %2
Aanmeldingstype: %3 Aanmeldingsproces: %4
Verificatiepakket: %5 Werkstationnaam: %6

Gebeurtenis-ID: 560
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Object is geopend:
Objectserver: %1 Objecttype: %2
Objectnaam: %3 Nieuwe ingang-ID: %4
Bewerking-ID: {%5,%6}
Proces-ID: %7 Primaire gebruikersnaam: %8
Primair domein: %9 Primaire aanmeldings-ID: %10
Clientgebruikersnaam: %11 Clientdomein: %12
Client-aanmeldings-ID: %13 Toegangspogingen %14
Machtigingen %15

Gebeurtenis-ID: 561
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Ingang is toegewezen:
Ingang-ID: %1 Bewerking-ID: {%2,%3}
Proces-ID: %4

Gebeurtenis-ID: 562
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Ingang is gesloten:
Objectserver: %1 Ingang-ID: %2
Proces-ID: %3

Gebeurtenis-ID: 563
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Object is geopend voor verwijderen:
Objectserver: %1 Objecttype: %2
Objectnaam: %3 Nieuwe ingang-ID: %4
Bewerking-ID: {%5,%6}
Proces-ID: %7 Primaire gebruikersnaam: %8
Primair domein: %9 Primaire aanmeldings-ID: %10
Clientgebruikersnaam: %11 Clientdomein: %12
Client-aanmeldings-ID: %13 Toegangspogingen %14
Machtigingen %15

Gebeurtenis-ID: 564
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Object is verwijderd:
Objectserver: %1 Ingang-ID: %2
Proces-ID: %3

Gebeurtenis-ID: 576
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Speciale bevoegdheden toegewezen aan nieuwe aanmelding:
Gebruikersnaam: %1 Domein: %2
Aanmeldings-ID: %3 Toegewezen: %4

Gebeurtenis-ID: 577
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Bevoegdheidsservice aangeroepen:
Server: %1 Service: %2
Primaire gebruikersnaam: %3 Primair domein: %4
Primaire aanmeldings-ID: %5 Gebruikersnaam van client: %6
Domein van client: %7 Aanmeldings-ID van client: %8
Bevoegdheden: %9

Gebeurtenis-ID: 578
Type: Controle van mislukte poging
Beschrijving: Bewerking van bevoegd object:
Objectserver: %1 Objectingang: %2
Proces-ID: %3 Primaire gebruikersnaam: %4
Primair domein: %5 Primaire aanmeldings-ID: %6
Gebruikersnaam van client: %7 Domein van client: %8
Aanmeldings-ID van client: %9 Bevoegdheden: %10

Gebeurtenis-ID: 592
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Er is een nieuw proces gemaakt:
Nieuwe proces-ID: %1 Naam van afbeeldingsbestand: %2
ID van Maken-proces: %3 Gebruikersnaam: %4
Domein: %5 Aanmeldings-ID: %6

Gebeurtenis-ID: 593
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Proces is afgesloten:
Proces-ID: %1 Gebruikersnaam: %2
Domein: %3 Aanmeldings-ID: %4

Gebeurtenis-ID: 594
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Een ingang naar een object is gedupliceerd:
Ingang-ID van bron: %1 Proces-ID van bron: %2
Ingang-ID van doel: %3 Proces-ID van doel: %4

Gebeurtenis-ID: 595
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Indirecte toegang tot een object verkregen:
Objecttype: %1 Objectnaam: %2
Proces-ID: %3 Primaire gebruikersnaam: %4
Primair domein: %5 Primaire aanmeldings-ID: %6
Gebruikersnaam van client: %7 Domein van client: %8
Aanmeldings-ID van client: %9 Toegang: %10

Gebeurtenis-ID: 608
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Toegewezen gebruikersrecht:
Gebruikersrecht: %1 Toegewezen aan: %2
Toegewezen door:
Gebruikersnaam: %3 Domein: %4
Aanmeldings-ID: %5

