Opdrachten Doel opslaan als en Doel afdrukken zijn niet beschikbaar

Symptomen

Als u in Microsoft Internet Explorer met de rechtermuisknop op een HTML-koppeling (Hypertext Markup Language) klikt, zijn de opdrachten Doel opslaan als en Doel afdrukken niet beschikbaar. Als u op Afdrukken in het menu Bestand klikt, is ook het selectievakje Alle gekoppelde documenten afdrukken niet beschikbaar.

Oorzaak

Dit probleem doet zich voor als Internet-restricties is ingeschakeld

Oplossing

Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem te omzeilen:

Methode 1

Schakel Internet-restricties uit door in Internet Explorer de volgende stappen te nemen:
  1. Open in Internet Explorer 4 het menu Beeld en klik op Internet-opties.


    Open in Internet Explorer 5, Internet Explorer 5.5 en Internet Explorer 6 het menu Extra en klik op Internet-opties.
  2. Open het tabblad Inhoud.
  3. Klik onder Internet-restricties op Uitschakelen.
  4. Typ het supervisorwachtwoord in het vak Wachtwoord en klik op OK.
  5. Klik op OK wanneer het volgende bericht wordt weergegeven:
    De functie Internet-restricties is uitgeschakeld Zorg ervoor dat u deze functie weer inschakelt voordat u iemand anders uw computer laat gebruiken.

Methode 2

Klik op de HTML-koppeling om de webpagina te laden en klik vervolgens in het menu Bestand op Opslaan als of Afdrukken. Bij deze methode wordt aangenomen dat de webpagina door de functie Internet-restricties wordt doorgelaten.

Status

Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.

Meer informatie

Wanneer de functie Internet-restricties is ingeschakeld, kunt u een webpagina alleen opslaan of afdrukken nadat de pagina is doorgelaten door de functie Internet-restricties. U kunt geen webpagina opslaan of afdrukken door met de rechtermuisknop op een HTML-koppeling te klikken en vervolgens op Doel opslaan als of Doel afdrukken te klikken omdat met deze methode de functie Internet-restricties wordt omzeild.

Opmerking Instellingen van Internet-restricties gelden voor alle gebruikers op de lokale computer en kunnen niet worden gewijzigd door gebruikers die geen beheerder zijn op de lokale computer. (Dit geldt alleen voor Windows NT 4.0 en Windows 2000.) U kunt geen verschillende instellingen maken voor verschillende gebruikers op dezelfde computer. Als u Internet-restricties niet hebt ingeschakeld en u deelt een computer met meerdere gebruikers, neem dan contact op met de andere gebruikers om na te gaan of zij de functie Internet-restricties hebben ingeschakeld.
Eigenschappen

Artikel-id: 176316 - Laatst bijgewerkt: 11 feb. 2008 - Revisie: 1

Feedback