De toetsenbordindeling wijzigen

Van toepassing: Windows 7Windows 8.1

Windows 8.1Windows 7


Een weergavetaal installeren of wijzigen

U kunt de taal wijzigen die wordt gebruikt om tekst weer te geven in wizards, dialoogvensters, menu's en andere items in de gebruikersinterface. Sommige weergavetalen worden standaard geïnstalleerd, voor andere moet u extra taalbestanden installeren.


De toetsenbordindeling wijzigen