Geavanceerde instellingen voor probleemoplossing in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie

Samenvatting

In dit artikel worden de geavanceerde instellingen voor probleemoplossing in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie beschreven.

Meer informatie

Ga als volgt te werk om het hulpprogramma voor systeemconfiguratie te starten en de stappen voor probleemoplossing te bekijken:

  1. Klik op Start en selecteer Uitvoeren.
  2. Typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
  3. Klik op Geavanceerd.

Probleemoplosser - geavanceerde instellingen

Systeem-ROM Breakpoint uitschakelen:


Deze instelling bepaalt of Windows 98 ROM-adresruimte (Read Only Memory) tussen F000:0000 en 1 megabyte (MB) moet gebruiken voor een breakpoint. Normaal doorzoekt Windows deze adresruimte voor een speciale instructie die wordt gebruikt als systeem-breakpoint. Als deze adresruimte iets anders dan permanent beschikbaar ROM bevat, moet u deze instelling uitschakelen. Hiermee stelt u in het bestand System.ini de regel 'SystemROMBreakPoint=0' in. Dit heeft hetzelfde effect als het opstarten van Windows met de opdrachtregeloptie '/d:s'.


Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over SystemROMBreakPoint:

ARTIKEL-ID: Q71264
TITEL: Information on SYSTEM.INI [386enh] Entry SystemROMBreakPoint=

Virtuele HD IRQ uitschakelen:


Deze instelling voorkomt dat Windows 98 interrupts van de vaste-schijfcontroller beëindigt en de ROM-routine overslaat waarmee deze interrupts worden verwerkt. Bij bepaalde vaste-schijfstations moet deze instelling worden ingeschakeld om interrupts op de juiste manier te verwerken. Als deze instelling is ingeschakeld, worden de interrupts verwerkt door de ROM-routine. Daardoor kunnen de systeemprestaties achteruitgaan. Hiermee stelt u in het bestand System.ini de regel 'VirtualHDIRQ=0' in. Dit heeft hetzelfde effect als het opstarten van Windows met de opdrachtregeloptie '/d:v'.


EMM A000-FFFF uitsluiten:


Met deze instelling wordt verhinderd dat Windows scant naar ongebruikte geheugenadresruimte. Ook worden hiermee de RAM- en ROM-zoekinstructies voor de geheugenadresruimte uitgeschakeld. Dit scannen kan conflicten veroorzaken met bepaalde apparaten die dezelfde geheugenadressen gebruiken. Hiermee stelt u in het bestand System.ini de regel 'EMMExclude=a000-ffff' in. Dit heeft hetzelfde effect als het opstarten van Windows met de opdrachtregeloptie '/d:x'.


Compatibiliteitsmodus schijftoegang afdwingen:


Deze instelling verhindert dat alle 32-bits schijfstuurprogramma's worden geladen, behalve het diskettestuurprogramma. U kunt deze instelling inschakelen wanneer de computer niet kan worden opgestart als gevolg van I/O-problemen van schijf of randapparatuur. Als u deze instelling inschakelt, maakt alle I/O gebruik van real-modus stuurprogramma's of het BIOS (basic input/output system). Bovendien functioneren alle schijfstations die alleen functioneel zijn in de protected-modus, niet meer. Dit heeft hetzelfde effect als het opstarten van Windows met de opdrachtregeloptie '/d:f'.Als u meer informatie wilt over het oplossen van compatibiliteitsmodusproblemen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

130179 Problemen met de MS-DOS-compatibiliteitsmodus op vaste schijven oplossen


VGA 640 x 480 x 16:


Met deze instelling gebruikt Windows 98 het Standard VGA-beeldschermadapterstuurprogramma. Hiermee wordt de bestaande regel 'display.drv=' van het bestand System.ini uitgeschakeld en wordt de regel 'display.drv=vga.drv' toegevoegd aan de sectie [boot] van System.ini.


