PRB: De fout "Licentiegegevens voor dit onderdeel zijn niet gevonden"

Symptomen

Wanneer u een besturingselement aan een formulier wilt toevoegen, wordt het volgende bericht weergegeven:
Licentiegegevens voor dit onderdeel zijn niet gevonden. U hebt geen geldige licentie om deze functionaliteit te mogen gebruiken in de ontwerpomgeving.

Oorzaak

Wanneer een besturingselement alleen voor runtimegebruik is geïnstalleerd (zoals besturingselementen die zijn geïnstalleerd door een toepassing die met Visual Basic is gemaakt), terwijl de ontwerpomgeving van Visual Basic daarna op dezelfde machine is geïnstalleerd en het bestaande besturingselement dezelfde of een hogere versie heeft dan dat op de cd, wordt de licentiesleutel voor dat besturingselement niet bijgewerkt.

Oplossing

Als het desbetreffende besturingselement een van onderstaande besturingselementen is, dubbelklikt u in het bestand Vbctrls.reg op de cd-rom van Visual Basic:


 • AniBtn32.ocx
 • Gauge32.ocx
 • Graph32.ocx
 • Grid32.ocx
 • KeySta32.ocx
 • MSOutl32.ocx
 • Spin32.ocx
 • Threed32.ocx
Hiermee worden de ontwerplicenties voor deze besturingselementen bijgewerkt. Voor Visual Basic 5.0 vindt u Vbctrls.reg in de map \Tools\Controls. Voor Visual Basic 6.0 vindt u dit bestand op Disk 1 in de map \Common\Tools\Vb\Controls en voor Visual Studio 6.0 vindt u het in dezelfde map van Disk 3. De cd-rom van Visual Basic 6.0 bevat ook de volgende bestanden voor de aangepaste besturingselementen van Visual Basic 5.0 die niet meer bestaan in Visual Basic 6.0:
 • Dbgrid.reg
 • Mschart.reg
Raadpleeg het bestand Readme.txt in dezelfde map voor meer informatie.


Als het desbetreffende besturingselement niet in bovenstaande lijst voorkomt, doet u het volgende:
 1. Zoek Regsvr32.exe op uw machine. Noteer het pad.
 2. Zoek de onjuiste OCX-bestanden. Deze staan gewoonlijk in de map Windows\System voor Windows 95, Windows 98 en Windows ME of in de map Windows\System32 voor Windows NT en Windows 2000.
 3. Klik in het menu Start op Uitvoeren.
 4. Typ het volgende in het dialoogvenster Uitvoeren:


  <Pad naar RegSvr32>\REGSVR32.EXE /u <Pad naar OCX>\OCXFILE.OCX


  Bijvoorbeeld:


  C:\Devstudio\VB\REGSVR32.EXE /u C:\Winnt\System32\COMCTL32.OCX

  OPMERKING: als Regsvr32.exe in de map System of System32 staat, is het pad niet verplicht.
 5. Herhaal stap 3 en 4 voor elk onjuist OCX-bestand.
 6. Klik in het Configuratiescherm op Software.
 7. Selecteer Visual Basic en klik op Toevoegen/Verwijderen.
 8. Klik op Opnieuw installeren wanneer het dialoogvenster met opties (Toevoegen\Verwijderen, Alles verwijderen, Opnieuw installeren) wordt weergegeven.
Als het probleem blijft bestaan, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
181854 FILE: VB5cli.exe Fixes Visual Basic 5.0 Control Installation Problem
194751 FILE: VB6Cli.exe verhelpt licentieproblemen met Visual Basic 6.0
195353 FILE: VBUSC.EXE Provides Licensing for Discontinued Controls

Status

Dit probleem wordt momenteel nader onderzocht. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, zal deze in de Microsoft Knowledge Base worden opgenomen.

Meer informatie

Het probleem reproduceren

 1. Gebruik een machine waarop Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT of Windows 2000 is geïnstalleerd, maar waarop geen Visual Basic 5.0 is geïnstalleerd (machine A). Gebruik als ontwikkelmachine een andere machine (machine B) waarop Visual Basic 5.0 en Service Pack 3 zijn geïnstalleerd.
 2. Maak op machine B een standaard EXE-project. Form1 wordt standaard gemaakt.
 3. Voer het volgende onderdeel (OCX) toe aan de werkset:


  Comctl32.ocx
 4. Voeg ten minste één besturingselement uit dit OCX-bestand toe aan Form1.
 5. Compileer het project en sla het op.
 6. Maak een installatietoepassing met de installatiewizard van Visual Basic for Applications en selecteer daarbij alle standaardopties.
 7. Installeer de toepassing op machine A.
 8. Installeer Visual Basic 5.0 op machine A.
 9. Start een standaard EXE-project en voeg Comctl32.ocx toe aan de werkset.


  Voeg een van de andere besturingselementen uit dit OCX-bestand toe, waarna het volgende foutbericht wordt weergegeven:
Licentiegegevens voor dit onderdeel zijn niet gevonden. U hebt geen geldige licentie om deze functionaliteit te mogen gebruiken in de ontwerpomgeving.

Referenties

Raadpleeg de sectie OPLOSSING in dit artikel voor meer Microsoft Knowledge Base-artikelen. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
172193 INFO: List of VB 4.0 Custom Controls Discontinued in VB 5.0
Eigenschappen

Artikel-id: 177799 - Laatst bijgewerkt: 19 jan. 2007 - Revisie: 1

Feedback