Een Windows 98-computer opstarten in Veilige modus

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u een Windows 98-computer in Veilige modus opstart.

Meer informatie

Als u een Windows 98-computer in Veilige modus wilt opstarten, gebruikt u een van de volgende methoden.

Methode 1

 1. Start de computer opnieuw op.
 2. Druk tijdens het opstarten op de CTRL-toets en houd deze ingedrukt totdat het Windows 98 Opstartmenu wordt weergegeven.


  OPMERKING: als u met het hulpprogramma EZDrive werkt, drukt u niet op CTRL maar op F8.
 3. Selecteer de optie Veilige modus in het menu Opstarten en druk op ENTER.

Methode 2

 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Systeeminfo.
 2. Klik in het menu Extra op Hulpprogramma voor systeemconfiguratie .
 3. Klik op Geavanceerd en schakel het selectievakje Opstartmenu inschakelen in.
 4. Klik op OK, klik nogmaals op OK en start de computer opnieuw op wanneer u daarom wordt gevraagd.
 5. Selecteer de optie Veilige modus in het menu Opstarten en druk op ENTER.

Methode 3

 1. Plaats een niet-startbare diskette in het diskettestation en start de computer opnieuw op.
 2. Wanneer het bericht "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready" verschijnt, verwijdert u de diskette uit het diskettestation.
 3. Druk op F8 en nogmaals op F8. Het Windows 98 Opstartmenu wordt weergegeven.
 4. Selecteer de optie Veilige modus in het menu Opstarten en druk op ENTER.
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 180902 - Laatst bijgewerkt: 15 dec. 2004 - Revisie: 1

Feedback