VERT.ZOEKEN of HORIZ.ZOEKEN gebruiken om een exacte overeenkomst te zoeken

Samenvatting

De functies VERT.ZOEKEN en HORIZ.ZOEKEN bevatten een argument, bereik genaamd, waarmee u een exacte overeenkomst voor de zoekwaarde kunt zoeken zonder de opzoektabel te sorteren.

Opmerking De opzoektabel hoeft niet te worden gesorteerd als u het argument bereik op de juiste manier gebruikt.

Meer informatie

De syntaxis van deze functies is als volgt gedefinieerd.

Functie VERT.ZOEKEN

   =VERT.ZOEKEN(zoekwaarde;tabelmatrix;kolomindex_getal;bereik)
waarbij:


Argument Definitie van argument
---------------------------------------------------------------------

zoekwaarde De waarde die in de eerste kolom van de matrix moet worden gezocht.

tabelmatrix De tabel met gegevens waarin gegevens worden gezocht.

kolomindex Het kolomnummer in de tabelmatrix waarvoor de
overeenkomende waarde moet worden geretourneerd.

bereik Dit is een logische waarde waarmee wordt aangegeven of de
gevonden gegevens exact of bij benadering moeten overeenkomen. Bij WAAR of
weglating komt het resultaat ongeveer overeen met de zoekwaarde. Met andere woorden,
als er geen exacte overeenkomst wordt gevonden, wordt de volgende
grootste waarde geretourneerd die minder is dan de zoekwaarde.
Bij ONWAAR wordt met VERT.ZOEKEN een exacte overeenkomst gezocht.
Als deze niet wordt gevonden, wordt de foutwaarde #N/B geretourneerd.
Opmerking Als het argument bereik WAAR is of wordt weggelaten (om gegevens te retourneren die bij benadering overeenkomen), moeten de waarden in de eerste kolom van tabelmatrix in oplopende volgorde zijn gesorteerd. Als het argument bereik ONWAAR is (voor een exacte overeenkomst), hoeft de tabelmatrix niet te zijn gesorteerd.

Voorbeeld waarbij het argument bereik ONWAAR is

De volgende lijst bevat enkele soorten fruit en de bijbehorende kleuren. Zoals u ziet, is de eerste kolom niet gesorteerd:


A1: Fruit B1: Kleur
A2: Kiwi B2: Groen
A3: Banaan B3: Geel
A4: Grapefruit B4: Oranje
A5: Appel B5: Rood
Met de volgende formule wordt de kleur (Rood) gezocht die hoort bij de appel. U kunt de formule in een willekeurige cel van het werkblad typen:

=VERT.ZOEKEN("Appel";A2:B5;2;ONWAAR)
Als u het argument bereik wijzigt in WAAR, wordt in Excel de fout #N/B geretourneerd omdat de eerste kolom niet is gesorteerd.

Functie HORIZ.ZOEKEN

=HORIZ.ZOEKEN(zoekwaarde;tabelmatrix;rij-index_getal;bereik)
waarbij:


Argument Definitie van argument
---------------------------------------------------------------------

zoekwaarde De waarde die in de eerste kolom van de matrix moet worden gezocht.

tabelmatrix De tabel met gegevens waarin gegevens worden gezocht.

rij_index Het rijnummer in de tabelmatrix waarvoor de
overeenkomende waarde moet worden geretourneerd.

bereik Dit is een logische waarde waarmee wordt aangegeven
of de gevonden gegevens exact of bij benadering moeten overeenkomen.
Bij WAAR of weglating komt het resultaat ongeveer overeen met
de zoekwaarde. Met andere woorden, als er geen exacte overeenkomst
wordt gevonden, wordt de volgende grootste waarde geretourneerd
die minder is dan de zoekwaarde. Bij ONWAAR wordt met VERT.ZOEKEN
een exacte overeenkomst gezocht. Als er geen exacte overeenkomst
wordt gevonden, wordt de foutwaarde #N/B geretourneerd.
Opmerking Als het argument bereik WAAR is of wordt weggelaten (om gegevens te retourneren die bij benadering overeenkomen), moeten de waarden in de eerste rij van tabelmatrix in oplopende volgorde zijn gesorteerd. Als het argument bereik ONWAAR is (voor een exacte overeenkomst), hoeft de tabelmatrix niet te zijn gesorteerd.

Voorbeeld waarbij het argument bereik ONWAAR is

De volgende lijst bevat enkele soorten fruit en de bijbehorende kleuren. Zoals u ziet, is de eerste kolom niet gesorteerd:


A1: Fruit B1: Kleur
A2: Kiwi B2: Groen
A3: Banaan B3: Geel
A4: Grapefruit B4: Oranje
A5: Appel B5: Rood
Met de volgende formule wordt de kolom Kleur gevonden en wordt het derde item (-1) voor de kop Geel geretourneerd. U kunt de formule in een willekeurige cel van het werkblad typen:

=HORIZ.ZOEKEN("Kleur";A1:B5;3;ONWAAR)
Als u het argument bereik wijzigt in WAAR, wordt in Excel de fout #N/B geretourneerd omdat de eerste kolom niet is gesorteerd.

Referenties

Voor meer informatie over het gebruik van ZOEKEN-functies in Microsoft Excel klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

181212 XL: Een zoekactie uitvoeren met ongesorteerde gegevens in Excel
214264 XL: Een hoofdlettergevoelige zoekactie uitvoeren
214069 XL: De eerste of laatste overeenkomst retourneren in een matrix
181201 XL: HORIZ.ZOEKEN, VERT.ZOEKEN, ZOEKEN retourneren onjuiste waarden
213476 XL: Onverwachte resultaten met combinatie van tekst en getallen in opzoektabel
280094 XL: Voorbeeld van een door de gebruiker gedefinieerde functie om formulefouten te verbergen
Voor meer informatie over de functie HORIZ.ZOEKEN klikt u op Microsoft Excel Help in het menu Help, typt u HORIZ.ZOEKEN werkbladfunctie in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u op Zoeken om het onderwerp weer te geven.

Voor meer informatie over de functie VERT.ZOEKEN klikt u op Microsoft Excel Help in het menu Help, typt u VERT.ZOEKEN werkbladfunctie in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u op Zoeken om het onderwerp weer te geven.
Eigenschappen

Artikel-id: 181213 - Laatst bijgewerkt: 11 dec. 2006 - Revisie: 1

Feedback