Gebeurtenis-ID: 609
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Opgeheven gebruikersrecht:
Gebruikersrecht: %1 Opgeheven voor: %2
Opgeheven door:
Gebruikersnaam: %3 Domein: %4
Aanmeldings-ID: %5

Gebeurtenis-ID: 610
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Nieuw vertrouwd domein:
Domeinnaam: %1 Domein-ID: %2
Opgezet door:
Gebruikersnaam: %3 Domein: %4
Aanmeldings-ID: %5

Gebeurtenis-ID: 611
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Opgeheven vertrouwd domein:
Domeinnaam: %1 Domein-ID: %2
Opgeheven door:
Gebruikersnaam: %3 Domein: %4
Aanmeldings-ID: %5

Gebeurtenis-ID: 612
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Wijziging in controlebeleid:
Nieuw beleid:
Gelukt Mislukt
%1 %2 Systeem
%3 %4 Aanmelden/afmelden
%5 %6 Objecttoegang
%7 %8 Gebruik van bevoegdheid
%9 %10 Gedetailleerde tracking
%11 %12 Beleidswijziging
%13 %14 Accountbeheer
Gewijzigd door:
Gebruikersnaam: %15 Domeinnaam: %16
Aanmeldings-ID: %17

Gebeurtenis-ID: 624
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Gebruikersaccount is gemaakt:
Nieuwe accountnaam: %1 Nieuw domein: %2
Nieuwe account-ID: %3 Gebruikersnaam van aanroeper: %4
Domein van aanroeper: %5 Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
Bevoegdheden %7

Gebeurtenis-ID: 625
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Type wijziging van gebruikersaccount:
Doel-accountnaam: %1 Doeldomein: %2
Doel-account-ID: %3 Nieuw type: %4
Gebruikersnaam van aanroeper: %5 Domein van aanroeper: %6
Aanmeldings-ID van aanroeper: %7

Gebeurtenis-ID: 626
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Gebruikersaccount is ingeschakeld:
Doel-accountnaam: %1 Doeldomein: %2
Doel-account-ID: %3 Gebruikersnaam van aanroeper: %4
Domein van aanroeper: %5 Aanmeldings-ID van aanroeper: %6

Gebeurtenis-ID: 627
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Poging tot wachtwoord wijzigen:
Doel-accountnaam: %1 Doeldomein: %2
Doel-account-ID: %3 Gebruikersnaam van aanroeper: %4
Domein van aanroeper: %5 Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
Bevoegdheden: %7

Gebeurtenis-ID: 628
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Gebruikerswachtwoord is ingesteld:
Doel-accountnaam: %1 Doeldomein: %2
Doel-account-ID: %3 Gebruikersnaam van aanroeper: %4
Domein van aanroeper: %5 Aanmeldings-ID van aanroeper: %6

Gebeurtenis-ID: 629
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Gebruikersaccount is uitgeschakeld:
Doel-accountnaam: %1 Doeldomein: %2
Doel-account-ID: %3 Gebruikersnaam van aanroeper: %4
Domein van aanroeper: %5 Aanmeldings-ID van aanroeper: %6

Gebeurtenis-ID: 630
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Gebruikersaccount is verwijderd:
Doel-accountnaam: %1 Doeldomein: %2
Doel-account-ID: %3 Gebruikersnaam van aanroeper: %4
Domein van aanroeper: %5 Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
Bevoegdheden: %7

Gebeurtenis-ID: 631
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Globale groep is gemaakt:
Nieuwe accountnaam: %1 Nieuw domein: %2
Nieuwe account-ID: %3 Gebruikersnaam van aanroeper: %4
Domein van aanroeper: %5 Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
Bevoegdheden: %7

Gebeurtenis-ID: 632
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Lid aan globale groep toegevoegd:
Lid: %1 Doel-accountnaam: %2
Doeldomein: %3 Doel-account-ID: %4
Gebruikersnaam van aanroeper: %5 Domein van aanroeper: %6
Aanmeldings-ID van aanroeper: %7 Bevoegdheden: %8