Dubbele SCSI-buffering gebruiken:


Voor bepaalde SCSI-stations (Small Computer System Interface) moet deze instelling worden ingeschakeld. Windows 98 kan nagaan of deze instelling nodig is. Stel deze instelling alleen in als er een schijftoegangsprobleem is. Hiermee wordt de regel 'Doublebuffer=2' toegevoegd aan het bestand Msdos.sys. Deze instelling is niet beschikbaar als in het bestand Msdos.sys reeds een Doublebuffer-regel is opgenomen.


Schijfcontrole na onjuist afsluiten uitschakelen:


Hiermee wordt de regel 'Autoscan=0' toegevoegd aan het bestand Msdos.sys. Dit kan handig zijn als u afsluitproblemen aan het oplossen bent, omdat het systeem sneller opstart na onjuist afsluiten.


Geheugen beperken tot <x> MB:


Deze instelling beperkt het geheugengebruik op de computer tot de eerste <x> MB, waarbij <x> een aantal megabytes is. Deze instelling voegt de regel 'MaxPhysPage=<nnn>' toe aan het bestand System.ini, waarbij <nnn> een hexadecimale waarde voor de te gebruiken hoeveelheid geheugen is. Als deze instelling te laag is (16 MB of lager), start Windows 98 mogelijk niet normaal op.


Snel afsluiten uitschakelen:


Met deze instelling schakelt u de prestatieverbeteringsopties voor het afsluiten van Windows 98 uit. Dit kan handig zijn bij het oplossen van afsluitproblemen in Windows 98.
UDF-bestandssysteem uitschakelen:


Deze instelling schakelt ondersteuning voor het UDF-bestandssysteem (Universal Disk Format) voor alle verwisselbare media uit. U kunt deze instelling gebruiken bij het oplossen van problemen met bepaalde dvd-spelers die incompatibel zijn met UDF.
Pentium F0 (Lock CmpXchg):


Deze instelling biedt een methode om een fout in de Intel P5-reeks processoren (Pentium en Pentium MMX) te omzeilen. De processor loopt vast als een bepaalde ongeldige reeks instructies wordt gegeven. Bij een normaal programma zal dit probleem niet optreden, het moet op kwaadwillige wijze gebeuren. Als deze instelling is ingeschakeld, activeert Windows 98 een beveiligingsroutine om vastlopen te verhinderen. Deze instelling kan problemen veroorzaken met bepaalde kernel-mode toepassingen (zoals debuggers), en moet daarom niet worden gebruikt bij het opsporen van fouten in programma's.


Opmerking De hulpprogramma's Norton Utilities 3.0 SpeedDisk en UnErase Wizard laten de computer vastlopen als ze worden uitgevoerd terwijl deze instelling is ingeschakeld. Als u gebruikmaakt van Norton Utilities, raadt Microsoft u aan deze instelling niet te gebruiken of om Norton Utilities niet te activeren bij het opstarten.
Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over opdrachtregelschakelopties van Win.com:

ARTIKEL-ID:
142544
TITEL: Windows 95 Win.com Command-Line Switches

In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie over probleemoplossing via instellingen van het bestandssysteem:

ARTIKEL-ID:
165503
TITEL: Description of the File System Troubleshooting Options

Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over oplossing van geheugenproblemen:

ARTIKEL-ID:
134503
TITEL: Parity Error Messages May Indicate Bad Memory

Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over het bestand Msdos.sys:

ARTIKEL-ID:
118579
TITEL: Contents of the Windows Msdos.sys File
Opmerking Als u Windows Millennium Edition (ME) gebruikt, zijn de volgende instellingen beschikbaar op het tabblad Geavanceerd:
  • Opstartmenu inschakelen
  • DeepSleep inschakelen
De registersleutel voor de implementatie van het besturingselement S3 Deepsleep is:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\CONFIGMG
De vlag heeft de naam DeepSleep.
Eigenschappen

Artikel-id: 181966 - Laatst bijgewerkt: 15 dec. 2004 - Revisie: 1

Feedback