De titel van het Internet Explorer-venster wijzigen

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Samenvatting

De titel van het Internet Explorer-venster bestaat uit de paginatitel en de vermelding 'Microsoft Internet Explorer'. In dit artikel wordt beschreven hoe u een aangepaste titel voor het Internet Explorer-venster kunt toevoegen of verwijderen.

Meer informatie

De paginatitel wordt bepaald door de HTML-code (Hypertext Markup Language) <TITLE> op de huidige pagina. Als u bijvoorbeeld een webpagina met de volgende <TITLE>-code opent, verschijnt 'Welkom op de startpagina van Microsoft' op de titelbalk van het Internet Explorer-venster:

<TITLE>Welkom op de startpagina van Microsoft</TITLE>
De standaardtitel van het Internet Explorer-venster is 'Microsoft Internet Explorer'. Internet-inhoudsproviders, Internet-providers en beheerders kunnen de venstertitel echter aanpassen met behulp van de Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK). U kunt de venstertitel ook handmatig aanpassen door het register te bewerken.

Als u de Internet Explorer-venstertitel aanpast, wordt de tekst 'wordt aangeboden door <eigen titel>' toegevoegd aan de standaardvenstertitel van Internet Explorer:

Paginatitel - Microsoft Internet Explorer wordt aangeboden door eigen titel

Aangepaste venstertitel handmatig toevoegen of verwijderen

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

In deze sectie wordt beschreven hoe u een aangepaste Internet Explorer-venstertitel kunt toevoegen of verwijderen door het register handmatig te bewerken. Gebruik hierbij de juiste methode voor uw besturingssysteem.

Een aangepaste Internet Explorer-venstertitel toevoegen

Voeg in de Register-editor een tekenreekswaarde met de naam Window Title toe aan de volgende sleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Deze waarde is de titel die u wilt weergeven in het Internet Explorer-venster.


Opmerking in Windows NT moet u een REG_SZ-waarde toevoegen in plaats van een tekenreekswaarde.

Een aangepaste Internet Explorer-venstertitel verwijderen

Verwijder in de Register-editor de volgende waarde:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
De standaardvenstertitel wordt weer 'Microsoft Internet Explorer'.
Eigenschappen

Artikel-id: 176497 - Laatst bijgewerkt: 11 feb. 2008 - Revisie: 1

Feedback