Gebeurtenis-ID: 633
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Lid uit globale groep verwijderd:
Lid: %1 Doel-accountnaam: %2
Doeldomein: %3 Doel-account-ID: %4
Gebruikersnaam van aanroeper: %5 Domein van aanroeper: %6
Aanmeldings-ID van aanroeper: %7 Bevoegdheden: %8

Gebeurtenis-ID: 634
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Globale groep is verwijderd:
Doel-accountnaam: %1 Doeldomein: %2
Doel-account-ID: %3 Gebruikersnaam van aanroeper: %4
Domein van aanroeper: %5 Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
Bevoegdheden: %7

Gebeurtenis-ID: 635
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Lokale groep is gemaakt:
Nieuwe accountnaam: %1 Nieuw domein: %2
Nieuwe account-ID: %3 Gebruikersnaam van aanroeper: %4
Domein van aanroeper: %5 Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
Bevoegdheden: %7

Gebeurtenis-ID: 636
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Lid aan lokale groep toegevoegd:
Lid: %1 Doel-accountnaam: %2
Doeldomein: %3 Doel-account-ID: %4
Gebruikersnaam van aanroeper: %5 Domein van aanroeper: %6
Aanmeldings-ID van aanroeper: %7 Bevoegdheden: %8

Gebeurtenis-ID: 637
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Lid uit lokale groep verwijderd:
Lid: %1 Doel-accountnaam: %2
Doeldomein: %3 Doel-account-ID: %4
Gebruikersnaam van aanroeper: %5 Domein van aanroeper: %6
Aanmeldings-ID van aanroeper: %7 Bevoegdheden: %8

Gebeurtenis-ID: 638
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Lokale groep is verwijderd:
Doel-accountnaam: %1 Doeldomein: %2
Doel-account-ID: %3 Gebruikersnaam van aanroeper: %4
Domein van aanroeper: %5 Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
Bevoegdheden: %7

Gebeurtenis-ID: 639
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Lokale groep is gewijzigd:
Doel-accountnaam: %1 Doeldomein: %2
Doel-account-ID: %3 Gebruikersnaam van aanroeper: %4
Domein van aanroeper: %5 Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
Bevoegdheden: %7

Gebeurtenis-ID: 640
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Wijziging in algemene accountdatabase:
Type wijziging: %1 Objecttype: %2
Objectnaam: %3 Object-ID: %4
Gebruikersnaam van aanroeper: %5 Domein van aanroeper: %6
Aanmeldings-ID van aanroeper: %7

Gebeurtenis-ID: 641
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Globale groep is gewijzigd:
Doel-accountnaam: %1 Doeldomein: %2
Doel-account-ID: %3 Gebruikersnaam van aanroeper: %4
Domein van aanroeper: %5 Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
Bevoegdheden: %7

Gebeurtenis-ID: 642
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Gebruikersaccount is gewijzigd:
Doel-accountnaam: %1 Doeldomein: %2
Doel-account-ID: %3 Gebruikersnaam van aanroeper: %4
Domein van aanroeper: %5 Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
Bevoegdheden: %7

Gebeurtenis-ID: 643
Type: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Domeinbeleid is gewijzigd
Domein: %1 Domein-ID: %2
Gebruikersnaam van aanroeper: %3 Domein van aanroeper: %4
Aanmeldings-ID van aanroeper: %5 Bevoegdheden: %6

Gebeurtenis-ID: 644
Gebeurtenistype: Controle van geslaagde poging
Beschrijving: Gebruikersaccount vergrendeld:
Doel-accountnaam: %1 Doel-account-ID: %2
Computernaam van aanroeper: %3 Gebruikersnaam van aanroeper: %4
Domein van aanroeper: %5 Aanmeldings-ID van aanroeper: %6
Eigenschappen

Artikel-id: 174074 - Laatst bijgewerkt: 23 okt. 2003 - Revisie: 1

Feedback