Foutbericht: Accepteert geen cookies

Disclaimer voor KB-inhoud ingetrokken

Dit artikel gaat over producten waarvoor Microsoft niet langer ondersteuning biedt. Daarom wordt dit artikel aangeboden 'as is' en wordt het niet langer bijgewerkt.

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Symptomen

Wanneer u een webpagina probeert weer te geven, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:

Accepteert geen cookies

Oorzaak

Deze situatie kan om de volgende redenen ontstaan:

 • De optie om cookies toe te staan is uitgeschakeld in Internet Explorer.
 • Het cookiebestand is beschadigd.
 • Het register is niet op de juiste wijze bijgewerkt toen u een optie voor cookies in Internet Explorer hebt gewijzigd.
 • De systeemdatum van de computer is ingesteld op een datum die te ver in de toekomst ligt.

Oplossing

Gebruik de van toepassing zijnde methode om dit probleem op te lossen.

Methode 1

Schakel in Internet Explorer de optie in om cookies te accepteren. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

 1. Open in Internet Explorer het menu Extra (of Beeld in Internet Explorer versie 4.x) en klik op Internet-opties.
 2. Open in Internet Explorer 5 het tabblad Beveiliging en klik op Aangepast niveau. Klik onder Cookies toestaan die op de computer zijn opgeslagen op Inschakelen of Vragen.

  Open in Internet Explorer 4.x het tabblad Geavanceerd en klik op Waarschuwen voordat cookies worden geaccepteerd of op Cookies altijd accepteren.
 3. Klik op OK totdat u terug bent in Internet Explorer.
 4. Maak verbinding met het webadres waar het foutbericht Accepteert geen cookies werd weergegeven, en controleer of u toegang krijgt tot de webpagina.
Als u de optie Waarschuwen voordat cookies worden geaccepteerd inschakelt en nog steeds geen toegang krijgt tot de webpagina, voert u nogmaals de stappen van methode 1 uit en schakelt u de optie Cookies altijd accepteren in (de optie Inschakelen in Internet Explorer 5).

Methode 2

Wijzig de naam van het cookiebestand in de map Windows\Cookies voor de webpagina waarbij het foutbericht Accepteert geen cookies werd weergegeven. Ga als volgt te werk om de naam van het cookiebestand te wijzigen:

 1. Dubbelklik op Deze computer, dubbelklik op het station waarop zich de map Windows bevindt, dubbelklik op de map Windows en dubbelklik op de map Cookies.
 2. Wijzig in de map Cookies de naam van het bestand Gebruikersnaam@Website.txt. Hierbij is Gebruikersnaam de naam waarmee u zich bij Windows hebt aangemeld, en is Website de naam van de website die u probeerde te openen. Bijvoorbeeld:

  gebruiker@microsoft.txt
  In dit voorbeeld kunt u het bestand Gebruiker@microsoft.txt wijzigen in Gebruiker@microsoft.oud. Als u informatie wilt over het wijzigen van bestandsnamen, klikt u achtereenvolgens op Start, Help en het tabblad Index. Typ namen van bestanden wijzigen en dubbelklik op het onderwerp Namen van bestanden wijzigen.
 3. Maak verbinding met de webpagina waar het foutbericht Accepteert geen cookies werd weergegeven en controleer of u toegang krijgt tot de webpagina.

Methode 3

Wijzig de optie voor cookies om het register op de juiste wijze bij te werken. Hiertoe gaat u als volgt te werk.

Internet Explorer 5

Open in Internet Explorer het menu Extra en klik op Internet-opties. Open het tabblad Beveiliging, kies een lager beveiligingsniveau voor de internetzone en klik op OK

Internet Explorer 4.x

 1. Open in Internet Explorer het menu Beeld en klik op Internet-opties.
 2. Open het tabblad Geavanceerd en klik op een andere optie voor cookies dan de optie die momenteel is geselecteerd.
 3. Klik op OK.
 4. Open in Internet Explorer het menu Beeld en klik op Internet-opties.
 5. Open het tabblad Geavanceerd en klik op de gewenste optie voor cookies.
 6. Klik op OK.
 7. Maak verbinding met de webpagina waar het foutbericht Accepteert geen cookies werd weergegeven en controleer of u toegang krijgt tot het webadres.

Methode 4

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Internet Explorer 5

 1. Wijzig met de Register-editor de waarde '1A02' onder de desbetreffende registersleutel in:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\Zones

  Waarden:


  1 = Lokaal intranet
  2 = Vertrouwde sites
  3 = Internet
  4 = Websites met beperkte toegang
 2. Maak verbinding met de webpagina waar het foutbericht Accepteert geen cookies werd weergegeven en controleer of u toegang krijgt tot het webadres.

Internet Explorer 4.x

 1. Wijzig met de Register-editor de waarde AllowCookies in de volgende registersleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
  Gebruik een van de volgende waarden voor de waarde AllowCookies:


  Betekenis Waarde
  --------------------------------------------------------
  Waarschuwen voordat cookies worden geaccepteerd 0
  Cookies altijd accepteren 1
  Gebruik van cookies uitschakelen 2
 2. Maak verbinding met het webadres waar het foutbericht Accepteert geen cookies werd weergegeven en controleer of u toegang krijgt tot het webadres.

Methode 5

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Datum en tijd.
 3. Stel op het tabblad Datum en tijd de datum van de computer in op de huidige datum.
 4. Klik op OK.

Meer informatie

In Internet Explorer 4.x worden wijzigingen aan opties voor cookies op het tabblad Geavanceerd in het dialoogvenster Internet-opties opgeslagen in de volgende registersleutel:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\AllowCookies
De waarde AllowCookies wordt pas in het register opgenomen als u de optie betreffende het gebruik van cookies op het tabblad Geavanceerd in het dialoogvenster Internet-opties hebt gewijzigd. Bovendien is het mogelijk dat de oorspronkelijke instelling in het register niet wordt hersteld wanneer u Internet Explorer 4.0 verwijdert.


Voor meer informatie over cookies klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

154360 Informatie over de beveiligingswaarschuwing voor cookies in Internet Explorer en Outlook Express
Eigenschappen

Artikel-id: 175662 - Laatst bijgewerkt: 2 feb. 2005 - Revisie: 1

Feedback